Uchwała Nr LV/423/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:20:40.

Uchwała Nr LV/422/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:18:30 | Data modyfikacji: 2022-07-01 13:19:15.

Uchwała Nr LV/421/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:17:06.

Uchwała Nr LV/420/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:15:14 | Data modyfikacji: 2022-07-01 13:15:46.

Uchwała Nr LV/419/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jaktorów.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:08:02 | Data modyfikacji: 2022-07-01 13:09:04.

Uchwała nr LV/418/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:13:59.

Uchwała nr LV/417/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:11:27.

Uchwała Nr LV/416/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:06:17 | Data modyfikacji: 2022-07-01 13:06:58.

chwała Nr LV/415/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:03:12 | Data modyfikacji: 2022-07-01 13:03:54.

Uchwała Nr LV/414/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-07-01 13:00:15 | Data modyfikacji: 2022-07-01 13:01:03.

Uchwała Nr LV/413/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-07-01 12:57:33 | Data modyfikacji: 2022-07-01 12:58:12.

Uchwała Nr LV/412/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-07-01 12:39:02 | Data modyfikacji: 2022-07-01 12:40:21.

Uchwała Nr LIV/410/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:29:37.

Uchwała Nr LIV/409/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:27:23.

Uchwała Nr LIV/408/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść Uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:24:17.

Uchwała Nr LIV/407/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:22:37.

Uchwała Nr LIV/406/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:20:31.

Uchwała Nr LIV/405/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej ul. Błotna oraz ul. Ostatniego Tura w m. Jaktorów do kategorii dróg gminnych

Treść uchwały

Załącznik

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-27 15:41:20.

Uchwała Nr LIV/404/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/373/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2022 roku

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:13:32.

Uchwała Nr LIV/403/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/320/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 października 2017 r. w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:10:12.

Uchwała Nr LIV/402/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/202/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:05:53.

Uchwała Nr LIV/401/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr X/68/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2007 r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienionej uchwałą nr XV/104/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:01:37.

Uchwała Nr LIV/400/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-27 12:58:37.

Uchwała Nr LIII/397/2022 Rady Gminy jaktorów z dnia 6 kwietnia 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2022

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-21 15:13:41.

Uchwała Nr LII/396/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-05 09:24:00.

Uchwała Nr LII/395/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-05 09:22:33.

Uchwała Nr LII/394/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-05 09:21:16.

Uchwała Nr LII/393/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-05 09:20:01.

Uchwała Nr LII/392/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-05 09:18:40.

Uchwała Nr LII/391/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-05 09:16:58.

Uchwała Nr LII/390/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-05 09:14:54.

Uchwała Nr LII/389/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-05 09:12:57.

Uchwała Nr LII/388/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-05 09:11:14.

Uchwała Nr LII/387/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia projektów symboli Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-05 09:09:31.

Uchwała Nr LII/386/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązania z radnym stosunku pracy

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-05 09:03:57.

Uchwała Nr LII/385/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z Budżetu Gminy Jaktorów na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-05 09:01:39.

Uchwała Nr LII/384/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-05 08:59:09.

Uchwała Nr LII/383/2022 Rada Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie funduszu sołeckiego

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-05 08:56:00.

Uchwała Nr LII/381/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2022

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-04-21 15:17:30.

Uchwała Nr LI/380/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-15 15:34:09.

Uchwała Nr LI/379/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-15 09:11:37.

Uchwała Nr LI/378/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-15 09:09:46.

Uchwała Nr LI/377/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-15 09:04:38.

Uchwała Nr LI/376/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-15 08:58:30.

Uchwała Nr LI/375/2022 Rady Gminy Jaktrów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-15 08:56:05.

Uchwała Nr LI/374/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XLIV/339/2021 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-15 08:53:48.

Uchwała Nr LI/373/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2022 roku

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-15 08:49:32.

Uchwała Nr LI/372/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-15 08:46:26.

Uchwała Nr LI/371/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XXVII/177/2020 z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-15 08:38:50.

Uchwała Nr LI/370/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr V/19/90 z dnia 20 września 1990r. w sprawie ustalenia i zmian nazw ulic

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-15 08:36:27.

Uchwała Nr LI/369/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-15 08:34:16.

Uchwała Nr LI/368/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-15 08:32:20.

Uchwała Nr L/367/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-23 15:56:54.

Uchwała Nr L/366/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-23 14:38:04.

Uchwała Nr L/365/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-23 14:36:58.

Uchwała Nr L/364/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-23 14:22:21.

Uchwała Nr L/363/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-23 14:20:37.

Uchwała Nr L/362/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów fragmentu wsi Chylice

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-14 14:47:56.

Uchwała Nr L/361/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia10 lutego 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów fragmentu wsi Henryszew

Treść uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-14 14:41:35.

Uchwała Nr L/360/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie miejscoweog planu zagospodarowania przestrzennego gminy jaktorów fragmentu wsi Bieganów

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-14 14:35:38.

Uchwała Nr L/359/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów fragmentu wsi Budy Zosine

Treść uchwały

Uzasadnienie uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-14 14:22:24.

Uchwała Nr L/358/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-08 15:35:14.

Uchwała Nr L/357/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-08 15:32:53.

Uchwała Nr L/356/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XXVII/181/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-08 15:31:20.

Uchwała Nr L/355/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-08 15:28:17.

Uchwała Nr L/354/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr XXXII/252/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-08 15:25:31.

Uchwała Nr L/353/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie zmiany zmiany Uchwały Rady Gminy Jaktorów Nr V/19/90 z 20 września 1990r. w sprawie ustalenia i zmian nazw ulic

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-08 15:16:41.

Uchwała Nr L/352/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-08 15:14:14.

Uchwała Nr L/351/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-08 15:10:04.

Uchwała Nr L/350/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:53:12.

Uchwała Nr L/349/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:51:15.

Uchwała Nr L/348/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:48:49.

Uchwała Nr XLIX/346/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jaktorów do podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do zablokowania planów budowy węzła kolejowego na terenie Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-01-28 14:13:41.

Uchwała Nr XLVII/345/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Jaktorów do konsultacji społecznych przy planowaniu przebiegów linii kolejowych na terenie Gminy Jaktorów

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-01-24 12:04:31.

Uchwała Nr XLVII/344/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów, ustalenia jej składu osobowego oraz przedmiotu działania

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:51:28.

Uchwała Nr XLVI/343/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 4 stycznia 2022r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów, ustalenia jej składu osobowego oraz przedmiotu działania

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-01-11 13:21:04.
Data wprowadzenia: 2022-01-11 13:21:04
Opublikowane przez: Sylwia Kwas