Obwieszczenie z dnia 31 października 2018 r. - GP.6733.61.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-11 15:56:00.
WA.ZUZ.5.421.1.292.2018.PK
Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu na rzecz wnioskodawcy decyzji znak WA.ZUZ.5.421.1.292.2018.PK zmieniającej ostateczną decyzję WA.ZUZ.5.421.1.129.2018.PK z dnia 9 sierpnia 2018 r. odnosząca się do zmiany podmiotu inwestorskiego oraz tytułu projektowanej inwestycji.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-12-03 18:01:15 | Data modyfikacji: 2018-12-03 18:01:37.
WA.ZUZ.5.421.1.253.2018.PK

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 października 2018 r.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-11-19 14:14:14 | Data modyfikacji: 2018-11-19 14:16:09.
GP. 6721.39.2017/2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 listopada 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Budy Zosine

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-11-09 12:09:48.

WA.ZUZ.5.421.1.293.2018.PK

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w dnia 9 sierpnia 2008r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.129.2018.PK na wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych projektowanych w ramach inwestycji zatytułowanej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska, ul Żyrardowska, ul. Kościuszki) w gminie Jaktorów” a także usługi wodne w postaci wprowadzania wód opadowych i roztopowych do projektowanych urządzeń wodnych za pomocą wylotów, omawiana zmiana dotyczyć będzie zmiany określenia inwestora na — Wójt Gminy Jaktorów oraz zmiany nazwy inwestycji na — „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 wzdłuż ul. Warszawskiej, ul. Żyrardowskiej, ul. Kościuszki na terenie gminy Jaktorów”.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-11-05 11:54:46 | Data modyfikacji: 2018-11-05 11:56:13.

WA.ZUZ.5.421.1.292.2018.PK

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w dnia 9 sierpnia 2008r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.129.2018.PK na wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych projektowanych w ramach inwestycji zatytułowanej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Warszawska, ul Żyrardowska, ul. Kościuszki) w gminie Jaktorów” a także usługi wodne w postaci wprowadzania wód opadowych i roztopowych do projektowanych urządzeń wodnych za pomocą wylotów, omawiana zmiana dotyczyć będzie zmiany określenia inwestora na — Wójt Gminy Jaktorów oraz zmiany nazwy inwestycji na — „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 wzdłuż ul. Warszawskiej, ul. Żyrardowskiej, ul. Kościuszki na terenie gminy Jaktorów”.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-11-05 11:46:46 | Data modyfikacji: 2018-11-05 11:49:09.

GP.6721.39.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o podjęciu uchwały nr LIX/451/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy-Grzybek

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-10-26 12:26:23 | Data modyfikacji: 2018-10-26 12:27:35.
Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Program współpracy Gminy Jaktorów w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2018 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2018 r. - Wzór formularza zgłaszania opinii
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-17 14:00:35.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 8 października 2018 r. o skreśleniu nazwiska kandydata na radnego z zarejestrowanej listy nr 22 KOMITETU WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH i unieważnieniu zarejestrowanej listy w okręgu wyborczym nr 6 oraz o skreśleniu nazwiska kandydata na radnego z zarejestrowanej listy nr 22 KOMITETU WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH i unieważnieniu zarejestrowanej listy w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach do Rady Gminy Jaktorów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 10:39:18 | Data modyfikacji: 2018-10-09 10:40:34.
WA.RET.070.1.200.3.2018

Decyzja WA.RET.070.1.200.3.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 09:56:18.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-04 15:08:16 | Data modyfikacji: 2018-10-04 15:08:48.
KOMUNIKAT
DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018

Pierwsze posiedzenie POWOŁANYCH CZŁONKÓW obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 9 października 2018 r. (wtorek) w Gimnazjum w Jaktorowie przy ul. Chełmońskiego 4:

-
obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania  -  godz. 15:00,

- obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania  -  godz. 17:00.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
WÓJT
/-/ Maciej Śliwerski
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-10-04 12:50:20 | Data modyfikacji: 2018-10-04 12:56:31.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:35:07 | Data modyfikacji: 2018-09-28 14:35:58.

Obwieszczenie z dnia 25 września 2018 r. - GP.6733.60.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-09-26 17:21:49.

Obwieszczenie z dnia 17 września 2018 r. - GP.6733.59.2018

Obwieszczenie z dnia 17 września 2018 r. - GP.6733.58.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-09-25 17:56:20.

Komunikat Wójta Gminy Jaktorów w sprawie zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:48:27.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 11 września 2018 r. o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-12 11:45:31.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-10 17:31:58 | Data modyfikacji: 2018-09-11 08:32:02.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 września 2018 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-09-10 09:00:02.
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-28 15:22:13 | Data modyfikacji: 2018-08-28 15:24:13.
Obwieszczenie
Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2018 r.


o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach Wójta oraz Rady Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-27 17:14:05.

WA.ZUZ.5.421.1.128.2018.PK

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci obiektu mostowego (tj. kładki dla ruchu pieszego i rowerowego), który projektowany jest w ramach inwestycji zatytułowanej „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 150310W w ul. Jagiellońskiej na odc. od ul. Kosynierów do ul. Dąbrowskiego w Międzyborowie, gmina Jaktorów ”, łączącego brzegi rzeki Wierzbianki na dz. nr ew. 114, 578 oraz 118/1, obręb 13 Międzyborów w gminie Jaktorów.

Treść decyzji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-08-23 09:55:57 | Data modyfikacji: 2018-08-23 09:58:46.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - WA.ZUZ.5.421.1.129.2018.PK - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-08-16 22:07:30.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z DNIA 24 LIPCA 2018 ROKU INFORMUJĄCE O  PRZYJĘCIU PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROJEKTU ZAKTUALIZOWANEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OŚRODKA WOJEWÓDZKIEGO WARSZAWY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA


PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - TEKST (pdf 21 MB)


PZPWM STAN ZAGOSPODAROWANIA (pdf 12,2 MB)


PZPWM STAN ZAGOSPODAROWANIA MOFW (pdf 6,7 MB)


PZPWM OCHRONA PRZYRODY DZIEDZICTWO KULTUROWE (pdf 11,2 MB)


PZPWM OCHRONA PRZYRODY DZIEDZICTWO KULTUROWE MOFW (pdf 13 MB)


PZPWM PLANOWANE INWESTYCJE (jpg 11,6 MB)


PZPWM PLANOWANE INWESTYCJE MOFW (jpg 57,8 MB)


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - TEKST (pdf 3,11 MB)


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (pdf 16,4 MB)

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-08-07 12:00:30 | Data modyfikacji: 2018-08-14 11:46:14.

Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2018 r. - GP.6733.55.2018

Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2018 r. - GP.6733.51.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2018 r. - GP.6733.53.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-25 09:24:19.

GP.6721.40.2018


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-17 10:51:56 | Data modyfikacji: 2018-07-17 10:53:36.

GP.6721.41.2018


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-16 17:26:23 | Data modyfikacji: 2018-07-16 17:26:43.

Obwieszczenie z dnia 09 lipca 2018 r. - GP.6733.48.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-11 10:26:59.

Ogłoszenie WA.ZUZ.5.421.1.129.2018.PK - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Obwieszczenie WA.ZUZ.5.421.1.129.2018.PK - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:28:48 | Data modyfikacji: 2018-07-05 14:46:50.

Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2018 r. - GP.6733.52.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:07:22.
Roś.6220.1.2018 OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.), informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w_postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na_przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części obiektu pod funkcję lakierni ciekłej we wsi Jaktorów, gm Jaktorów. 

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-03 19:28:53 | Data modyfikacji: 2018-07-03 19:30:12.

GP.6721.39.2017/2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Budy-Grzybek


Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-07-03 09:16:37 | Data modyfikacji: 2018-07-03 09:23:25.
WA.ZUZ.5.421.1.128.2018.PK
Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci obiektu mostowego (tj. kładki dla ruchu pieszego i rowerowego), który wykonywany jest w ramach inwestycji zatytułowanej „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 150310W w ul. Jagiellońskiej na odc. od ul Kosynierów do ul. Dąbrowskiego w Międzyborowie, gmina Jaktorów”.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-07-02 15:06:35.

Obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2018 r. - GP.6733.46.2018

Obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2018 r. - GP.6733.42.2018

Obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2018 r. - GP.6733.50.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-06-27 08:35:05.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAKTORÓW W SPRAWIE OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

Susza, która ma miejsce od 1 maja do chwili obecnej spowodowała szkody w uprawach rolnych. Wobec tego powiadamiam poszkodowanych rolników  o możliwości składania do Urzędu Gminy Jaktorów, wniosków o oszacowanie szkód  w gospodarstwach rolnych.

Ostateczny termin składania wniosków  o oszacowanie szkód upływa z dniem 15 lipca 2018 roku.

Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy Jaktorów pokój nr 7, lub pobrać ze strony internetowej Gminy Jaktorów

Do wniosku należy bezwzględnie załączyć:

  • kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych);

  • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (dot. Producentów rolnych posiadających zwierzęta podlegające rejestracji w IRZ).

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-06-25 16:45:57 | Data modyfikacji: 2018-06-25 16:56:18.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W JAKTOROWIE

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-05-28 17:03:10 | Data modyfikacji: 2018-06-18 12:57:16.
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 z dnia 29 maja 2018 r.
Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości:

ZARZĄDZENIE Nr 91
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 z dnia 28 lutego 2018 r.
Liczba radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-06-18 12:40:27 | Data modyfikacji: 2018-06-18 12:42:01.

Obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2018 r. - GP.6733.47.2018

Obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2018 r. - GP.6733.45.2018

Obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2018 r. - GP.6733.44.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:28:52.
Wójt Gminy Jaktorów stosownie do przepisu art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r. poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jaktorów, przeznaczonych do sprzedaży -  Jaktorów

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-28 16:42:37 | Data modyfikacji: 2018-05-28 16:43:54.
Wójt Gminy Jaktorów stosownie do przepisu art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r. poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jaktorów, przeznaczonych do sprzedaży - Chylice-Kolonia

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-28 16:30:29 | Data modyfikacji: 2018-05-28 16:37:03.
WAB.6740.70.2018

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 639 /2018 z dnia 08.05.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km. proj. 0+000 do km. proj. 2+000 ul. 3 Maja wraz z przebudową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej, oraz budową oświetlenia ulicznego we wsi Henryszew, oraz Grądy gmina Jaktorów, powiat grodziski.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-14 17:45:50 | Data modyfikacji: 2018-05-14 17:46:56.

Obwieszczenie z dnia 4 maja 2018 r. - GP.6733.41.2018

Obwieszczenie z dnia 4 maja 2018 r. - GP.6733.40.2018

Obwieszczenie z dnia 4 maja 2018 r. - GP.6733.39.2018

Obwieszczenie z dnia 4 maja 2018 r. - GP.6733.38.2018

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. - GP.6733.37.2018

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. - GP.6733.36.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:08:26.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:59:44.

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2018 r. - GP.6733.28.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-25 15:50:25.

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2018 r. - GP.6733.31.2018

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2018 r. - GP.6733.30.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-23 10:41:06.

Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. - GP.6721.35.2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:51:04.

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. - GP.6733.34.2018

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. - GP.6733.33.2018

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. - GP.6733.32.2018

Obwieszczenie z dnia 23 marca 2018 r. - GP.6733.26.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:40:12.

Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2018 r. - GP.6733.23.2018

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2018 r. - GP.6733.22.2018

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2018 r. - GP.6733.21.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:39:15.
Podaje się do publicznej wiadomości Uchwałę Nr LI/391/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jaktorów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść Uchwały Nr LI/391/2018

Załącznik do Uchwały Nr LI/391/2018  

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 11:09:05.
Podaje się do publicznej wiadomości Uchwałę Nr LI/390/2018 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jaktorów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Jaktorów

Treść Uchwały Nr LI/390/2018

Załącznik do Uchwały Nr LI/390/2018
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 11:02:21 | Data modyfikacji: 2018-03-27 11:06:29.

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018 r. - GP.6733.25.2018

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018 r. - GP.6733.24.2018

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018 r. - GP.6733.20.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-20 16:18:11.
WAB.6740.70.2018
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15.02.2018 r. na wniosek Inwestora - zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km. proj. 0+000 od km. proj. 2 +000 ul. 3 Maja wraz z przebudową sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej, oraz budową oświetlenia ulicznego we wsi Henryszew, oraz Grądy gmina Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:07:24 | Data modyfikacji: 2018-03-15 16:08:54.
WOOŚ-II.4260.319.2017.SM.9
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Gminie Jaktorów II etap

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-03-12 11:59:34.

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.19.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.18.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.17.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.16.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.15.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.14.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.13.2018

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018 r. - GP.6721.12.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-02 13:30:13.

Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2018 r. - GP.6721.33.2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-28 11:03:21.

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. - GP.6733.11.2018

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. - GP.6733.10.2018

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. - GP.6733.9.2018

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. - GP.6733.8.2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-27 15:40:34.
Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2018 r.

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2018 r.

Załącznik Nr 1 - Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2018 r.

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłaszania opinii

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 12:18:07 | Data modyfikacji: 2018-02-09 12:27:58.
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2018 roku 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:26:56 | Data modyfikacji: 2018-01-11 12:27:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2018-01-03 – GP.6733.33.2017

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:23:33 | Data modyfikacji: 2018-01-04 15:26:17.
Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:23:33
Data modyfikacji: 2018-01-04 15:26:17
Opublikowane przez: Mariusz Peryt