GP.6721.2.2021


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów obejmującego działki nr ewid. 213/2, 202/14, 202/15

Treść projektu planu

Mapa

Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-10-19 09:57:47.

GP. 6721.46.2020


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieganów, gmina Jaktorów

Treść projektu planu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2021-08-12 15:32:16 | Data modyfikacji: 2021-08-12 15:33:33.

GP.6721.40.2018


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Treść projektu

Mapka

Wniosek - uwagi do projektu

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-24 15:41:31 | Data modyfikacji: 2021-06-28 09:49:25.

GP.6721.38.2017


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia, gm. Jaktorów.

Treść projektu

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:19:41 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:26:29.

GP. 6721.43.2019


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gm. Jaktorów.

Treść projektu

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-02-07 13:22:08 | Data modyfikacji: 2020-02-07 13:27:30.

GP.6721.42.2019

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stare Budy, gmina Jaktorów obejmującego działkę nr ewid. 533.

Treść projektu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-09-26 10:38:46 | Data modyfikacji: 2019-09-26 10:39:59.

GP.6721.43.2019


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północną i wschodnią granicą działki nr ewid. 172/8, fragmentem północno zachodniej granicy działki nr ewid. 174/4, południową granicą rowu oznaczonego nr ewid. 146/3, fragmentem zachodniej i północną granicą działki nr ewid. 257/26, północną granicą działki nr ewid. 257/33, ul. Jaworową, południową i fragmentem zachodniej granicy działki nr ewid, 193/4, , południowymi granicami działek nr ewid.185/24, 186/23, fragmentem północnej granicy rowu przebiegającego przez działkę nr ewid. 185/14, północną granicą działki nr ewid. 185/8, ul. Topolową, fragmentem południowej oraz zachodnią granicy działki nr ewid. 172/8. 

Treść projektu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-09-02 15:13:01 | Data modyfikacji: 2019-09-02 15:17:03.

GP.6721.41.2018


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gm. Jaktorów, obejmującego obszar ograniczony wschodnią granicą działki nr ewid. 339, częścią działki nr ewid. 340, wschodnią granicą działki nr ewid. 341, częścią działki nr ewid. 342, wschodnimi granicami działek nr ewid. 343, 344, 345, 346, odcinkiem północnej oraz wschodnią granicą działki nr ewid. 347, wschodnią granicą działki nr ewid. 348, południowo - wschodnią granicą działek nr ewid. 610/1, 610/2, wschodnią granicą działki nr ewid. 359, odcinkiem wschodniej granicy rowu przebiegającego przez działkę nr ewid. 360/1, północno - wschodnią granicą działki nr ewid. 358, wschodnią granicą rowu przebiegającego przez działkę nr ewid. 357, odcinkiem wschodniej granicy oraz częścią drogi oznaczonej nr ewid. 352, odcinkiem południowej granicy działki nr ewid. 328/3.

Treść projektu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:50:03 | Data modyfikacji: 2019-08-23 15:41:18.

GP. 6721.37.2017


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentuwsi Budy Zosine, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony zachodnią i północną granicą działki nr ewid. 700/15, północnymi granicami działek nr ewid. : 697/1, 697/2, 393/4, północną i wschodnią granicą działki nr ewid. 393/9, wschodnimi granicami działek nr ewid.: 393/15, 393/16, 393/17 wschodnią i południową granicą działki nr ewid. 393/18, południowymi granicami działek nr ewi.: 393/13, 393/8, 697/2, wschodnią (fragment), południową i zachodnią (fragment) granica działki nr 697/1, południową i zachodnią granicą działki nr ewid. 700/13, zachodnimi granicami działek nr ewid. 700/12, 700/11.

Treść projektu - 3 wyłożenie

Treść projektu

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-06 11:33:44 | Data modyfikacji: 2020-01-08 16:04:06.
GP. 6721.37.2017

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony zachodnią i północną granicą działki nr ewid. 700/15, północnymi granicami działek nr ewid. : 697/1, 697/2, 393/4, północną i wschodnią granicą działki nr ewid. 393/9, wschodnimi granicami działek nr ewid.: 393/15, 393/16, 393/17 wschodnią i południową granicą działki nr ewid. 393/18, południowymi granicami działek nr ewi.: 393/13, 393/8, 697/2, wschodnią (fragment), południową i zachodnią (fragment) granica działki nr 697/1, południową i zachodnią granicą działki nr ewid. 700/13, zachodnimi granicami działek nr ewid. 700/12, 700/11.

Treść projektu

Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2019 r. sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-11-21 15:13:33 | Data modyfikacji: 2018-11-21 15:17:01.
GP.6721.39.2017
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północnymi granicami działek nr ewid. 397/10, 397/9, 397/8, 397/7, 397/6, 397/5, 397/20, północno - wschodnią granicą działki nr ewid. 397/21, zachodnią granicą rowu przebiegającego przez działkę nr ewid. 400/41, północną granicą rowu przebiegającego przez działkę nr ewid. 400/39, zachodnią granicą działek nr ewid. 400/38, 400/10, północno - zachodnią granicą działki nr ewid. 397/16.

Treść projektu

Mapka

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-07-10 10:18:01.

GP. 6721.33.2015Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony ulicą Malinową, południowo - wschodnią granicą działki nr ewid. 171, południowo - wschodnimi granicami działki nr ewid. 174, południowymi granicami działek nr ewid. 158, 157/4, 157/3, 157/1, 155, 154, 153 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów.

Treść projektu

Mapka

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-27 15:36:26 | Data modyfikacji: 2017-07-27 15:39:14.

GP.6721.35.2016

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegofragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północno - wschodnią granicą działki nr ewid. 217, wschodnią granica działek nr ewid. 218, 28/1, 28/2, 29, 30, 22, południowo - wschodnią granicą działki nr 34/1 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów.

Projekt planu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-27 13:23:48 | Data modyfikacji: 2017-04-27 13:47:31.

GP.6721.29.2013


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów – Kolonia, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony ulicą Żyrardowską, ulicą Nowowiejskiego, ulicą ks. Baranowskiego, ul. Potockiego, z wyłączeniem działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 317/1,317/2, 317/3, 318/1, 319, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5.

Projekt planu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-08 10:49:16.

6721.32.2015


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów obejmującego obszar ograniczony północną granicą działki nr ewid. 73/6, ulicą Spokojną, ulicą Topolową, południowo - wschodnią granicą działek nr ewid. 78/6, 78/7, 78/8, południową i wschodnią granicą działki nr ewid. 73/13, ulicą Modrzewiową oraz zachodnią granicą działek nr ewid. 73/13, 73/5.

Projekt planu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-08 10:43:18 | Data modyfikacji: 2017-03-08 10:44:20.

GP. 6721.33.2015


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów obejmujący obszar ograniczony ulicą Malinową, południowo – wschodnią granicą działki nr ewid. 171, południowo - wschodnimi granicami działki nr ewid. 174, południowymi granicami działek nr ewid. 158, 157/4, 157/3, 157/1, 155, 154, 153 oraz zachodnią granicą administracyjną gminy Jaktorów.

Projekt planu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-22 08:54:09 | Data modyfikacji: 2017-02-22 11:01:36.

GP.6721.29.2013


PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI JAKTORÓW-KOLONIA OBEJMUJĄCEGO OBSZAR OGRANICZONY ULICĄ ŻYRARDOWSKĄ, ULICĄ NOWOWIEJSKIEGO, ULICĄ KS. BARANOWSKIEGO, ULICĄ POTOCKIEGO Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 317/1, 317/2,317/3,318/1, 319, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5

Projekt planu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-05-13 09:18:45 | Data modyfikacji: 2015-05-15 08:50:49.

GP.6721.27.2012


PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI JAKTORÓW-KOLONIA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI EWIDENCYJNE NUMER: 317/1, 317/3, 318/1

Projekt planu

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-05-13 09:18:40 | Data modyfikacji: 2015-05-15 08:51:34.
Data wprowadzenia: 2015-05-13 09:18:40
Data modyfikacji: 2015-05-15 08:51:34
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska