Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załącznik

Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-12 17:41:25.

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-20 10:05:45.

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-12-12 15:16:24.

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:20:23.

Zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-19 17:50:22 | Data modyfikacji: 2018-02-19 17:51:08.

Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 listopada 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:21:19.

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2018.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-11-30 15:34:23.

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-13 10:33:40.

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 listopada 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:19:15.

Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 październik 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-11-06 17:16:23.

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2017 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2017 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2017 r. - Wzór formularza zgłaszania opinii.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-10-20 13:31:49.

Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-24 09:12:20.

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 październik 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-18 12:22:51.

Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 05 października 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Złączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-13 10:30:42.

Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 września 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-25 10:46:26.

Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 września 2017. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-19 14:17:15.

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-01 14:47:37.

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie przy ul. Staszica 5.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-08-18 12:58:48.

Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 sierpnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-01 14:45:53.

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 sierpnia 2017r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się WPF oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-07 09:13:01.

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów na podstawie §3 ust.3 Regulaminu samorządowych stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-08-18 12:57:36.

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej do podziału zdeponowanej w Urzędzie Gminy w Jaktorowie dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-08-03 14:48:45 | Data modyfikacji: 2018-02-19 18:00:16.

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 lipca 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-06 11:29:28.

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 lipca 2017r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 lipca 2017r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 lipca 2017r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 lipca 2017r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 lipca 2017r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-20 10:26:13.

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:29:18.

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-19 17:58:28.
Zarządzenie nr 29/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów (obszar ograniczony północno - wschodnią granicą działki nr ewid. 217, wschodnią granicą działek nr ewid. 218, 28/1, 28/2, 29, 30, 22, południowo - wschodnią granicą działki nr 34/1 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów)

Treść zarządzenia

Złącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-22 13:03:31 | Data modyfikacji: 2017-06-22 13:04:39.

Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 czerwca 2017roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-16 11:06:12.

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej do podziału zdeponowanej w Urzędzie Gminy w Jaktorowie dokumentacji z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przepro

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-05 11:13:13.

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-13 10:29:03.

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-24 13:12:25.

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 maja 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-23 10:07:12.

Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży urządzeń elektroenergetycznych

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-19 17:47:01.
Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do powtórnie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia, gmina Jaktorów (obszar ograniczony ulicą Żyrardowską, ulicą Nowowiejskiego, ulicą ks. Baranowskiego, ul. Potockiego, z wyłączeniem działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 317/1, 317/2, 317/3, 318/1, 319, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5)

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-22 13:01:38 | Data modyfikacji: 2017-06-22 13:03:01.
Zarządzenie nr 20/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gmina Jaktorów (obszar ograniczony ulicą Malinową, południowo - wschodnią granicą działki nr ewid. 171, południowo - wschodnimi granicami działki nr ewid. 174, południowymi granicami działek nr ewid. 158, 157/4, 157/3, 157/1, 155, 154, 153 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów)

Treść zarządzenia

Złącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-22 12:52:17 | Data modyfikacji: 2017-06-22 12:56:06.

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Jaktorów Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-26 09:11:50.

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-11 08:39:36.

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-04-07 12:12:54.

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 marca 2017r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-26 15:25:17.

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2017 r. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i szkół

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-23 13:21:53.

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 marca 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych - na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-13 18:28:08 | Data modyfikacji: 2017-03-13 18:30:50.

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 marca 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-11 08:39:04.

Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 marca 2017 roku. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-19 16:05:52.

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 marca 2017 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów na podstawie §3 ust.3 Regulaminu samorządowych stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-23 13:19:38.

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 marca 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na lata 2016-2020

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-06 15:05:54 | Data modyfikacji: 2017-03-06 15:06:09.

Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20.02.2017 roku w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-20 12:47:50.

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 lutego 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-28 12:00:35.

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-02-06 13:34:04.

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Załącznik Nr 1 - Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2017 roku.

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłaszania opinii

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-02-01 15:11:34.

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 15:41:55.

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2017r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2017.

Złącznik

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 02 stycznia 2017r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2017.

Złącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-11 08:35:48.
Data wprowadzenia: 2017-04-11 08:35:48
Opublikowane przez: Mariusz Peryt