Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie Statutów Sołectw

Załącznik Nr 1 - Projekt Uchwały w sprawie Statutów Sołectw Gminy Jaktorów z zał. /zip/

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłaszania opinii

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-09-05 14:30:40.
Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Program współpracy Gminy Jaktorów w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 r. - Wzór formularza zgłaszania opinii.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-10-26 15:56:14 | Data modyfikacji: 2016-10-28 13:40:10.
Data wprowadzenia: 2016-10-26 15:56:14
Data modyfikacji: 2016-10-28 13:40:10
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska