Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:09:39.
 Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:10:32 | Data modyfikacji: 2008-06-25 13:57:57.

Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 marca 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:11:26.
 Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 marca 2008 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:13:49.

Zarządzenie Nr 5 /2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 marca 2008r w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za rok 2007r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 Załącznik Nr 4

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:15:29.

Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:22:07.

Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 kwietnia 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:23:28.

Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:24:21.

Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:25:24.

Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

 Załączniki

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-24 09:27:12.
 Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 czerwca 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-06-30 16:23:53.

Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2008r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-10 11:15:20.

Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-08 15:17:37.

Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

Zarządzenie Nr 15 /2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2008r w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze 2008r

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 sierpnia 2008r w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 września 2008r w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 września 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008

Załączniki

Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2008r w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Jaktorów

Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 września 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-08-04 10:19:20.

Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 października 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2008r w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród samorządowych nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Jaktorów.

Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2008r w sprawie powołania komisji odbioru samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.

Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 listopdada 2008r w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2009.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2008r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2008r w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-10-21 08:48:53.

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załączniki

Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Jaktorów.

Załącznik

Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2008.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-12-29 16:15:01.
Data wprowadzenia: 2008-12-29 16:15:01
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska