Szanowni Mieszkańcy,
Niniejszym przekazuję Państwu opracowanie pt. „Raport o stanie gminy Jaktorów za 2022 rok”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
W związku z tym, że w czasie jego opracowywania wygaszony został mandat Wójta Gminy Jaktorów i do dnia dzisiejszego Prezes Rady Ministrów nie wyznaczył żadnej osoby do pełnienia funkcji Wójta Gminy Jaktorów, załączony raport nie jest podpisany.

Przepisy w zakresie sporządzenia raportu obowiązują dopiero od kilku lat. Nie dysponujemy bogatym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie jego opracowywania oraz zasad jego przekazywania Radnym w okresie kiedy w gminie nie jest obsadzone stanowisko wójta. Faktem bezsprzecznym i niebudzącym wątpliwości jest to, że opracowanie raportu to wyłączna kompetencja wójta, która w drodze upoważnienia lub pełnomocnictwa może zostać delegowana zastępcy, konkretnemu pracownikowi urzędu lub podmiotowi zewnętrznemu.
Pan Maciej Śliwerski w czasie pełnienia funkcji Wójta Gminy Jaktorów nie delegował swoich obowiązków związanych ze sporządzeniem raportu na żadną z w/w osób, dlatego też żaden z pracowników tut. urzędu nie ma stosownego upoważnienia do jego podpisania. Raport w przeważającej części sporządzony został pod nadzorem Pana Macieja Śliwerskiego – byłego Wójta Gminy Jaktorów. Jego skompletowanie i ostateczne sformatowanie odbyło się już pod moim nadzorem.

Z poważaniem
Kamil Cegliński
Sekretarz Gminy Jaktorów

Raport o stanie gminy Jaktorów za 2022 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2022 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2023-06-13 13:36:33 | Data modyfikacji: 2023-06-13 14:45:57.

Raport o stanie gminy Jaktorów za 2021 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2021 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-06-01 17:31:37.

Raport o stanie gminy Jaktorów za 2020 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2020 rok.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2021-06-01 16:20:55.

Raport o stanie gminy Jaktorów za 2019 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok.

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-01 19:37:05 | Data modyfikacji: 2020-06-02 14:50:02.

Raport o stanie gminy Jaktorów za 2018 rok - wersja uwzględniająca poprawki z dnia 4.06.2019 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-06-03 17:54:32.
Data wprowadzenia: 2019-06-03 17:54:32
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska