WA.ZUZ.5.4210.306.2021.PK


Obwieszczenie o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz usługę wodną w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w miejscowości Międzyborów oraz Bieganów w gminie Jaktorów."

Treśc obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-22 15:56:11.

GP.6733.17.2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niksiego napięcia w działkach o nr ewid. 282/3, 283/4, 283/5, 283/9, 283/10, 283/11, 283/12, 284, 612/1, 606/1, 611, 692/1, 283/6, 283/7, 351 położonych we wsi Budy Zosine, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-18 11:50:08.

GP.6733.16.2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie odcinka sieci elektorenergetycznej w działkach o nr ewid. 268/4, 268/7, 268/8, 272/2, 272/3 położonych we wsi Chylice-Kolonia, gm. Jaktorów

Treść Obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-18 11:44:36.

GP.6733.15.2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w działkach o nr ewid. 153/5, 144/5 i 143/5 położonych we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-18 11:41:22.

WA.ZUZ.5.4210.466.2021.AR


Decyzja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z wykonaniem przedsięwzięcia p.n. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150307 w ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ul. Cichej do ul. Włoskiej, gmina Jaktorów, powiat grodziski, województwo mazowieckie".

Treść decyzji

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-17 14:01:41.

GP.6721.40.2018


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów dla fragmentu wsi Henryszew

Treść Obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-14 12:18:23 | Data modyfikacji: 2021-06-14 12:26:51.

WOOŚ.420.7.2020.AZi.49


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 czerwca 2021r. o zmianie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Modernizacja lini kolejowej 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h"

Treść Obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-14 12:11:54 | Data modyfikacji: 2021-06-14 12:27:31.

WA.ZUZ.5.4210.479.2021.BM


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na:


- wykonanie urządzenia wodnego obejmującego wykonanie rowówotwartych wraz z przepustami pod zjazdami oraz wykonanie przepustów w koronie drogi,


- likwidację urządzenia wodnego obejmującego rowy przyrdożne wraz z przepustami oraz przepusty w koronie drogi,


- usługę wodną obejmującą wprowadzanie za pomocą projektowanych rowów otwartych wód opadowych i roztopowych do ziemi, z części terenu drogi - ulicy Pomorskiej, gm. Jaktorów

Treść Obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-09 13:24:54.

WOOŚ-II.420.32.2020.OŁN.22


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie Autostrady A2 na odcinku granica województwa łódzkiego i mazowieckiego - węzeł "Konotopa" (bez węzła) o dodatkowy pas ruchu"

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-27 12:39:10.

WA.ZUZ.5.4210.466.2021.AR


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z wykonaniem przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej nr 150307W ul. Alpejska w m. Chylice na odcinku od ulicy Cichej do ul. Włoskiej, gmina Jaktorów, powiat grodziski, województwo mazowieckie"

Treść Obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-26 13:03:07.

WA.ZUZ.5.4210.621m.2020.AR


Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Grodziskiego w na wykonanie urządzeń wodnych w ramach planowanego przedsięwzięcia pn "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowości Budy-Grzybek , gmina Jaktorów oraz Czarny Las i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-26 12:56:06.

GP.6733.14.2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego ulicy Królewskiej na terenie działek o nr ewid. 54/2, 54/3, 582 i 67, obręb Międzyborów, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-19 13:05:48.

GP.6733.13.2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego ulicy Wyspiańskiego na terenie działek o nr ewid. 313/6, 316/2, obręb Jaktorów oraz działek o nr ewid. 280/15, 280/17 obręb Chylice-Kolonia, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-19 13:03:27.

GP.6733.12.2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego ulicy Sudeckiej na terenie działek o nr ewid. 137/4, 137/5, 137/7, obręb Chylice, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-19 12:58:07.

GP.6733.11.2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego ulicy Poniatowskiego na terenie działek o nr ewid. 117/11, 154/1, 217, obręb Międzyborów, gm. Jaktorów

Treść Obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-19 11:50:10.

GP.6733.10.2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego ulicy Lazurowej, ulicy Karpackiej, ulicy Turniowej oraz ulicy Szwajcarskiej na terenie działek o nr ewid. 226/2, 226/1, 166/2, 294/15, 234/4, 234/1, 294/14, 310/16, 234/11,  237/9, 237/2, 236/2, 236/1, 294/13, 312/11, 155/32, 155/15, 155/17, obręb Chylice, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-19 11:46:29 | Data modyfikacji: 2021-05-19 11:51:38.

GP.6733.9.2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego ulicy Szarych Szeregów i ulicy Truskawkowej, na terenie działek 475/3,478/4, 478/9, 478/3, 478/14, 477, 475/26, 476, 435/24, 435/18, 533/2, 532/2, 534/1, 535/1 gm. Jaktorów

Treść Obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-19 11:39:48.

GP.6733.8.2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego ulicy Sikorskiego i ulicy Czecha na terenie działek o nr ewid. 824 i 197/1, obręb Międzyborów, gm. Jaktorów

Treść Obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-19 11:25:09.

GP.6733.7.2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego ulicy Parkingowej, na terenie działek o nr ewid. 524/1, 575, obręb Międzyborów oraz działki  o nr ewid. 218/2, obręb Sade Budy, gm. Jaktorów

Treść Obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-19 11:21:11.

WA.ZUZ.5.4210.306.2021.PK


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Jaktorów reprezentującego Gminę Jaktorów na: wykonanie urządzenia wodnego w postaci budowy, przebudowy i likwidacji urządzeń wodnych odwadniających pas drogowy ulicy Okrężnej w Bieganowie i Międzyborowie oraz na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do rowu przydrożnego wód opadowych i roztopowych powstających na powierzchniach utwardzonych.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-17 16:34:58.

GP.6733.6.2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepustu na rzecze Głęboka Struga w działkach o nr ewid. 248/4, 248/6, 248/8 położonych we wsi Stare Budy gm. Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:06:13.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla fragmentu wsi Chylice, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-07 11:00:19.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-04-29 14:43:18 | Data modyfikacji: 2021-05-12 15:18:16.

ROŚ.6220.2.2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowsikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W ulica Pomorska na terenie Gminy Jaktorówna odcinku od ulicy Ułanów w kierunku granicy Gminy".

Treść Obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-12 15:20:58 | Data modyfikacji: 2021-05-12 15:22:39.

GP.6721.1.2021


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, fragmentu wsi: Henryszew, Sade Budy w gminie Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-04-23 11:30:48 | Data modyfikacji: 2021-04-23 11:38:34.

 WI-I.746.1.111.2020.IK1


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej, budowę kanału technologicznego oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej, w związku z inwestycją drogową „przebudowa ulicy Kolejowej w m. Jaktorów przy stacji kolejowej PKP”.


 


 

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2021-04-09 14:59:51 | Data modyfikacji: 2021-04-09 15:01:24.

WI-I.7821.25.2.2020.HP - OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


W dniu 19 marca 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 23/SPEC/2021, znak: WI-I.7821.25.1.2020.HP utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Grodziskiego Nr 1477/20 z dnia 21 września 2020 r. znak WAB.6740.1121.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w m. Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytnia w miejscowości Henryszew i Grądy gm. Jaktorów”, powiat grodziski, województwo mazowieckie.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2021-03-25 12:37:56.

WOOŚ-II.420.32.2020.OŁN.15


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: Poszerzenie autostrady A2 na odcinku granica województwa łódzkiego i mazowieckiego - węzeł "Konotopa" (bez węzła) o dodatkowy pas ruchu.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-03-19 13:43:17.

WOOŚ.420.7.2020.AZi.42


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu organizacji Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania prędkości do 250 km/h".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-02-17 14:38:46 | Data modyfikacji: 2021-02-17 15:04:18.

Wójt Gminy Jaktorów - Gminny Komisarz Spisowy w Jaktorowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Treść informacji

Załącznik - formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2021-02-01 11:51:57 | Data modyfikacji: 2021-02-01 11:53:22.

WA.RUZ.4210.340m.2020.AŻ


Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2021r. o wszczęciu postępowania na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopwych z fragmentu autostrady A2 od km 411+465 do km 431+500 systemami kanalizacji deszczowej ze 148 zlewni do urządzeń wodnych tj. rowu P, rowu L, rowu SN6/3, rowu SN6, rowu SN-18, rowu SL-4/3, rowu SL-4, rowu SN-29/3, rowu 29/2, rowu SN-30, rowu PG-56/2-10, rowu PG-56/2, rowu PG-56/2-8, rowu W-14, rowu W-14-1, rowu W-11, rowu W-6/3, rowu W-6, rowu T-22, rowu T-22-1, rowu A, rowu T-23-2, T-23-3, rowu odparowującego, obszarów kontrolowanego zalania OZ-1 do OZ-15 z lokalizacją w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim na terenie gmin Baranów i Jaktorów oraz w powiecie żyrardowskim na terenie gminy Wiskitki.

Treśc obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-27 13:42:47 | Data modyfikacji: 2021-01-27 13:44:00.

WA.ZUZ.5.4210.621m.2020.AR


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Grodziskiego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1515W od km 8+392,00 do km 10+775,88 w miejscowościach Budy-Grzybek - gmina Jaktorów oraz Czarny Ls i Makówka - gmina Grodzisk Mazowiecki". Mazowieckie.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-11 11:32:48.

Wójt Gminy Jaktorów zarządza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.


ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021


Załacznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2021 - otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.


Otwarty nabór do komisji konkursowej


Wzór oferty (.doc)


Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego


Informacja o wynikach konkursu

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-04 17:38:02 | Data modyfikacji: 2021-01-27 14:25:38.
Data wprowadzenia: 2021-01-04 17:38:02
Data modyfikacji: 2021-01-27 14:25:38
Opublikowane przez: Sylwia Kwas