Zarządzenie Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaktorów

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Jaktorów w okręgu wyborczym nr 12 zarządzon

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie w związku z wyborami uzupełniającymi zarządzonymi na dzień 11 czerwca 2017 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-03-23 12:01:20.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2017 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy J

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-03-31 08:22:41.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 11:55:23.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 24 kwietnia 2017 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-04-24 11:36:12.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie terminu publicznego losowania numerów dla list kandydatów komitetów, które zarejestrowały swoje listy w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jaktorów w okręgu nr 1

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-05-09 11:42:14.

Uchwała Nr 5/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Jaktorów w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 12, zarządzonych na d

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 maja 2017 r. o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej utworzonej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 11 czerwca

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-05-12 13:51:00.

Uchwała Nr 6/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 18 maja 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jaktorów zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-05-18 12:50:53.
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Jaktorów powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaktorów w okręgu wyborczym nr 12 zarządzonych na dzień 11 czerwca 2017 r.

Skład Komisji

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:52:57.
KOMUNIKAT
Podaje się do wiadomości publicznej, iż Obwodowa Komisja Wyborcza w Gminie Jaktorów w dniu 11 czerwca 2017 r. rozpoczyna pracę o godz. 6.30.
Wójt Gminy
 /~/ Maciej Śliwerski
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 16:55:02 | Data modyfikacji: 2017-06-05 16:58:11.

Protokół z Wyborów

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-06-11 22:06:36.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie o wynikach wyborów

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-06-12 16:38:32.
Data wprowadzenia: 2017-06-12 16:38:32
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska