Otwarty nabór do komisji konkursowej 2018 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:36:24.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek, gm. Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:22:51 | Data modyfikacji: 2017-12-21 12:27:01.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2017-12-15 – GP.6721.33.2015Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-18 16:59:17 | Data modyfikacji: 2017-12-18 17:50:11.

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 27 i 72/1 w obrębie Chyliczki gm. Jaktorów - wn.682.3.10.2017

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 42 w obrębie Grabnik gm. Jaktorów - wn.682.3.9.2017

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 93 w obrębie Budy Michałowskie gm. Jaktorów - wn.682.3.8.2017

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 220, 291 i 385 w obrębie Chylice gm. Jaktorów - wn.682.3.7.2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-13 10:11:56.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-12-13 09:05:55 | Data modyfikacji: 2017-12-13 09:06:51.

Obwieszczenie z dnia 30 listopdada 2017 r. - GP.6733.32.2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-05 11:43:49.
GP.6721.38.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów-Kolonia, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:44:13.

Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2017 r. - GP.6733.31.2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-11-07 16:07:22.

Obwieszczenie z dnia 9 października 2017 r. - GP.6733.30.2017

Obwieszczenie z dnia 9 października 2017 r. - GP.6733.29.2017

Obwieszczenie z dnia 25 września 2017 r. - GP.6733.28.2017

Obwieszczenie z dnia 25 września 2017 r. - GP.6733.27.2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-11-06 12:13:04.
Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Program współpracy Gminy Jaktorów w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2017 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2017 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2017 r. - Wzór formularza zgłaszania opinii.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-10-20 13:45:48.

Informacja o wyłożeniu projektu "uproszczonego planu urządzenia lasu"

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-09 11:59:52.

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 20 września 2017 r. - ZPP.6733.7.2017.AO

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-04 08:38:25.

Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2017 r. - GP.6733.26.2017

Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2017 r. - GP.6733.25.2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-29 15:58:16.

Obwieszczenie z dnia 18 września 2017 r. - GP.6733.24.2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-27 09:55:41.

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2017 r. - GP.6733.23.2017

Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2017 r. - GP.6733.22.2017

Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2017 r. - GP.6733.21.2017

Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2017 r. - GP.6733.16.2017

Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2017 r. - GP.6733.12.2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-08-09 12:32:23.

Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2017 r. - GP.6733.20.2017

Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2017 r. - GP.6733.19.2017

Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2017 r. - GP.6733.15.2017

Obwieszczenie z dnia 13 lipca 2017 r. - GP.6733.13.2017

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-08-08 09:09:11.

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2017 r. - GP.6733.17.2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-18 15:40:43.
GP.6721.33.2015
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 czerwca 2017 r. o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Bieganów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:20:53.
GP.6721.29.2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 czerwca 2017 r. o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:13:31 | Data modyfikacji: 2017-06-02 12:19:35.

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wydaniu decyzji nr 46/2017 z dnia 24 maja 2017r. sygn. WN.6821.11.2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-25 15:44:49.

WOOŚ-II.4207.1.2017.TR.7


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia strony, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 150301W ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego, mają one prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Dokonać tego mogą w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-09 15:50:36 | Data modyfikacji: 2017-05-09 15:52:25.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-05-02 15:57:12.

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. - GP.6733.11.2017

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. - GP.6733.10.2017

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. - GP.6733.9.2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-27 09:15:19 | Data modyfikacji: 2017-04-27 17:24:43.

Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2017 r. - GP.6733.8.2017

Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2017 r. - GP.6733.7.2017

Obwieszczenie z dnia 29 marca 2017 r. - GP.6733.6.2017

Obwieszczenie z dnia 29 marca 2017 r. - GP.6733.5.2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-27 17:21:42.
GP. 6721.37.2017
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAKTORÓW z dnia 21 kwietnia 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-04-24 15:55:17.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 kwietnia 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Henryszew

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-04-12 10:58:07.

Obwieszczenie z dnia 10 marca 2017 r. - GP.6733.4.2017

Obwieszczenie z dnia 10 marca 2017 r. - GP.6733.3.2017

Obwieszczenie z dnia 10 marca 2017 r. - GP.6733.2.2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-31 15:17:38.
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-03-31 08:28:00.
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-03-23 12:14:09.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO


w otwartym naborze partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych - na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Ou015b Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT, konkurs nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-037/17.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-15 09:43:28 | Data modyfikacji: 2017-03-15 09:48:56.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 03 marca 2017 r. - GP.6721.36.2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-07 10:56:00.

GP.6721.29.2013


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lutego 2017 o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów,dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia


Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:11:33 | Data modyfikacji: 2017-02-27 14:12:11.

GP.6721.32.2015


Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lutego 2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Henryszew

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:05:44 | Data modyfikacji: 2017-02-27 14:09:06.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Gmina Jaktorów ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

I. Cel współpracy partnerskiej

Celem współpracy partnerskiej będzie przygotowanie i realizacja projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-037/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Współpraca zakłada udział Partnera w pracach koncepcyjnych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz w realizacji projektu, którego celem jest wzrost efektywności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jaktorów.

II. Zakres tematyczny partnerstwa

W ramach Projektu planuje się realizację m.in. następujących działań:

  1. Realizacja działań pozwalających na kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,

  2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami),

  3. Rozwój kompetencji w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kompetencji informatycznych.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-20 14:25:13 | Data modyfikacji: 2017-02-20 14:32:26.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 stycznia 2017 r. - GP.6733.1.2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-13 11:55:39.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego o wniesionym odwołaniu od decyzji - ROŚ.6220.10.2015.2016 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-10 15:01:25.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Bieganów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-10 13:46:11.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dnia z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-07 14:53:05.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2017 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-02-06 13:50:49.

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Załącznik Nr 1 - Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2017 roku.

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłaszania opinii

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-02-01 15:29:13.

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2017 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-01-30 14:46:57.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Wzór oferty

Harmonogram zajęć

Plan startów w zawodach i rozgrywkach

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 15:56:02.
Data wprowadzenia: 2017-01-11 15:56:02
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska