PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY JAKTORÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY JAKTORÓW SPORZĄDZONY DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2018 R. PRZEZ GMINNĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W JAKTOROWIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z WYBORÓW - ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGACH WYBORCZYCH

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 12:24:35.
Gminna Komisja Wyborcza w Jaktorowie
pełni dyżury w następujących dniach:

19.10.2018 r. (piątek)
w godz.: 09:00 - 11:00

20.10.2018 r. (sobota)
w godz.: 12:00 - 13:30

21.10.2018 r. (niedziela) od godz. 07:00 do czasu zakończenia czynności wyborczych

w siedzibie Komisji przy ul. Warszawskiej 33 w Jaktorowie, Sala Konferencyjna, II piętro w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.  

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-18 12:50:16.
Powiatowa Komisja Wyborcza w Grodzisku Mazowieckim
pełni dyżury w następujących dniach:

18.10.2018 r. (czwartek) w godz.: 14:30 - 16:00
20.10.2018 r. (sobota)     w godz.: 10:00 - 16:00
21.10.2018 r. (niedziela) od godz.: 07:00 do czasu zakończenia czynności wyborczych.

w siedzibie Komisji przy ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim, budynek A, parter, pokój nr 3 (budynek A Starostwa Powiatu Grodziskiego) – tel. (22) 724 29 98
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-18 08:23:16 | Data modyfikacji: 2018-10-18 08:25:02.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych /okręg nr 7/ w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych /okręg nr 4/ w wyborach do Rady Powiatu Grodziskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-16 13:57:10 | Data modyfikacji: 2018-10-16 14:03:14.
W dniu 21 października 2018 r. Obwodowe Komisje Wyborcze ds. Przeprowadzenia Głosowania rozpoczynają  pracę w lokalach wyborczych od godziny 6.00, z wyjątkiem Komisji Nr 3 i 4 które rozpoczynają pracę o godz. 6.30.
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-11 09:40:31 | Data modyfikacji: 2018-10-12 10:38:56.

Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania w gminie Jaktorów

Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania w gminie Jaktorów

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-10 15:37:48.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 8 października 2018 r. o skreśleniu nazwiska kandydata na radnego z zarejestrowanej listy nr 22 KOMITETU WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH i unieważnieniu zarejestrowanej listy w okręgu wyborczym nr 6 oraz o skreśleniu nazwiska kandydata na radnego z zarejestrowanej listy nr 22 KOMITETU WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH i unieważnieniu zarejestrowanej listy w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach do Rady Gminy Jaktorów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 09:45:32.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-04 14:56:41.
KOMUNIKAT
DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018

Pierwsze posiedzenie POWOŁANYCH CZŁONKÓW obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 9 października 2018 r. (wtorek) w Gimnazjum w Jaktorowie przy ul. Chełmońskiego 4:

-
obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania  -  godz. 15:00,

- obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania  -  godz. 17:00.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
WÓJT
/-/ Maciej Śliwerski
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-04 12:46:03 | Data modyfikacji: 2018-10-04 12:56:57.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:34:12.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Grodziskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-28 08:27:42 | Data modyfikacji: 2018-09-28 08:30:51.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Jaktorów

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-26 12:54:18.
Informacja Komisarzy Wyborczych o dodatkowym terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-26 07:51:52 | Data modyfikacji: 2018-09-26 07:52:50.

Komunikat Wójta Gminy Jaktorów w sprawie zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:47:15.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 11 września 2018 r. o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 11:16:37.

Informacja dot. dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:28:37.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-10 17:30:54.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 września 2018 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-10 08:58:53.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Wojewód

Wzór zgłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 14:36:54.

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w o

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:26:37.
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-28 15:22:31 | Data modyfikacji: 2018-08-28 15:23:35.
Obwieszczenie
Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r.


o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach Wójta oraz Rady Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-27 17:13:01.
Obwieszczenie
Starosty Grodziskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Grodziskiego

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-27 15:40:28 | Data modyfikacji: 2018-08-27 15:42:36.

OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-08-21 16:07:01 | Data modyfikacji: 2018-08-21 16:09:11.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 z dnia 29 maja 2018 r.
Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości:

ZARZĄDZENIE Nr 91
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 z dnia 28 lutego 2018 r.
Liczba radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 15:13:45.

Komunikat

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść komunikatu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-08-20 12:03:31 | Data modyfikacji: 2018-08-20 12:06:58.
Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Treść rozporządzenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-28 08:43:31 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:43:47.
Data wprowadzenia: 2018-08-28 08:43:31
Data modyfikacji: 2018-08-28 08:43:47
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska