Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Program współpracy Gminy Jaktorów w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.


Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 października 2020 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Załączniki


 

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-10-27 15:23:57 | Data modyfikacji: 2020-10-27 15:26:29.

Sprawozdanie z ponownego przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaktorów

Treść sprawozdania

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-13 19:07:40.

Zarządzenie Nr  43/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami powtórnych konsultacji społecznych projektu  „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Jaktorów”

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 15:34:49.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaktorów.

Treść sprawozdania

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:29:08.

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych projektu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027" do dnia 17 lipca 2020 r.

Projekt programu

Załączniki

Sprawozdanie z konsultacji

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Załącznik nr 2 do sprawozdania

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-26 14:03:35 | Data modyfikacji: 2020-11-06 10:51:40.

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 maja 2020roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.

Treść zarządzenia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-05-22 14:08:07 | Data modyfikacji: 2020-06-05 12:36:21.

Zarządzenie Nr. 11/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Jaktorów"


Treść zarządzenia


Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-03-05 08:56:26 | Data modyfikacji: 2020-03-05 08:57:03.

Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie ochrony zwierząt, projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2020 r”.

Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie G

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 stycznia 2020 r. - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2020 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 stycznia 2020 r. - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:58:22 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:03:34.
Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:58:22
Data modyfikacji: 2020-01-31 15:03:34
Opublikowane przez: Anna Małkowska