W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą następujące osoby:
1)  Elżbieta Wyderka - Przewodnicząca
2)  Jan Stokowski
3)  Paweł Dyra

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą następujące osoby:
1)  Szymon Fatalski - Przewodniczący
2)  Adam Banaszek
3)  Elżbieta Wyderka

W skład Komisji Finansów wchodzą następujące osoby:
1)  Krystyna Ficner - Przewodnicząca
2)  Iwona Barańska
3)  Elżbieta Wyderka
4)  Mirosław Byczak
5)  Leszek Sierociński

W skład Komisji Spraw Społecznych, Oświaty wchodzą  następujące osoby:
1)  Iwona Barańska - Przewodnicząca
2)  Dawid Owczarek
3)  Krystyna Ficner
4)  Jerzy Ciacharowski
5)  Beata Kapuścińska

W skład Komisji Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa wchodzą następujące osoby:
1)  Andrzej Klimiuk - Przewodniczący
2)  Jan Stokowski
3)  Jerzy Ciacharowski
4)  Beata Kapuścińska
5)  Paweł Dyra

W skład Komisji Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ekologii wchodzą następujące osoby:
1)  Dawid Owczarek - Przewodniczący
2)  Szymon Fatalski
3)  Elżbieta Wyderka
4)  Adam Banaszek
5)  Krzysztof Jarosz

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:53:47 | Data modyfikacji: 2022-05-27 09:44:06.
Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:53:47
Data modyfikacji: 2022-05-27 09:44:06
Opublikowane przez: Sylwia Kwas