Postanowienie nr 93/2020 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-04-22 16:41:22 | Data modyfikacji: 2020-04-22 16:42:07.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-04-22 11:15:56 | Data modyfikacji: 2020-04-22 11:16:16.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-04-17 14:49:23 | Data modyfikacji: 2020-04-17 14:49:38.

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych


 

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-04-14 15:53:27 | Data modyfikacji: 2020-04-14 15:55:10.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-04-09 15:23:33 | Data modyfikacji: 2020-04-09 15:23:42.

Komunikat wyborczy dot. zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W celu umożliwienia komitetom wyborczym dokonanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w warunkach ograniczonej pracy z uwagi na ogłoszony stan epidemii wirusa SARS-CoV-2, Urząd Gminy w Jaktorowie informuje, że zgłoszenia kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych utworzonych na terenie Gminy Jaktorów do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 roku, należy dokonać najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 roku (piątek) do godz. 15.00 poprzez:

  • przesłanie w formie elektronicznej (skanów) – uwzględniając wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej zawarte w piśmie ZPOW-571-32/20 – na adres gmina@jaktorow.pl

  • przesłanie tradycyjną pocztą na adres Urząd Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33 z dopiskiem Wybory Prezydenta 2020 pamiętając o zachowaniu obowiązujących terminów. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do Urzędu Gminy.

W razie pytań informacje udzielane będą pod numerem telefonu 46 855 21 88

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-04-08 15:15:07 | Data modyfikacji: 2020-04-08 15:17:01.
Data wprowadzenia: 2020-04-08 15:15:07
Data modyfikacji: 2020-04-08 15:17:01
Opublikowane przez: Mariusz Peryt