Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Aleksandry Ścibskiej

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-07-15 10:56:09.

Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Moniki Ossowskiej

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-07-15 10:54:33.

Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Agnieszki Bryzek

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-07-15 10:53:14.

Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pana Tomasza Malewskiego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-07-15 10:51:50.

Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Honoraty Rodak

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-07-15 10:47:08.

Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Elżbiety Bałagulskiej

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-07-15 10:44:43.

Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 lipca 2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść zarządzenia

Uzasadnienie zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-07-21 15:09:03.

Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść zarządzenia

Uzasadnienie zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-07-21 15:06:16.

Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść zarządzenia

Uzasadnienie zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-07-21 15:01:38.

Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 czerwca 2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść zarządzenia

Uzasadnienie zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-07-21 14:38:03.

Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice gm. Jaktorów

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-17 15:58:28.

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia wniosków w sprawie sporządzonego miejscowego planiu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sade Budy, gm. Jaktorów

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-07-15 15:02:08.

Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-17 15:54:28.

Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie nadania upoważnień dyrektorom: Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie oraz ich pracownikom do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pienięznych Gminy Jaktorów

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-10 15:54:39.

Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść zarządzenia

Uzasadnienie zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-16 15:38:52.

Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie procedury przekazania jednostki oświatowej, której organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów, przez ustępującego dyrektora lub osobę pełniącą obowiązki dyrektora

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-14 15:15:05.

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 maja 2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść zarządzenia

Uzasadnienie zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-31 15:25:19.

Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 maja 2021r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jaktorowie

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-18 15:55:38.

Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 kwietnia 2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść zarządzenia

Uzasadnienie zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-10 12:06:13.

Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Treść uchwały

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-13 12:06:00 | Data modyfikacji: 2021-05-13 12:07:11.

Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-04-22 12:31:29.

Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021.

Treść zarządzenia

Uzasadnienie zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-04-22 10:01:48.

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2021r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020.

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-13 13:01:54.

Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie przy ul. Warszwskiej 88.

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2021-03-25 20:35:21 | Data modyfikacji: 2021-03-25 20:43:15.

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 roku.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-03-18 15:54:52.

Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-03-18 15:52:35.

Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 lutego 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść zarządzenia

Uzasadnienie zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-03-15 15:47:30.

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 lutego 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść zarządzenia

Uzasadnienie zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-03-02 15:41:08.

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2021r.

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-02-05 14:25:43.

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-26 13:06:38.

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupelniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:55:32.

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-02-04 10:05:23.

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:03:29 | Data modyfikacji: 2021-02-04 10:07:36.

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 stycznia 2021r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2021

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-26 09:19:28 | Data modyfikacji: 2021-02-04 10:08:00.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:36:43 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:01:59.
Data wprowadzenia: 2021-01-04 15:36:43
Data modyfikacji: 2021-01-04 16:01:59
Opublikowane przez: Mariusz Peryt