Obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-13 14:27:36.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:50:33.

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 22-01-2010 r. - WAB. 7332-5/09

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-01-29 15:26:19 | Data modyfikacji: 2010-03-03 15:20:05.

Obwieszczenie z dn. 3.03.2010 - GP.7328/K-170/10

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-03-03 15:21:19.

Obwieszczenie z dn. 4.03.2010 - GP.7328/K-177/10

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-03-05 08:32:35.
 Obwieszczenie z dn. 01.04.2010 - GP.7331/8/10

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-04-06 13:31:43 | Data modyfikacji: 2010-04-06 13:33:33.

Obwieszczenie z dn. 16.04.2010 - GP.7322-24/1/ 10

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-04-20 08:45:31.

Obwieszczenie z dn. 16.04.2010 - GP.7322-25/1/ 10

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-04-20 08:45:37.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2010 r. podające do wiadomości publicznej miejsca na obszarze Gminy Jaktorów przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-05 12:20:52 | Data modyfikacji: 2010-05-05 12:21:59.

Obwieszczenie z dn. 6.05.2010 - GP.7328/K-499/10

Obwieszczenie z dn. 6.05.2010 - GP.7328/K-500/10

Obwieszczenie z dn. 10.05.2010 - GP.7328/K-503/10

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 12:53:24.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2010r. podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-14 12:11:28 | Data modyfikacji: 2010-05-14 12:11:49.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 maja 2010r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 10:13:41 | Data modyfikacji: 2010-06-02 10:13:53.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 czerwca 2010r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-06-11 12:45:35.

Obwieszczenie z dn. 13.07.2010 - GP.7328/K-643/10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-07-14 10:00:38.

Obwieszczenie z dn. 16.07.2010 - GP.7328/K-656/10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-07-22 08:52:14.

Obwieszczenie z dn. 02.08.2010 - GP.7328/K-702/10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-05 13:42:56.

Obwieszczenie z dn. 06.08.2010 - GP.7322-23/43/ 10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-10 08:27:34.

Obwieszczenie z dn. 20.08.2010 - GP.7331/94/10

Obwieszczenie z dn. 20.08.2010 - GP.7331/116/10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-25 11:12:50.

Obwieszczenie z dn. 30.08.2010 - GP.7331/114/10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-09-01 14:48:42.

Obwieszczenie z dn. 11.10.2010 - GP.7331/132/10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-10-12 15:16:34.

Obwieszczenie z dn. 2.11.2010 - GP.7322-23/46/10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-11-03 14:03:25.

Obwieszczenie z dn. 4.11.2010 - GP.7322-24/45/10

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-11-08 10:40:52.

Obwieszczenie z dn. 18.11.2010 - GP.7331/147/10

Obwieszczenie z dn. 18.11.2010 - GP.7331/148/10

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-11-25 10:03:22.

Ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-13 14:28:36.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2010r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-01-08 14:34:09 | Data modyfikacji: 2010-01-08 14:50:14.

Wynik konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2010r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-02-12 13:17:48.

Ogłoszenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15.02.2010

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-02-15 17:44:21.

Ogłoszenie z dnia 23.04.2010 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Jaktorów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 14:51:17.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.05.2010r.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-21 10:05:07 | Data modyfikacji: 2010-05-21 10:05:54.
 Postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.05.2010r.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-21 10:08:05.

Postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.05.2010r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-25 12:43:05.

Ogłoszenie z dn. 28 czerwca 2010r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Międzyborów.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-06-29 10:13:36 | Data modyfikacji: 2010-06-29 10:15:06.
Data wprowadzenia: 2010-06-29 10:13:36
Data modyfikacji: 2010-06-29 10:15:06
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska