Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Program współpracy Gminy Jaktorów w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”


Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku


 


Załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 listopada 2019 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-14 11:23:10 | Data modyfikacji: 2019-11-14 11:35:50.

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 r. - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2019 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2019 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 16:29:20 | Data modyfikacji: 2019-02-11 16:30:55.
Data wprowadzenia: 2019-02-11 16:29:20
Data modyfikacji: 2019-02-11 16:30:55
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska