Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie ochrony zwierząt, projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2021 r”.

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2021r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2021r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:31:27.
Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:31:27
Opublikowane przez: Sylwia Kwas