Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XV/112/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 roku

Załączniki

Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-08 15:36:49.

Uchwała Nr XV/110/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załącznik i uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:50:40.

Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r   w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2015 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jaktorów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice - Kolonia, gmina Jaktorów

Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 roku. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na lata 2016-2020

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:23:57.

Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na lata 2016-2020

Załącznik

UCHWAŁA XV/104/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 roku. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2016

Załącznik

Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Załączniki

Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalno

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:29:05.

Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XV/100/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gmi

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-30 09:27:03.

Uchwała Nr XV/99/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-05 10:27:47.

Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jaktorów na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:55:31.

Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-07 13:45:40 | Data modyfikacji: 2016-01-07 13:45:57.

Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:54:32.

Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XIV/92/2015 RADY GMINY W JAKTOROWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-04 14:59:58 | Data modyfikacji: 2015-12-30 09:26:54.

Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Załączniki

Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ja

Załączniki

Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2016 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-17 08:39:47.

Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015r. w sprawie wyboru ławników.

Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 roku. w sprawie nadania nazw drogom

Załączniki

Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Załączniki

Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 w sprawie nadania nazwy drodze

Załączniki

Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załączniki

Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załączniki

Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załączniki

Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-23 13:39:58.

Uchwła Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015.

Załączniki

Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-11-30 10:52:38.

Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 roku. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie powołania doraźnej komisji.

Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015r. w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta

Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-23 13:37:40.

Uchwała Nr XII/73/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 sierpnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-20 14:44:27.

Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jaktorów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

Uchylenie Uchwały Nr X/71/2015

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-07-28 13:21:02.

Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie powołania doraźnej komisji.

Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:41:33.

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 lipca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-08-19 10:06:35.

Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-07-01 12:48:34.

Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:06:02.

Uchwała Nr VIII / 64 /2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-07-06 14:39:56.

Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 roku. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody

Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów.

Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 roku. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 22 czerwca 2015 roku. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych

Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy w Jaktorowie Z dnia 22 czerwca 2015 roku. W sprawie: wdrożenia Gminnego programu wspierania rodziny, na lata 2015- 2017.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-07-01 12:44:13 | Data modyfikacji: 2015-07-01 12:48:17.

Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie powołania doraźnej komisji.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-05-13 11:58:37 | Data modyfikacji: 2015-05-13 15:12:56.

Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 maja 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-06-12 13:56:03.

Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji.

Uchylenie w części § 1 w zakresie punktu 5-11 Uchwały Nr VI/51/2015.

Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta.

Uchylenie Uchwały Nr VI/50/2015

Uchwała Nr VI / 49 /2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

Uchwała Nr VI/ 48 /2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXII/335/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2014r. w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta

Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie nadania nazwy drodze

Załącznik

Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bieganów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-04-20 10:18:37.

Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie funduszu sołeckiego.

Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2015 rok.

Załącznik

Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych.

Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Henryszew, gmina Jaktorów

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów.

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:09:51.

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-03-23 12:49:33.

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustalenia na rok 2015 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specja

Załączniki

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów

Załączniki

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze

Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-02-16 17:32:39.
Data wprowadzenia: 2015-02-16 17:32:39
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska