Postanowienie Nr 221/2023 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Jaktorów w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy, wybranego w przedterminowych wyborach, zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2023 r.

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2023-08-09 09:40:01 | Data modyfikacji: 2023-08-09 09:55:50.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Jaktorów

Treść protokołu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2023-08-07 02:05:32 | Data modyfikacji: 2023-08-07 02:05:57.

W dniu 6 sierpnia 2023 r. Obwodowe Komisje Wyborcze ds. Przeprowadzenia Głosowania rozpoczynają  pracę w lokalach wyborczych od godziny 6.00


Głosowanie odbywa się od godziny 7:00 do 21:00.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2023-08-03 14:25:34 | Data modyfikacji: 2023-08-03 14:27:07.

POSTANOWIENIE NR 219/2023 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Jaktorów

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2023-07-25 10:06:07.

POSTANOWIENIE NR 218/2023 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2023 r.

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2023-07-25 10:08:24 | Data modyfikacji: 2023-07-25 10:09:56.

Postanowienie nr 217/2023 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Jaktorów

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2023-07-21 09:50:38 | Data modyfikacji: 2023-07-21 09:51:06.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 19 lipca 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2023 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2023-07-19 17:40:39.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 lipca 2023 roku


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Jaktorów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2023 r.:

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2023-07-19 14:27:24.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Jaktorów za pośrednictwem Urzędu Gminy Jaktorów, w godzinach pracy Urzędu tj. do 8:00 do 16:00, w terminie do dnia 19 lipca (środa) 2023 r.


Numer telefoniczny do kontaktu: (46) 855-21-88


Źródło: Komunikat Komisarza Wyborczego o wyborach


 

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2023-07-17 12:55:39 | Data modyfikacji: 2023-07-17 13:00:02.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2023 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2023-07-07 08:37:41 | Data modyfikacji: 2023-07-07 08:39:50.

Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach wójta gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 06 sierpnia 2023 roku


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2023r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w jaktorowie w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2023r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2023r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 23 czerwca 2023r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2023r.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-06-23 14:45:38 | Data modyfikacji: 2023-06-30 15:02:32.
 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2023-07-19 14:26:02.
Data wprowadzenia: 2023-07-19 14:26:02
Opublikowane przez: Mariusz Peryt