Dyrektor Zespołu Szkół w Międzyborowie ogłasza ponownie Konkurs na najem lokalu użytkowego o powiwrzchni ok. 13 m2 położonego w Zespole Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa w Międzyborowie

Treść ogłoszenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-06-21 14:43:53.

IZP.271.5.2022


Siwz spakowano przy pomocy darmowego programu 7zip. Należy ściągnąć wszystkie paczki siwz, a następnie rozpakować pierwszą z nich.


Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul.Włoskiej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+999,00) gm. Jaktorów pow. grodziski

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zabezpieczonych środkach

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia 1/5

Specyfikacja warunków zamówienia 2/5

Specyfikacja warunków zamówienia 3/5

Specyfikacja warunków zamówienia 4/5

Specyfikacja warunków zamówienia 5/5

Modyfikacja SWZ

Załącznik nr 1 SWZ - formularz oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-27 14:46:35 | Data modyfikacji: 2022-05-27 14:52:30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - IZP.271.4.2022


Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną

Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Załącznik Nr 1A - formularz cenowy

Załącznik Nr 2a - wzór oświadczenia

Załącznik nr 2B - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik Nr 4 - wzór wykazu osób

Załącznik Nr 5 - wzór umowy

Załącznik Nr 6 - ID postępowania

Załącznik Nr 6 - oświadczenie gwarancyjne

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 - Audyt efektywności

Załącznik Nr 9 - Audyt efektywności energetycznej - fotowoltaika

Załącznik Nr 10 - Audyt energetyczny budynku

Załącznik Nr 11 - studium wykonalności projektu inwestycyjnego

Załącznik Nr 12 - Inwentaryzacja przyrodnicza

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-23 16:29:15.

Dyrektor Zespołu Szkół w Międzyborowie ogłasza ponownie Konkurs na najem lokalu użytkowego o powiwrzchni ok. 13 m2 położonego w Zespole Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa w Międzyborowie

Unieważnienie konkursu

Treść ogłoszenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-20 14:24:32.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - IZP.271.3.2022


Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów - Etap II

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zabezpieczonych środkach

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 - formularz oferty

Załącznik Nr 1A - formularz cenowy

Załącznik Nr 2a - wzór oświadczenia

Załącznik nr 2B - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych robót

Załącznik Nr 4 - wzór wykazu osób

Załącznik Nr 5 - wzór umowy

Załącznik Nr 6 - ID postępowania

Załącznik Nr 7 1/3

Załącznik Nr 7 2/3

Załącznik Nr 7 3/3

Załącznik Nr 8 - Projekty wykonawcze

Załącznik nr 9 - SST

Załącznik nr 10 - przedmiary robót

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:35:37.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - IZP.271.2.2022


Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego Gminy Jaktorów w Budach Zosinych poprzez głęboką modernizację energetyczną


 

Unieważnienie przetargu

Infomacja o zabezpieczonych środkach

Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia

Modyfikacja SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 - Formularz Oferty

Załącznik Nr 1A - formularz cenowy

Załącznik Nr 2a - wzór oświadczenia

Załącznik nr 2B - wzór oświadczenia

Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik Nr 4 - wzór wykazu osób

Załącznik Nr 5 - wzór umowy

Załącznik Nr 6 - ID postępowania

Załącznik Nr 6 - oświadczenie gwarancyjne

Załącznik Nr 7 - Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik Nr 8 - Audyt efektywności

Załącznik Nr 9 - Audyt efektywności energetycznej - fotowoltaika

Załącznik Nr 10 - Audyt energetyczny budynku

Załącznik Nr 11 - studium wykonalności projektu inwestycyjnego

Załącznik Nr 12 - Inwentaryzacja przyrodnicza

Odpowiedzi na pytania wykonawcy

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-29 11:33:31.

Dyrektor Zespołu Szkół w Międzyborowie ogłasza ponownie Konkurs na najem lokalu użytkowego o powiwrzchni ok. 13 m2 położonego w Zespole Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa w Międzyborowie

Treść ogłoszenia

Załączniki

Unieważnienie konkursu

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-26 13:48:32.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - IZP.271.1.2022


Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zabezpieczonych środkach

Sprostowanie ogłoszenia

Modyfikacja SWZ

Treść ogłoszenia

Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 8 -oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 9 - Oswiadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-04-15 13:30:13.

Dyrektor Zespołu Szkół w Międzyborowie ogłasza ponownie Konkurs na najem lokalu użytkowego o powierzchni ok. 13 m2 położonego w Zespole Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa w Międzyborowie

Treść ogłoszenia

Załączniki

Unieważnienie konkursu

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-01 14:55:31.

Dyrektor Zespołu Szkół w Międzyborowie ogłasza Konkurs na najem lokalu użytkowego o powierzchni ok. 13m2 położonego w Zespole Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa w Międzyborowie

Treść ogłoszenia

Załączniki

Unieważnienie konkursu

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-24 14:58:26 | Data modyfikacji: 2022-03-24 14:59:08.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZS-P.SP.321.1.2022


Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2022, w dniach w których pracuje przedszkole oraz szkoła.

Informacja o zabezpieczonych środkach

Treść ogłoszenia

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-01-05 21:10:48 | Data modyfikacji: 2022-01-05 21:12:41.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZSP.321.1.2022


Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie w 2022 roku.

Informacja z otwarcia ofert

Treść ogłoszenia

Załączniki

Informacja o zabezpieczonych środkach

Informacja o rozstrzygnięciu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-01-04 19:16:09 | Data modyfikacji: 2022-01-04 19:17:35.

Zobacz:
 2022 r. .  2021 r. .  2020 r .  2019 r .  2018 r. .  2017 r .  2016 r. / 2015 r. .  2014 r. .  2013 r .  2012 r .  2011 r .  2010 r. - 2008 r. . 
Data wprowadzenia: 2022-01-04 19:16:09
Data modyfikacji: 2022-01-04 19:17:35
Opublikowane przez: Mariusz Peryt