Archiwalny BIP BIP - - Biuletyn Informacji Publicznej , e-urząd, bip.jaktorow.pl

Uchwała Nr 3.b./13/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 maja 2023 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez Gminę Jaktorów planowanych do emisji obligacji na łączną kwotę 15.000.000,00 zł

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-05-08 10:08:50.

Uchwała Nr 3.e./369/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za 2022 rok

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2023-05-02 10:55:12 | Data modyfikacji: 2023-05-02 10:56:34.

Uchwała Nr 3.c./384/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-01 10:53:26.

Uchwała Nr 3.h./376/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2022 - 2031

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-01 10:48:15.

Uchwała Nr 3.d./368/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 października 2021r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Jaktorów za pierwsze półrocze 2021 roku

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-01 10:30:41.

Uchwała Nr 3.e./373/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 3.e./353/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za 2020 rok

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-07-20 13:36:14.

Uchwała Nr 3.e./353/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożony przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-07-20 13:29:48.

Uchwała Nr 3.j./222/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-27 15:07:22.

UCHWAŁA Nr Wa.447.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2021- 2031

Treść pisma

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-12-11 13:44:15 | Data modyfikacji: 2020-12-11 13:55:10.

UCHWAŁA Nr Wa.448.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

Treść pisma

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-12-11 13:52:29.

Uchwała Nr WA.95.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-02-13 12:16:23 | Data modyfikacji: 2020-02-13 12:20:01.

Uchwała Nr WA.442.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-12-17 12:08:08 | Data modyfikacji: 2019-12-17 13:27:39.

Uchwała Nr WA.441.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jakorów na lata 2020-2031.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-12-17 12:08:03 | Data modyfikacji: 2019-12-17 13:27:29.

 


Uchwała Nr PŁ.229.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 września 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaktorów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-02 14:35:55 | Data modyfikacji: 2019-10-02 14:36:21.

Uchwała Nr PŁ.228.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Jaktorów o łącznej wartości nominalnej 8.000.000,00 zł.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-18 09:33:51 | Data modyfikacji: 2019-06-18 10:50:52.

Uchwała Nr Pł.399.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2019 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:27:08 | Data modyfikacji: 2019-05-10 12:28:13.

Uchwała nr Pł.47.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:23:35 | Data modyfikacji: 2019-05-10 12:29:54.

Uchwała Nr Pł.145.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-02 17:46:30 | Data modyfikacji: 2019-05-02 17:46:47.

Uchwała nr PŁ.46.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:45:24 | Data modyfikacji: 2019-01-29 09:48:43.

Uchwała nr PŁ.398.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:35:23 | Data modyfikacji: 2018-12-14 11:37:15.

Uchwała Nr Pł.153.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-27 12:23:35.

Uchwała Nr Pł.19.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.18.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-16 09:59:44.

Uchwała Nr Pł.352.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 rok.

Uchwała Nr Pł.351.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jakt

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-12-05 10:05:39.
Uchwała Nr Pł.335.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Jaktorów o łącznej wartości nominalnej 8.000.000.00 zł

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-11-02 14:59:29 | Data modyfikacji: 2017-11-02 15:00:35.

Uchwała Nr Pł.267.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaktorów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-09-04 14:59:06.

Uchwała Nr Pł.144.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-09 12:54:04.

Uchwała Nr Pł.53.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.52.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-01-26 11:14:43.

Uchwała Nr Pł.235.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaktorów informacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-09-05 11:07:20.

Uchwała Nr Pł.215.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W

Uchwała Nr Pł.116.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Jaktorów

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-06-17 11:25:52.

Uchwała Nr Pł.153.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-09 14:34:14.

Uchwała Nr Pł.405.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2016 rok.

Uchwała Nr Pł.404.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktor

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-21 12:28:44.

Uchwała Nr Pł.277.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2015r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaktorów informacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-09-11 11:49:03.

Uchwała Nr Pł.211.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 maja 2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy w Jaktorowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gm.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-06-10 08:44:26.

Uchwała nr Pł.155.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-05-14 12:58:28.

Uchwała Nr Pł.26.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.25.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-01-29 14:57:28.

Uchwała Nr Pł.453.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2015 rok.

Uchwała Nr Pł.452.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktor

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-12-19 12:18:44.

Uchwała Nr Pł.281.2014 kładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 sierpnia 2014r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaktorów informacji o przebiegu wykonania budżetu za 1 półrocze 2014 roku.

Uchwala Nr Pł.162.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-05-14 16:08:04.

Uchwała Nr Pł.51.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.50.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-02-05 12:53:21.

Uchwała Nr Pł.381.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2014 rok.

Uchwała Nr Pł. 380/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójt Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jakt

Uchwała Nr Pł.196.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 maja 2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisje; Rewizyjną Rady Gminy w Jaktorowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gm

Uchwala Nr Pł.l48.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia l7 kwietnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr Pł.26.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-05-14 16:00:15 | Data modyfikacji: 2015-05-14 16:07:49.

Uchwała Nr Pł.447.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Uchwała Nr Pł.446.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finan

Uchwała Nr Pł.302.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2012r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaktorów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Uchwała Nr Pł.219.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium

Uchwala Nr Pł.128.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 03 kwietnia 2012r. w sprawie wydania opinii a przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2011 rok.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-05-14 15:53:50.

Uchwała Nr Pł.37.12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr Pł.38.12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-02-02 14:29:08.

Uchwała Nr Pl.441.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2012 rok.

Uchwała Nr Pl.440.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 grudnia 2011 roku w spranie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozie finanso

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-28 11:39:17.

Uchwała Nr 321/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Jaktorów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-05-14 15:50:33.

Uchwała Nr 260/P/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 09 czerwca 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizycjną Gminy Jaktorów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gmi

Uchwała nr 165/P/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2010 rok.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-06-28 14:30:34.

Uchwała Nr 92/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Jaktorów o łącznej wartości nominalnej 4.500.000 zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-03-17 14:50:52.

Uchwała Nr 6/P/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Uchwała Nr 5/P/2011 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Uchwała Nr 433/P/2010 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uchwała Nr 432/P/2010 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-01-26 14:14:12.
 Uchwała nr 73/P/2010/ SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2010 roku. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2009 rok.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-04-30 09:04:33 | Data modyfikacji: 2010-04-30 09:08:03.
 Uchwała Nr 315/P/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 02 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-12-14 17:33:05 | Data modyfikacji: 2010-04-30 08:58:33.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-09-08 15:46:20 | Data modyfikacji: 2010-04-30 08:58:27.

Uchwała Nr 305/2007/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok oraz o prognozie łąc

Uchwała Nr 282/2008/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o prognozie łąc

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-05-26 11:54:38.
Data wprowadzenia: 2009-05-26 11:54:38
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska
Archiwalny BIP