WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH 2016- 2019

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.133 z późn. zm.) Rada Gminy w Jaktorowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2016 – 2019:

  • do Sądu Rejonowego w Żyrardowie, gdzie ma być wybranych 4 ławników, w tym 1 osoba do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

  • do Sądu Okręgowego w Płocku, gdzie ma być wybrany 1 ławnik.

Informacja

Wzór karty zgłoszenia

Wzór listy osób zgłaszających kandydata

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-06-15 15:33:47 | Data modyfikacji: 2015-06-24 13:56:45.
Data wprowadzenia: 2015-06-15 15:33:47
Data modyfikacji: 2015-06-24 13:56:45
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska