27 września 2023 r. o godzinie 16:00 (środa) w budynku gminnym przy ulicy Chełmońskiego 4 96-313 Jaktorów odbędzie się posiedzenie komisji finansów.


28 września 2023 r. (czwartek) o godzinie 15.00 w budynku gminnym przy ulicy Chełmońskiego 4 96-313 Jaktorów odbędzie się posiedzenie komisji inwestycji, budownictwa, planowania przestrzennego rolnictwa i ekologii.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2023-09-22 15:28:52 | Data modyfikacji: 2023-09-22 15:29:30.

24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 15.30 w budynku gminnym przy ulicy Chełmońskiego 4 96-313 Jaktorów odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa

 

22 sierpnia 2023 r. (wtorek) w budynku gminnym przy ulicy Chełmońskiego 4 96-313 Jaktorów odbędą się posiedzenia:

 • Komisji Spraw Społecznych, Oświaty o godzinie 16.00
 • Komisji Finansów o godzinie 17.00
 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2023-08-18 19:50:39.

Posiedzenie komisji Spraw Społecznych i Oświaty odbędzie się dnia 27 czerwca 2023 roku o godz. 15.00 w budynku gminnym przy ulicy Chełmońskiego 4 w Jaktorowie.


Posiedzenie komisji Finansów odbędzie się dnia 27 czerwca 2023 roku o godz. 16.00 w budynku gminnym przy ulicy Chełmońskiego 4 w Jaktorowie.


Posiedzenie Komisji Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się 28 czerwca 2023r. o godz. 15.00 w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4 .


Posiedzenie komisji Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa odbędzie się dnia 28 czerwca 2023r. o godz. 16.00 w budynku gminnym ( Gimnazjum ) przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-06-23 14:35:56.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 12 czerwca 2023r. o godz. 16:30 w w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-06-06 15:10:13 | Data modyfikacji: 2023-06-06 15:12:42.

Posiedzenie doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów


- odbędzie się 29 maja (poniedziałek) 2023 r. o godz. 16.30 w Budynku  Gminnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4. sala nr 11

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-05-25 14:26:44 | Data modyfikacji: 2023-05-25 14:27:18.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ekologii odbędzie się w dniu 29 maja 2023r. o godzinie 15.00

Porządek obrad Komisji w dniu 29.05.2023r.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z obrad Komisji w dniu 25.04.2023r.

4. Informacja Wójta Gminy Jaktorów w zakresie :

- ilości decyzji w sprawie naliczenia opłaty adjacenckiej i planistycznej w 2022r./2023r. oraz łączna wysokość wniesionych opłat

- ilości wniosków i wydanych decyzji o warunkach zabudowy

- wykaz skomunalizowanych nieruchomości

- informacja o wykorzystaniu prawa pierwokupu i czego prawo dotyczyło.

- informacja o ilości toczących się postępowań z określeniem ich zakresów obszarowych w sprawie uchwalenia  lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

5. Sprawy wniesione
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-05-25 10:56:55.

Posiedzenie komisji Finansów odbędzie się dnia 11 maja 2023 roku o godz. 12.00 w budynku gminnym przy ulicy Chełmońskiego 4 w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-05-09 13:05:10 | Data modyfikacji: 2023-05-09 13:06:16.

Posiedzenie doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów


- odbędzie się 2 maja (wtorek) 2023 r. o godz. 14.30 w Budynku  Gminnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-04-27 15:47:45 | Data modyfikacji: 2023-04-27 15:48:18.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się 25 kwietnia 2023r. o godz. 11.00 w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4


 

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-04-21 12:22:14 | Data modyfikacji: 2023-04-21 12:23:22.

Posiedzenie Komisji Finansów Rady Gminy Jaktorów odbędzie się dnia 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 14.30 w budynku gminnym (dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4 w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-04-18 15:42:17 | Data modyfikacji: 2023-04-18 15:50:47.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 14.30 w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-04-04 15:23:27 | Data modyfikacji: 2023-04-04 15:24:09.

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Spraw Społecznych i Oświaty,


odbędzie się 28 marca 2023 r. (wtorek)o godz. 15.00 w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4 .

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-03-23 15:41:06.

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa


odbędzie się 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 14.30 w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4 .

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-03-23 15:40:11.

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Jaktorów:


 - Finansów


 odbędzie się 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00 w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4 .

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-03-23 15:38:21 | Data modyfikacji: 2023-03-23 15:39:02.

NA WNIOSEK PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI INFORMUJE SIĘ O ZMIANIE GODZIN Posiedzenia Komisji Rady Gminy w dniu
15 lutego 2023r. w budynku gminnym (dawne Gimnazjum) przy ul. Chełmońskiego 4, a mianowicie:

- Komisja Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa odbędzie się o godzinie 15:30

- Komisja Doraźna d/s CPK odbędzie się o godzinie 16:00

Godziny posiedzenia pozostałych Komisji nie ulegają zmianie.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-02-13 16:26:32 | Data modyfikacji: 2023-02-13 16:27:14.

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Spraw Społecznych i Oświaty,


odbędzie się 15 lutego 2023 r. (środa) o godz. 15.00 w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-02-09 15:46:32 | Data modyfikacji: 2023-02-09 15:48:48.

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Finansów


odbędzie się 15 lutego 2023 r. (środa) o godz. 14.30 w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4 .

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-02-09 15:45:30 | Data modyfikacji: 2023-02-09 15:49:04.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa oraz doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów odbędzie się 15 lutego 2023 r. (środa) o godz. 13.30 w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-02-09 15:44:02 | Data modyfikacji: 2023-02-09 15:48:18.

Posiedzenie doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów


- odbędzie się 19 stycznia (czwartek) 2023 r. o godz. 17.00 w Budynku  Gminnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.


 

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2023-01-17 09:52:23.

Posiedzenie komisji Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa odbędzie się dnia 20 grudnia 2022r. o godz. 11.40 w budynku gminnym (Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-12-13 14:42:02 | Data modyfikacji: 2022-12-13 14:42:41.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Finansów


- Spraw Społecznych i Oświaty,


-Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii


odbędzie się 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4 .

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-12-13 14:39:51 | Data modyfikacji: 2022-12-13 14:40:25.

Posiedzenie doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów odbędzie się 1 grudnia (czwartek) 2022 r. o godz. 16.00 w Budynku  Gminnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2022-11-29 15:22:23.

 Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Spraw Społecznych i Oświaty,


- Finansów


odbędzie się 25 listopada2022 r. (piątek) o godz. 12.30 w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-11-23 13:26:45 | Data modyfikacji: 2022-11-23 13:29:08.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Finansów,


- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii


- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa


odbędzie się 24 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4 .


Następnie odbędzie się posiedzenie doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-10-19 14:51:43 | Data modyfikacji: 2022-10-19 14:54:38.

Posiedzenie doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów


- odbędzie się 18 października (wtorek) 2022 r. o godz. 15.30 w Budynku  Gminnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-10-12 15:12:19.

Posiedzenie doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów


- odbędzie się 22 września (czwartek) 2022 r. o godz. 17.00 w Budynku  Gminnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-09-20 10:59:14.

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Spraw Społecznych i Oświaty


odbędzie się 15 września 2022 r. (czwartek) o godz. 14.30 w budynku gminnym (dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4,


następnie odbędzie się komisja


- Finansów (przewidywana godz. 15.00)

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-09-12 16:49:39 | Data modyfikacji: 2022-09-12 16:50:10.

Posiedzenie  Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Finansów,


odbędzie się 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz. 14.30 w budynku gminnym (dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-08-23 15:40:52 | Data modyfikacji: 2022-08-23 15:41:20.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Finansów,


- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii,


- Skarg, wniosków i petycji,


- Ładu Publicznego i bezpieczeńtwa,


- Komisji doraźnej


odbędzie się 26 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4 .

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-07-21 15:52:17 | Data modyfikacji: 2022-07-22 12:03:21.

Posiedzenie doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 16.00 w budynku gminnym (dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4 .


 

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-06-22 11:46:11 | Data modyfikacji: 2022-06-22 11:47:11.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Finansów,


- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii


- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,


- Spraw Społecznych i Oświaty,


- Rewizyjnej


odbędzie się 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum)


przy ulicy Chełmońskiego 4 .

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-06-22 11:45:13 | Data modyfikacji: 2022-06-24 14:28:13.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 3 czerwca 2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-27 13:47:46 | Data modyfikacji: 2022-05-27 13:48:47.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Oświaty odbędzie się 23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4 .

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-18 15:52:19 | Data modyfikacji: 2022-05-18 15:53:30.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Finansów,


- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii


- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,


odbędzie się 23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-18 15:51:37.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Finansów,


- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,


- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii


- Skarg, Wniosków i Petycji


odbędzie się 29 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4 .


 

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-25 12:44:45 | Data modyfikacji: 2022-03-25 12:45:27.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,


- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii,


- Finansów,


- Skarg Wniosków i Petycji


odbędzie się 9 marca 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w budynku gminnym (dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4 w Jaktorowie.


 

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-03-04 14:51:41 | Data modyfikacji: 2022-03-04 14:52:28.

ZMIANA TERMINU


Posiedzenie doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów


odbędzie się 24 lutego (czwartek) 2022 r. o godz. 17.00 w Budynku  Gminnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-22 14:50:31 | Data modyfikacji: 2022-02-22 14:51:04.

Posiedzenie doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów


- odbędzie się 22 lutego 2022r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Budynku Gminnym przy ulicy Chełmońskiego 4

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-21 15:52:22.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Inwstycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;


- Finansów;


- Spraw Społecznych i Oświaty;


- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa


odbędzie się 9 lutego 2022r. (środa) o godzinie 16.30 w budynku gminnym (dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4


z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-02-07 15:29:01 | Data modyfikacji: 2022-02-07 15:29:53.

Posiedzenie doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów


- odbędzie się 1 lutego (wtorek) 2022r. o godzinie 17.00 w budynku gminnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4


z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-01-28 14:09:23.

Posiedzenie doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów


- odbędzie się 18 stycznia (wtorek) 2022 r. o godz. 17.00 w Budynku  Gminnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-01-17 16:25:28 | Data modyfikacji: 2022-01-17 16:26:09.

Posiedzenie doraźnej komisji Rady Gminy Jaktorów do spraw inwestycji infrastrukturalnych dotyczących projektów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym na terenie gminy Jaktorów


- odbędzie się 11 stycznia (wtorek) 2022 r. o godz. 16.00 w Budynku  Gminnym ( dawne Gimnazjum) w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-01-10 15:06:45.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Finansów,


- Spraw Społecznych i Oświaty


- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii


- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,


odbędzie się 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4 .

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-12-16 14:18:26.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Spraw Społecznych i Oświaty


- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii


- Finansów,


- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,


- Skarg, Wniosków i Petycji.


odbędzie się 17 listopada 2021 r. (środa) o godz. 15.00 w w budynku gminnym ( dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4


 

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-11-12 12:35:15.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Komisja Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii,


- Finansów,


odbędzie się 13 października2021 r. (środa) o godz. 17.00 w budynku gminnym (dawne Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego .

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-10-08 13:42:18.

Posiedzenie Komisji Finansów Rady Gminy Jaktorów odbędzie się 19 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 14.40 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 88.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2021-08-16 16:58:10 | Data modyfikacji: 2021-08-16 16:58:34.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Finansów,


- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa


odbędzie się 26 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 88.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-07-22 15:19:25.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Spraw Społecznych i Oświaty ,


 - Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii,


 - Finansów,


odbędzie się 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 88.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-06-23 13:52:30 | Data modyfikacji: 2021-06-23 13:53:22.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 7 czerwca 2021r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-05-31 12:50:37 | Data modyfikacji: 2021-05-31 13:01:28.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:
- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii,
- Spraw Społecznych i Oświaty,
- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,
- Finansów,
odbędzie się 5 maja 2021 r. (środa) o godz. 13:30 w budynku gminnym (byłe Gimnazjum) w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-04-30 14:27:48.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:
- Finansów,
- Spraw Społecznych i Oświaty,
- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologi
odbędzie się 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 12:00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 88

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-03-19 12:30:04 | Data modyfikacji: 2021-03-19 12:32:09.

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbędzie się 01-02-2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie ul. Chełmońskiego 4

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2021-01-25 19:55:57 | Data modyfikacji: 2021-01-25 19:56:51.

Posiedzenie Komisji Finansów odbędzie się dnia 14 stycznia 2021 roku o godz. 14.00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 88.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-01-11 15:15:21.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 14 grudnia o godz. 14.00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 88.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2020-12-08 14:45:21.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Finansów ;


- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;


- Spraw Społecznych i Oświaty


odbędzie się 14 grudnia2020r. o godz. 12.00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 88.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2020-12-08 14:42:56 | Data modyfikacji: 2020-12-08 14:44:39.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Spraw Społecznych i Oświaty


- Finansów, 


- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii,


- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,


odbędzie się 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 12.00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 88.

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:09:52 | Data modyfikacji: 2020-11-20 14:11:13.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

- Finansów ;

- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;

odbędzie się 24 września (czwartek) 2020 r. o godz. 14.30 w Budynku  Gminnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z pandemią ilość osób uczestniczących w posiedzeniu komisji jest ograniczona.

Prosimy o zabranie ze sobą maseczek.

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-22 15:04:06 | Data modyfikacji: 2020-09-22 15:04:44.

 Posiedzenie Komisji Rady Gminy Jaktorów:

- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;

odbędzie się 7 września (poniedziałek) 2020 r. o godz. 13:50 w Budynku Gminnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.


Jednocześnie informujemy, że w związku z pandemią ilość osób uczestniczących w posiedzeniu komisji jest ograniczona.

Prosimy o zabranie ze sobą maseczek.

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 07:21:40.

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Jaktorów:

- Komisji Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa, odbędzie się  dnia 24-08-2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie ul. Chełmońskiego 4. 

Jednocześnie informujemy, że w związku z pandemią ilość osób uczestniczących w posiedzeniu komisji jest ograniczona.

Prosimy o zabranie ze sobą maseczek.

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-20 20:32:29.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rady Gminy Jaktorów-Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, odbędzie się  dnia 25-08-2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej w Jaktorowie ul. Warszawska 88,

dalsza część Komisji (ok godziny 13.30) odbędzie się w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie ul. Chełmońskiego 4. 


Jednocześnie informujemy, że w związku z pandemią ilość osób uczestniczących w posiedzeniu komisji jest ograniczona.

Prosimy o zabranie ze sobą maseczek.

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-20 20:31:25.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

- Finansów ;

- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;

odbędzie się 24 sierpnia (poniedziałek) 2020 r. o godz. 14.00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.


Jednocześnie informujemy, że w związku z pandemią ilość osób uczestniczących w posiedzeniu komisji jest ograniczona.

Prosimy o zabranie ze sobą maseczek.

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-20 20:29:28.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

- Finansów ;

- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;

odbędzie się 24 sierpnia (poniedziałek) 2020 r. o godz. 14.00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.


Jednocześnie informujemy, że w związku z pandemią ilość osób uczestniczących w posiedzeniu komisji jest ograniczona.

Prosimy o zabranie ze sobą maseczek.

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-08-20 20:28:50.

Wyjazdowa Komisja Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się  dnia 3 sierpnia 2020 roku o godz. 16.00.

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-31 12:17:49.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

    • Finansów ;
    • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa;
    • Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;
     
odbędzie się 30 lipca (czwartek ) 2020r. o godz. 15.00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-27 23:13:37.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Oświaty odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-06-22 10:44:57.

Wyjazdowa Komisja Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się  dnia 23 czerwca 2020 roku o godz. 16.30

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-17 18:24:16.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Finansów ;

 • Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa;

 • Oświaty i Spraw Społecznych

odbędzie się 9 czerwca (wtorek) 2020r. o godz. 16.00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 88.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:02:24 | Data modyfikacji: 2020-06-02 11:02:51.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 19 maja 2020r. o godz. 10.30 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-05-14 15:32:25 | Data modyfikacji: 2020-05-14 15:32:58.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Finansów,

 • Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii,

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,

 • Spraw Społecznych i Oświaty

odbędzie się 5 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-03-02 14:02:28 | Data modyfikacji: 2020-03-02 14:02:55.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Spraw Społecznych i Oświaty

 • Finansów ;

 • Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa;

odbędzie się 23 stycznia 2020r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.

 

Opublikowane przez: Anna Małkowska | Data wprowadzenia: 2020-01-20 15:00:50 | Data modyfikacji: 2020-01-20 16:37:27.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 30 grudnia 2019 o godz. 16.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-12-23 18:26:34 | Data modyfikacji: 2019-12-23 18:27:09.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:
- Finansów ;
- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;
- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa;
- Spraw Społecznych i Oświaty
odbędzie się 27 grudnia 2019r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.

 

Opublikowane przez: Maciej Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-12-23 10:50:53 | Data modyfikacji: 2019-12-23 10:53:43.

 


Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 21 listopada 2019 o godz. 18.30 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.


 


 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-18 15:31:28 | Data modyfikacji: 2019-11-18 15:31:49.

 

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 

 • Finansów;

 • Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa;

 • Spraw Społecznych i Oświaty

 

 

odbędzie się 21 listopada 2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-11-18 15:30:51 | Data modyfikacji: 2019-11-18 15:31:18.

 

Posiedzenie połączonych komisji:

 • Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologi

 • Skarg, Wniosków i Petycji

odbędzie się dnia 4 listopada ( poniedziałek ) 2019 roku o godz. 17.30 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-29 15:19:49 | Data modyfikacji: 2019-10-29 15:21:10.

 


Posiedzenie Komisji Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się 23 października 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie (Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-21 13:03:50 | Data modyfikacji: 2019-10-29 15:20:53.

 

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Finansów,

 • Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii,

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,

 • Spraw Społecznych i Oświaty

 odbędzie się 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie ( Gimnazjum ) przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-21 13:06:07 | Data modyfikacji: 2019-10-21 13:08:37.

 


Komisja Skarg Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie ( Gimnazjum ) przy ulicy Chełmońskiego


 


 

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-21 13:06:33 | Data modyfikacji: 2019-10-21 13:09:00.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Oświaty odbędzie się dnia 9 października 2019r. o godz. 17.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ( Gimnazjum ) przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-10-01 13:33:10 | Data modyfikacji: 2019-10-07 11:04:49.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 26 września 2019 o godz. 18.30 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-09-23 11:32:50 | Data modyfikacji: 2019-09-23 11:33:07.

 

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Finansów ;

 • Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa;

 • Spraw Społecznych i Oświaty

odbędzie się 26 września 2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-09-23 11:30:56 | Data modyfikacji: 2019-09-23 11:32:28.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Finansów,

 • Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii,

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,

 • Spraw Społecznych i Oświaty

odbędzie się 22 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-08-19 16:43:07 | Data modyfikacji: 2019-08-19 16:43:25.

Posiedzenie Komisji Finansów i Inwestycji odbędzie się w Gimnazjum w Jaktorowie ul. Chełmońskiego 4 w dniu 15-07-2019 r. o godzinie 16:45

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-07-11 16:01:57 | Data modyfikacji: 2019-07-11 16:03:42.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Finansów ;
 • Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;
 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa;
 • Spraw Społecznych i Oświaty

odbędzie się 19 czerwca 2019r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:05:29 | Data modyfikacji: 2019-06-13 12:07:07.

Posiedzenie komisji Finansów odbędzie się dnia 3 czerwca 2019 roku o godz. 16:45 w Zespole Szkolno Przedszkolnym ( Gimnazjum ) przy ulicy Chełmońskiego 4

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-31 11:28:08 | Data modyfikacji: 2019-05-31 11:31:17.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Finansów;
 • Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;
 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa;
 • Spraw Społecznych i Oświaty

odbędzie się 23 maja 2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Posiedzenie Komisji Skarg , Wniosków i Petycji odbędzie się 23 maja 2019r. o godz. 18.30 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-20 17:36:55 | Data modyfikacji: 2019-05-20 17:38:08.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 20 maja 2019r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-15 11:46:57 | Data modyfikacji: 2019-05-15 11:47:46.
Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

- Finansów, 
- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii,
- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,
- Spraw Społecznych i Oświaty

odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 11:08:30 | Data modyfikacji: 2019-04-19 11:11:18.

Posiedzenie Komisji Finansów, odbędzie się dnia 4 kwietnia 2019 roku o godz. 16. 40 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie ( Gimnazjum) przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-04-01 19:27:32 | Data modyfikacji: 2019-04-01 19:28:48.
Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

- Finansów ;
- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;
- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa;
- Spraw Społecznych i Oświaty

odbędzie się 21 marca 2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2019-03-19 07:56:20 | Data modyfikacji: 2019-03-19 07:56:48.

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Jaktorów:

- Skarg ,Wniosków i Petycji

odbędzie się 4 marca 2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33
 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-02-26 13:55:16 | Data modyfikacji: 2019-02-26 13:56:48.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Finansów ;


- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;


- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa;


- Spraw Społecznych i Oświaty


odbędzie się 21 lutego 2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33


Posiedzenie Komisji Rady Gminy Jaktorów:


- Skarg ,Wniosków i Petycji


odbędzie się 21 lutego 2019r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-02-18 15:00:36 | Data modyfikacji: 2019-02-18 15:00:54.

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Skarg ,Wniosków i Petycji

odbędzie się 28 stycznia 2019r. o godz. 16.15 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym ( Gimnazjum ) w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:25:19 | Data modyfikacji: 2019-01-23 14:27:18.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Finansów ;

 • Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa;

 • Spraw Społecznych i Oświaty

odbędzie się 24 stycznia 2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33


Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Rewizyjnej,

 • Skarg, Wniosków i Petycji

odbędzie się 22 stycznia 2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-21 16:14:51 | Data modyfikacji: 2019-01-21 16:15:03.

Wyjazdowa Komisja Rady Gminy Jaktorów:

 • Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;

 • Spraw Społecznych i Oświaty;

odbędzie się dnia 15 stycznia 2019r. o godz. 10.00 w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 88

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-09 15:19:45 | Data modyfikacji: 2019-01-09 15:20:03.
Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:
- Finansów;
- Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii;
- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa;
- Spraw Społecznych i Oświaty

odbędzie się 13 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33  

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 14:00:51.
Posiedzenie Komisji Doraźnej Statutowej odbędzie się dnia 15 listopada 2018 r. o godz. 16.40 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym ( Gimnazjum) przy ul. Chełmońskiego 4. 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:16:30 | Data modyfikacji: 2018-11-09 11:16:43.

Posiedzenie komisji Finansów i Inwestycji odbędzie się dnia 14 listopada 2018 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-11-07 09:48:34 | Data modyfikacji: 2018-11-07 09:49:10.
Posiedzenie Komisji Doraźnej Statutowej odbędzie się dnia 2 listopada 2018 r. o godz. 09.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.
 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-10-30 15:16:06 | Data modyfikacji: 2018-10-30 15:16:16.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Oświaty odbędzie się dnia 4 października 2018r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.


 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:41:37 | Data modyfikacji: 2018-10-01 15:41:52.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów

 • Finansów i Inwestycji,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa ,

odbędzie się 4 października 2018r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:39:10 | Data modyfikacji: 2018-10-01 15:41:25.
Posiedzenie komisji Finansów i Inwestycji odbędzie się 27 sierpnia 2018r. o godz. 16.30 w Gimnazjum w Jaktorowie. 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-08-27 14:35:45.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Finansów i Inwestycji,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa ,

 • Spraw społecznych i Oświaty

odbędzie się 23 sierpnia 2018r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-08-21 10:07:19 | Data modyfikacji: 2018-08-21 10:07:38.
Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów
- Finansów i Inwestycji,
- Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa
odbędzie się 21 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

oraz - Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii
odbędzie się 21 czerwca 2018 r. o godz. 17.15 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

Komisja wyjazdowa komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii
odbędzie się 21 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 (spotkanie członków komisji w Międzyborowie przy placu Chełmońskiego)  

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:54:26.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów

 • Finansów i Inwestycji,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii,

odbędzie się 24 maja ( czwartek) 2018r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33


Posiedzenie połączonych komisji

 • Spraw Społecznych i Oświaty

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa

odbędzie się dnia 24 maja ( czwartek) 2018 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-21 11:16:46 | Data modyfikacji: 2018-05-21 11:17:01.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 11 maja 2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie. 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-05-08 16:56:12 | Data modyfikacji: 2018-05-08 16:57:15.

Posiedzenie komisji Spraw Społecznych i Oświaty odbędzie się dnia 27 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-23 15:44:01 | Data modyfikacji: 2018-04-23 15:44:53.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów

 • Finansów i Inwestycji,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii,

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa ,

odbędzie się 26 kwietnia 2018r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-04-23 15:43:41 | Data modyfikacji: 2018-04-23 15:43:53.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów

 • Finansów i Inwestycji,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii,

 • Komisji Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa

odbędzie się 22 marca 2018r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33


Posiedzenie komisji Spraw Społecznych i Oświaty odbędzie się dnia 23 marca 2018 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-03-19 12:53:36 | Data modyfikacji: 2018-03-19 12:53:58.

Posiedzenie komisji Spraw Społecznych i Oświaty odbędzie się dnia 5 marca 2018 roku o godz, 16.00 w Gimnazjum w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-27 10:42:37 | Data modyfikacji: 2018-02-27 11:27:35.

Posiedzenie komisji Finansów i Inwestycji odbędzie się 28 lutego 2018r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie


(Komisja wyjazdowa)

Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się 28 lutego 2018r. o godz. 17.00

Posiedzenie komisji Budownictwa ,Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się 28 lutego 2018r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-23 18:33:09 | Data modyfikacji: 2018-02-23 18:37:07.

Posiedzenie komisji rewizyjnej odbędzie się dnia 29 stycznia 2018 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:38:28 | Data modyfikacji: 2018-01-25 12:39:15.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów

 • - Finansów i Inwestycji
 • - Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii
odbędzie się 25 stycznia 2018r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-22 16:22:52 | Data modyfikacji: 2018-01-22 16:23:36.

Posiedzenie komisji Spraw Społecznych i Oświaty odbędzie się dnia 29 stycznia 2018 r. o godz. 16.30 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-22 16:22:27 | Data modyfikacji: 2018-01-22 16:22:44.

Posiedzenie komisji doraźnej statutowej odbędzie się dnia 8 stycznia 2018 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:09:51 | Data modyfikacji: 2018-01-05 10:11:30.

Posiedzenie komisji finansów i inwestycji odbędzie się dnia 27 grudnia 2017 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33 .

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:27:50 | Data modyfikacji: 2017-12-21 12:28:09.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów

 • Finansów i Inwestycji,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,

odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-12-04 12:21:25 | Data modyfikacji: 2017-12-04 12:26:33.

Posiedzenie Komisji Doraźnej Statutowej odbędzie się dnia 4 grudnia 2017 o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-11-29 10:02:42 | Data modyfikacji: 2017-11-29 10:03:43.
Posiedzenie Komisji Doraźnej Statutowej odbędzie się dnia 27 listopada o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.  

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-11-22 10:32:17.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów

 • Finansów i Inwestycji,

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii

odbędzie się 13 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-11-09 17:15:23.
Posiedzenie komisji doraźnej statutowej odbędzie się dnia 13 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy Jaktorowie. 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-11-09 17:07:51 | Data modyfikacji: 2017-11-09 17:08:35.

Posiedzenie Komisji Doraźnej Statutowej odbędzie się dnia 6 listopada o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-31 10:03:19 | Data modyfikacji: 2017-10-31 10:04:01.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów

 • Finansów i Inwestycji,

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii

odbędzie się 26 października 2017r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-23 11:25:16 | Data modyfikacji: 2017-10-23 11:27:03.
Posiedzenie komisji spraw społecznych i oświaty odbędzie się dnia 24 października 2017 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.
 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-19 17:14:29 | Data modyfikacji: 2017-10-19 17:15:17.

Posiedzenie komisji doraźnej statutowej odbędzie się dnia 23 października 2017 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy JaktorowiePosiedzenie komisji przeniesione na godz. 18.30


 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-10-18 11:23:21 | Data modyfikacji: 2017-10-23 14:14:56.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów

 • Finansów i Inwestycji,

 • Spraw Społecznych i Oświaty

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii

odbędzie się 28 września 2017r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:30:59 | Data modyfikacji: 2017-09-25 11:32:31.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów

 • Finansów i Inwestycji,

 • Spraw Społecznych i Oświaty

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii

odbędzie się 8 sierpnia 2017r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-08-01 13:55:57 | Data modyfikacji: 2017-08-01 13:56:54.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Finansów i Inwestycji,

 • Spraw Społecznych i Oświaty

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii

odbędzie się 20 lipca 2017r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-07-17 12:40:43.

Komisja spraw społecznych, oświaty odbędzie się dnia 30 czerwca (piątek) 2017 r. o godz. 15.00. Komisja


wyjazdowa - spotkanie przed Szkołą Podstawową w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-27 15:34:23 | Data modyfikacji: 2017-06-27 15:35:09.

Posiedzenie połączonych komisji odbędzie się dnia 20 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 • finansów i inwestycji

 • ładu publicznego i bezpieczeństwa

 • budownictwa, planowania przestrzennego, rolnictwa i ekologii

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-14 15:23:39 | Data modyfikacji: 2017-06-14 15:23:55.

Posiedzenie komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się dnia 10 maja 2017 roku o godz. 16.00 – komisja wyjazdowa spotkanie na parkingu przy szkole w Międzyborowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:52:25 | Data modyfikacji: 2017-05-08 16:05:00.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Spraw Społecznych i Oświaty - odwołano

 • Finansów i Inwestycji - odwołano,

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa - odwołano,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii - zmiana lokalizacji i godziny (patrz wyżej)

odbędzie się 10 maja 2017r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:51:22 | Data modyfikacji: 2017-05-08 16:06:44.
Posiedzenie komisji rewizyjnej odbędzie się dnia 21 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy.  

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 11:58:52.
Posiedzenie połączonych komisji: komisji budownictwa planowania przestrzennego i ekologii, finansów i inwestycji, ładu publicznego i porządku odbędzie się dnia 20 kwietnia 2017r. o godzinie 17:30 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-04-18 09:19:40.
Uwaga zmiana.
Termin posiedzenia komisji budownictwa uległ zmianie na 20 kwietnia 2017 r. na godzinę 17:30, miejsce posiedzenia bez zmian.
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-04-18 09:15:46.

Posiedzenie komisji budownictwa, planowania przestrzennego , rolnictwa i ekologi odbędzie się dnia 19 kwietnia ( środa) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-04-13 10:36:13 | Data modyfikacji: 2017-04-13 10:37:17.

Posiedzenie połączonych komisji Spraw Społecznych , Oświaty oraz komisji Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa odbędzie się dnia 23 marca o godz 17.30 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-20 11:44:42 | Data modyfikacji: 2017-03-20 11:47:25.

Posiedzenie komisji Finansów i Inwestycji odbędzie się dnia 22 marca o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-20 11:45:12 | Data modyfikacji: 2017-03-20 11:47:10.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 20 marca o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-17 13:08:46 | Data modyfikacji: 2017-03-17 13:54:37.
Posiedzenie komisji Budownictwa , Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się dnia 16 marca (czwartek) o godz. 17.15 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.  

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2017-03-14 11:35:20 | Data modyfikacji: 2017-03-14 11:36:04.

Posiedzenie połączonych komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Ładu Publicznego, Bezpieczeństwa odbędzie się dnia 2 lutego 2017 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-01-30 17:40:28 | Data modyfikacji: 2017-01-30 17:40:58.

Posiedzenie Komisji Finansów i Inwestycji odbędzie się dnia 15 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy
w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-12-09 10:35:33 | Data modyfikacji: 2016-12-09 10:37:07.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 12 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-12-08 15:53:27 | Data modyfikacji: 2016-12-08 15:53:50.

Posiedzenie komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się w dniu 28 XI 2016 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Jaktorów.

W porządku obrad Komisji jest m.in.:

 • sprawa uwag i wniosków do Programu Ochrony Środowiska Gminy Jaktorów (POŚ)

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-11-23 12:54:42 | Data modyfikacji: 2016-11-23 12:55:03.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Finansów i Inwestycji,

 • Spraw Społecznych i Oświaty,

 • Ładu Publicznego Bezpieczeństwa,

odbędzie się 17 listopada ( czwartek) o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.


Komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się dnia 17 listopada ( czwartek ) o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-11-14 16:10:13 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:40:47.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Spraw Społecznych i Oświaty

 • Finansów i Inwestycji,

 • Ładu Publicznego Bezpieczeństwa,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii

odbędzie się 13 października 2016 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-10-07 14:01:45 | Data modyfikacji: 2016-10-10 14:50:57.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Oświaty odbędzie się w Urzędzie Gminy w Jaktorowie 22 sierpnia 2016 r. o godz. 18:00

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-08-17 12:57:14 | Data modyfikacji: 2016-08-17 12:57:38.

UWAGA ! Posiedzenie komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii zostało przeniesione na dzień 8 sierpnia 2016 r. na godz. 16.00 do Gimnazjum w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4


Posiedzenie komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się dnia 5 sierpnia o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-08-02 10:33:04 | Data modyfikacji: 2016-08-04 13:01:14.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Finansów i Inwestycji,

 • Spraw Społecznych i Oświaty,

 • Ładu Publicznego Bezpieczeństwa,

odbędzie się 3 sierpnia 2016 o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-08-01 17:53:53 | Data modyfikacji: 2016-08-01 17:54:42.
Spotkanie wyjazdowe Komisji Spraw Społecznych, Oświaty odbędzie się 22.07.2016 r. o godz. 10.00 przy Szkole w Międzyborowie.
Osoby zainteresowane dojeżdżają na spotkanie we własnym zakresie. 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-07-19 13:21:21 | Data modyfikacji: 2016-07-19 14:09:35.

UWAGA

Zmiana godziny rozpoczęcia

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów:

 • Finansów i Inwestycji,

 • Spraw Społecznych i Oświaty,

 • Ładu Publicznego Bezpieczeństwa,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii

odbędzie się 21 czerwca ( wtorek) o godz. 17.00 16.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-06-15 10:50:44 | Data modyfikacji: 2016-06-20 15:08:46.

Posiedzenie połączonych Komisji Finansów i Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ekologii, Spraw Społecznych, Oświaty, Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa odbędzie się w Urzędzie Gminy w Jaktorowie dnia 1 czerwca 2016r. o godzinie 17.00.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-30 14:58:15 | Data modyfikacji: 2016-05-30 14:58:52.

Posiedzenie komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii, które odbędzie się dnia 23 maja o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:44:54 | Data modyfikacji: 2016-05-19 14:07:06.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 24 maja 2016r o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-18 11:27:37 | Data modyfikacji: 2016-05-18 11:28:40.

Posiedzenie połączonych komisji:

 • Finansów i Inwestycji,

 • Spraw Społecznych, Oświaty,

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii

odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 9 maja 2016 r. o godz. 17:00

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-04 12:57:33 | Data modyfikacji: 2016-05-04 12:57:55.

Posiedzenie komisji rewizyjnej odbędzie się dnia 25 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie

Porządek obrad komisji rewizyjnej

 1. Prace nad przygotowaniem wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi

 2. Kontrola wykonania podjętych uchwał w 2015 roku

 3. Przygotowanie listy dokumentów potrzebnych do opracowania wniosku.

 4. Omówienie spraw różnych ze Skarbnikiem gminy

 5. Zakończenie obrad

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-04-19 13:49:19 | Data modyfikacji: 2016-04-19 13:49:43.

Posiedzeniu komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się dnia 18 kwietnia 2016r o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-04-13 13:18:39 | Data modyfikacji: 2016-04-13 13:19:43.

Posiedzenie połączonych komisji:

 • Spraw Społecznych i Oświaty

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa

odbędzie się dnia 9 marca 2016r. o godz. 17.00 w Gimnazjum w Jaktorowie przy Ulicy Chełmońskiego 4. ( Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców)

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-03-07 09:50:24 | Data modyfikacji: 2016-03-07 09:58:50.

Posiedzenie komisji Finansów i Inwestycji odbędzie się dnia 10 marca 2016 r. o godz. 17.00 w Gimnazjum w Jaktorowie przy Ulicy Chełmońskiego 4.


Posiedzenie komisji rewizyjnej odbędzie się dnia 8 marca 2016 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy. ( temat opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej)

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-03-04 14:22:15 | Data modyfikacji: 2016-03-04 14:25:18.

Posiedzenie komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii odbędzie się dnia 7 marca o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-02-29 12:46:43 | Data modyfikacji: 2016-02-29 12:47:06.

Posiedzenie połączonych komisji:

 • Finansów i Inwestycji

 • Spraw Społecznych , Oświaty

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii

odbędzie się dnia 20 stycznia 2016 roku o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-18 13:51:20 | Data modyfikacji: 2016-01-18 13:51:46.
KOMUNIKAT KOMISJI DORAŹNEJ D/S 400 KV Z OBRAD W DNIU 11 GRUDNIA 2015 R.

W dniu 11 grudnia 2015 r. odbyły się obrady Komisji Doraźnej do spraw celowości budowy linii energetycznej 400 kV na terenie gminy Jaktorów.
Podczas obrad omówiono monitorowane przez Urząd Gminy ostatnie wydarzenia związane z budową linii, tj.;
− wzmożone działania zagrożonych samorządów i gmin takich jak: Pniewy, Mszczonów, Radziejowice, Żyrardów, Wiskitki w celu upolitycznienia sporu,
− działania niektórych włodarzy w celu zabezpieczenia swoich partykularnych interesów a nie dobra wspólnego,
− wybór starosty pruszkowskiego na wojewodę mazowieckiego i związane z tym konsekwencje,
− brak opracowanych przez PSE „kryteriów" i obiecanej dyskusji na „Forum Dialogu”.

Po długiej merytorycznej dyskusji, zaproszeni goście z Gminy Żabia Wola ze Stowarzyszenia Otwarta Brama, mieszkańcy, radni członkowie komisji, przedstawiciele stowarzyszeń i Urzędu Gminy Jaktorów doszli do wniosku że powinniśmy napisać pismo w formie petycji do Ministrów P. Mariusza Błaszczaka i P. Jacka Sasina, w którym powinny się znaleźć następujące wątki:
− przypomnienie obietnic wyborczych,
− zwrócenie uwagi na próby upolitycznienia problemu,
− zwrócenie uwagi na partykularne interesy a nie dobro społeczne,
− przypomnienie o ostatnich projektach PSE związanych z przebiegiem linii.
List jest w trakcie konsultacji z potencjalnymi sygnatariuszami.

W dniu dzisiejszym (18 grudnia b.r.) posiedzenie Komisji Doraźnej do spraw 400 kV nie odbędzie się z uwagi na prace nad propozycją kryteriów oceny w ramach analizy wielokryterialnej, które posłużą do wyboru wariantu przebiegu linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew.

Następne spotkanie na wniosek członków komisji będzie poprzedzone 4-dniowym wcześniejszym zawiadomieniem.

Komisja Doraźna d/s 400 kV
Mirosław Byczak

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-12-18 12:28:48 | Data modyfikacji: 2015-12-18 12:43:59.

Posiedzenie komisji Finansów i Inwestycji odbędzie się dnia 22 grudnia 2015 roku o godz. 17.30 w Gimnazjum w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.


Komisja Budownictwa odbędzie się dnia 21 grudnia 2015 roku o godz. 16.00 (komisja wyjazdowa)

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-15 13:28:45 | Data modyfikacji: 2015-12-21 11:19:39.
WAŻNY KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCY MIROSŁAW BYCZAK ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW DORAŹNEJ KOMISJI D/S 400 KV I ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE W NAJBLIŻSZY PIĄTEK (11.12.2015R.) O GODZ. 17.00 W GIMNAZJUM W JAKTOROWIE PRZY ULICY CHEŁMOŃSKIEGO 4. 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-12-09 12:53:08 | Data modyfikacji: 2015-12-09 14:29:03.

Posiedzenie połączonych komisji: Oświaty, Finansów, Ładu Publicznego, Rewizyjnej odbędzie się 25 listopada 2015 o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.


Posiedzenie komisji Budownictwa odbędzie się 25 listopada o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-11-23 13:14:50 | Data modyfikacji: 2015-11-23 13:15:30.

Posiedzenie połączonych komisji:

 • Rewizyjnej

 • Ładu i porządku

 • Finansów

 • Budownictwa

odbędzie się 9 listopada 2015 r. o godz.17:00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-11-03 15:43:14 | Data modyfikacji: 2015-11-03 15:46:00.

Posiedzenie połączonych komisji:

 • Finansów i Inwestycji,

 • Spraw Społecznych, Oświaty,

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii

odbędzie się 14 października 2015 r. o godz.17:00 w Gimnazjum w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-12 09:56:37 | Data modyfikacji: 2015-10-12 09:59:15.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 13.10 .2015 r. w Urzędzie Gminy w Jaktorowie o godz. 9.00

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-09 11:53:42 | Data modyfikacji: 2015-10-09 11:54:35.

W dniu 23 września o godz.18 00 w gimnazjum w Jaktorowie odbędzie się posiedzenie Komisji Doraźnej d/s 400 kv


Przewodniczący Doraźnej Komisji d/s 400 kv - Krzysztof Jarosz

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-09-18 14:34:20 | Data modyfikacji: 2015-09-18 14:36:00.

Posiedzenie Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii, które odbędzie się dnia 21 września o godz 16.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.


 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-09-15 15:21:47 | Data modyfikacji: 2015-09-15 15:25:22.
Posiedzenie komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii w dniu 27 sierpnia o godz. 17.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4. 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-08-20 13:16:32 | Data modyfikacji: 2015-08-20 13:17:37.
Posiedzenie komisji Oświaty i Spraw Społecznych odbędzie się dnia 28 lipca o godz.18.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-07-23 11:29:35 | Data modyfikacji: 2015-07-23 11:30:14.

Posiedzenie komisji Finansów i Inwestycji odbędzie się dnia 03 lipca o godz.17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-07-02 11:59:39 | Data modyfikacji: 2015-07-02 12:00:24.

Posiedzenie komisji doraźnej do spraw celowości budowy linii energetycznej o mocy 400 kV na terenie gminy Jaktorów odbędzie się dnia 03 lipca 2015 r. o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 09:42:28.

Posiedzenie komisji Oświaty i Spraw Społecznych odbędzie się dnia 03 lipca o godz.17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

Aktualizacja 2015-07-02

zmieniła się lokalizacja posiedzenia komisji z Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie na Urząd Gminy w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-06-30 09:40:10 | Data modyfikacji: 2015-07-02 12:05:17.

Posiedzenie komisji doraźnej do spraw celowości budowy linii energetycznej o mocy 400 kV na terenie gminy Jaktorów, które miało odbyć się dnia 23 czerwca 2015 r. o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4 zostało odwołane

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-06-19 10:30:01 | Data modyfikacji: 2015-06-23 09:53:02.

Posiedzenie komisji doraźnej do spraw oceny celowości budowy linii energetycznej o mocy 400 kv na terenie gminy Jaktorów, odbędzie się dnia 17 czerwca 2015 o godzinie 18.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:48:52 | Data modyfikacji: 2015-06-12 13:49:16.

Posiedzenie połączonych Komisji Finansów i Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ekologii, Spraw Społecznych, Oświaty, Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa oraz Rewizyjnej odbędzie się w Zespole Szkół Publicznych Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4, dnia 18 czerwca 2015r. o godzinie 16.30

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-06-12 09:29:56 | Data modyfikacji: 2015-06-12 09:30:59.
Posiedzenie komisji doraźnej do spraw oceny celowości budowy linii energetycznej o mocy 400 kV na terenie Gminy Jaktorów, odbędzie się dnia 25 maja 2015 roku o godz. 18.00 w Gimnazjum w Jaktorowie. 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-05-20 10:47:04 | Data modyfikacji: 2015-05-20 10:48:12.

Posiedzenie komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 18 maj 2015 roku o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-05-13 13:04:42 | Data modyfikacji: 2015-05-13 13:05:18.
Posiedzenie Komisji: Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa, i Ekologii odbędzie się w Gimnazjum w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4. 7 kwietnia 2015 r. o godz.16:00 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-04-01 14:21:55.

Posiedzenie komisji Finansów i Inwestycji odbędzie się dnia 22 marca o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-20 11:45:46.

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy Jaktorów

 • Finansów i Inwestycji,

 • Spraw Społecznych i Oświaty

 • Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa,

 • Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii

odbędzie się 8 sierpnia 2017r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-08-01 13:56:15.

Zobacz:
 Składy komisji Rady . 
Data wprowadzenia: 2017-08-01 13:56:15
Opublikowane przez: Mariusz Peryt