Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2016 r. - GP.6733.36.2016

Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2016 r. - GP.6733.35.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-01-23 16:59:08.

GP. 6221.35.2016

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAKTORÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-12-28 15:57:46 | Data modyfikacji: 2016-12-28 16:01:01.

Obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2016 r. - GP.6733.34.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-12-28 13:52:31.

NN-404/P/81-RB/16


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Jaktorów w sprawie udzielenia Gminie Jaktorów pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych — wylotów oraz szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych projektowanymi wylotami do rowu kolejowego zlokalizowanego na działce nr 239/3 w Jaktorowie, gm. Jaktorów.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-12-12 16:08:29 | Data modyfikacji: 2016-12-12 16:12:11.

Obwieszczenie z dnia 05 grudnia 2016 r. - GP.6733.33.2016

Obwieszczenie z dnia 29 listopada 2016 r. - GP.6733.32.2016

Obwieszczenie z dnia 14 listopada 2016 r. - GP.6733.30.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-12-06 10:34:56.

Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2016 r. - GP.6733.29.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:51:23.

Obwieszczenie z dnia 21 listopdada 2016 r. - GP.6733.28.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-11-21 17:54:58.

Obwieszczenie z dnia 4 listopdada 2016 r. - GP.6733.27.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-11-04 14:44:27.
ROŚ.6220.7.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2016r.o zebraniu dowodów i materiałów pozwalających na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kładki przez rz. Pisia Tuczna w ciągu ulicy Ostatniego Tura i Jazdy Polskiej w Jaktorowie”.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-11-03 14:38:49.
Wójt Gminy Jaktorów zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Program współpracy Gminy Jaktorów w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”


Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 r. - Wzór formularza zgłaszania opinii.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-10-26 16:04:50 | Data modyfikacji: 2016-10-28 13:39:20.
ROŚ.6220.7.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2016r. o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa kładki przez rz. Pisia Tuczna w ciągu ulicy Ostatniego Tura i Jazdy Polskiej w Jaktorowie".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-10-21 12:00:01 | Data modyfikacji: 2016-10-21 12:06:39.

Obwieszczenie z dnia 14 września 2016 r. - GP.6733.26.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-10-12 10:18:41.

ROŚ.6220.6.2016

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Generała Skokowskiego we wsi Jaktorów, gmina Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-10-04 13:54:00 | Data modyfikacji: 2016-10-04 13:54:12.

Obwieszczenie z dnia 12 września 2016 r. - GP.6733.5.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-09-30 12:52:37.
WAB.6740.1529.2015

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO

Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. decyzji nr 1271/2016 z dnia 26.09.2016r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie dróg: ul. 1 Maja od km. 0+000 do km. 0+188.33, oraz ul. 3 Maja od km. 0+000 do km 0+111.79 w m. Chylice Kolonia na terenie gminy Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-09-28 16:01:03 | Data modyfikacji: 2016-09-28 16:05:37.
ROŚ.6220.10.2015.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów dnia 21 września 2016 r. o zebraniu dowodów i materiałów pozwalających na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250 kg/h na terenie działki o nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 15:19:24.

ROŚ.6220.6.2016 - Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 września 2016r. o zebraniu dowodów i materiałów pozwalających na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Generała Skokowskiego we wsi Jaktorów, gmina Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-09-08 14:44:01 | Data modyfikacji: 2016-09-08 14:45:14.

ROŚ.6220.6.2016 - Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 września 2016r. o wydaniu postanowienia w sprawie przebudowy ul. Generała Skokowskiego we wsi Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-09-07 15:54:34.

Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2016 r. - GP.6733.25.2016

Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2016 r. - GP.6733.24.2016

Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2016 r. - GP.6733.23.2016

Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2016 r. - GP.6733.22.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-09-06 15:05:44.
Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
Stosowanie do art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach podaje się do wiadomości publicznej informację, iż w dniu 28 sierpnia 2016 r. od godz. 15.30 do godz. 20.00 zostanie zorganizowane zgromadzenie w miejscu : przejście dla pieszych Jaktorów ul. Warszawska (na wysokości Urzędu Gminy Jaktorów)

Zawiadomienie o zgromadzeniu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-08-19 13:21:02 | Data modyfikacji: 2016-08-19 13:25:27.

Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2016 r. - GP.6733.21.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-08-17 08:27:44.

WI-II.7820.2.1.20016MP


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 250/II/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od 45 +155. 22 do km 45 +414.97 w miejscowości Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-08-12 14:26:38 | Data modyfikacji: 2016-08-12 14:31:56.

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.


Stosowanie do art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach podaje się do wiadomości publicznej informację, iż w dniu 11 sierpnia 2016 r. o godz. 17.00 w centrum Jaktorowa – działka nr 437/1 zostanie zorganizowane zgromadzenie.

Zawiadomienie o zgromadzeniu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-08-10 15:55:14 | Data modyfikacji: 2016-08-10 15:59:12.

Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2016 r. - GP.6733.18.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-08-08 14:14:12.
ROŚ.6220.7.2016
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-08-05 11:07:37 | Data modyfikacji: 2016-08-05 11:11:25.
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-08-04 09:23:13 | Data modyfikacji: 2016-08-04 09:24:50.
Podaje się do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 392 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaktorów oraz informacje Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie:
- miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Jaktorów w okręgu wyborczym nr 10 zarządzonymi na dzień 23 października 2016 r.
- miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie w związku z wyborami uzupełniającymi zarządzonymi na dzień 23 października 2016 r.
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-08-03 15:42:02.

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-07-29 14:52:32.

Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r. - GP.6733.20.2016

Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2016 r. - GP.6733.19.2016

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:57:54.

Obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2016 r. - GP.6733.17.2016

Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2016 r. - GP.6733.15.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-07-20 15:38:18.
ROŚ.6220.6.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów dnia 18 lipca 2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn „Przebudowa ulicy Generała Skokowskiego we wsi Jaktorów, gm. Jaktoró

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-07-18 17:27:59.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU OZE

Gmina Jaktorów działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnerów pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów” – w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Jaktorów.


Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 7 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r., do godz. 15:00.


Wnioskodawca poszukuje trzech partnerów spoza sektora finansów publicznych, RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór partnerów do projektu w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, w terminie od 7 lipca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r., do godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, e-mail:patrycja.karpinska@jaktorow.pl tel. +46 856-51-29

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-07-07 15:55:58 | Data modyfikacji: 2016-07-07 16:00:52.

WI-II.7821.25.1.2016.AS


OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


Na podstawie art. 11f ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.),


zawiadamiam o


wydaniu, w dniu 24 maja 2016 r. decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Grodziskiego Nr 229/16 z dnia 10.03.2016 r. znak: WAB.6740.1529.2015 zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa dróg: ul. 1 Maja od km 0+000 do km 0+188.33 oraz ul. 3 Maja od km 0+000 do km 0+1 1 1.79 w m. Chylice Kolonia na terenie gminy Jaktorów, na działkach nr ewid.: obręb 140505_2 0005 Chylice Kolonia dz. nr: 36/5 (36/6), 37, 36/3 (36/11), 359/5, 391/7
(391/15), 391/4, 391/5, 391/6 (391/13, 391/12), 70/5 (70/11), 70/7 (70/13), 70/8, 360/2 (360/5), 360/4, 489/1 (489/3), 490/1 (490/3), 489/2 (489/5), 490/2 (490/5), 57/5 (57/11), 57/6, 362/3, 52/3 (52/9) Gmina Jaktorów i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji


Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-07-06 10:19:16 | Data modyfikacji: 2016-07-06 10:27:29.

WI-II.7820.2.1.2016.MP


ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 t.j.) zawiadamia się, że w toku postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od 45+155.22 do km 45+414.97 w miejscowości Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów”, Wojewoda Mazowiecki w dniu 17 maja 2016r. wydał postanowienie Nr 297/11/2016, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-06-17 09:39:11 | Data modyfikacji: 2016-06-17 09:42:02.

Obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2016 r. - GP.6733.13.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-06-09 11:57:11.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - WI-III.746.1.39.2016.KP

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-30 11:00:11.

Obwieszczenie z dnia 18 maja 2016 r. - GP.6733.12.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-18 16:17:45.
ROŚ.6220.10.2015.2016

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-05-13 14:35:21 | Data modyfikacji: 2016-05-13 14:37:58.

Obwieszczenie z dnia 11 maj 2016 r. - GP.6733.11.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-12 10:48:53.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-04-28 16:12:34.

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2016 r. - GP.6733.8.2016

Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2016 r. - GP.6733.10.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-04-27 08:06:52.

WI-III.7820.2.1.2016.MP


ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 t.j.), w związku ze wszczętym w dniu 8. 01.2016r. postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od 45 +155. 22 do km 45 +414.97 w miejscowości Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów” oraz w związku z wnioskiem 2 dniu 18.03.2016r. (złożonym w tutejszym organie w dniu 21.03.2016r.) w sprawie zmiany wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla w. inwestycji zawiadamiam, że decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 131/lI/2016 z dnia 18.04.2016 r. umorzono postępowanie: dla działek inwestycyjnych przeznaczonych pod przejęcie dla inwestycji nr ew.: 367/1, 367/2 (367/3, 367/4) obręb 0013 Międzyborów.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-04-25 16:52:36 | Data modyfikacji: 2016-04-25 16:54:43.

ROŚ 600.2.2016


KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE POŚ I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOWO

Wójt Gminy Jaktorów działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023”.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Jaktorowie, ul. Warszawska 33,
  96-313 Jaktorów,

 • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów,

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 7, w godzinach pracy UG),

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
  ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: rolnictwo@jaktorow.pl w terminie
  do 16 maja 2016 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jaktorów.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja postępowania, na którą składasię:

 1. Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2016-2019
  z uwzględnieniem lat 2020-2023",

 2. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska
  dla Gminy Jaktorów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023"

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:17:14 | Data modyfikacji: 2016-04-25 15:32:52.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - WI-III.746.1.39.2016.KB

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-04-15 10:34:58 | Data modyfikacji: 2016-04-15 10:37:11.

Obwieszczenie z dnia 17 marca 2016 r. - GP.6733.9.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-03-21 17:12:36.
OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego - Zawiadomienie o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 229/2016 z dnia 10.03.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie dróg: ul. 1 Maja od km. 0+000 do km. 0+188.33, oraz ul. 3 Maja od km. 0+000 do km 0+111.79 w m. Chylice Kolonia na terenie gminy Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-03-16 15:24:30.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję. znak: WOOŚ-ll.4210.43.2015.MSI.15, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie na terenie Gminy Jaktorów.

Treść obwieszczenia WOOŚ-II.4210.43.2015.MSI.16

Treść decyzji WOOŚ-II.4210.43.2015.MSI.15

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-03-15 14:07:29 | Data modyfikacji: 2016-03-15 14:07:57.

Obwieszczenie z dnia 14 marca 2016 r. - GP.6733.7.2016

Obwieszczenie z dnia 14 marca 2016 r. - GP.6733.6.2016

Obwieszczenie z dnia 14 marca 2016 r. - GP.6733.4.2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-03-14 14:45:43.

WOOŚ-II.4210.44.2015.MSI.12

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję znak: WOOŚ-II.4210.44.2015.MSI.12, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Międzyborowie na terenie Gminy Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-02-25 12:05:30 | Data modyfikacji: 2016-02-25 13:37:32.

WI-II.7820.2.1.2016.MP


Rozbudowa drogi krajowej nr 719 na odcinku od 45+155.22 do km 45+414.97 w miejscowości Międzyborów na terenie gminy Jaktorów

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-02-22 16:02:10 | Data modyfikacji: 2016-02-22 16:05:01.

Obwieszczenie z dnia 02 lutego 2016 r. - GP.6733.21.2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-02-18 10:52:55.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-02-09 10:54:56.
ROS.6220.10.2015

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-02-04 15:45:13.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-02-02 14:01:27.

Obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2016 r. - GP.6733.1.2016

Obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2016 r. - GP.6733.22.2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-21 14:06:19.
OBWIESZCZENIE STAROSTY GRODZISKIEGO
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 30.12.2015r. na wniosek Inwestora - zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie dróg: ul. 1 Maja od km. 0+000 do km. 0+188.33 oraz ul. 3 Maja od km. 0+000 do km 0+111.79 w m. Chylice-Kolonia na terenie gminy Jaktorów.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-01-14 10:02:50 | Data modyfikacji: 2016-01-14 10:05:53.

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2016 r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 14:50:07.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2016 roku

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 15:01:38 | Data modyfikacji: 2016-01-05 15:04:33.
Data wprowadzenia: 2016-01-05 15:01:38
Data modyfikacji: 2016-01-05 15:04:33
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska