Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załącznik i uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-08 15:32:22.

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 listopada 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załącznik i uzasadnienie

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załącznik i uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-07 14:46:21.

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2016.

Załączniki

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-05 12:24:15 | Data modyfikacji: 2015-12-05 12:24:43.

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolo

Załącznik Nr 1 - Roczny program współpracy

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza zgłaszania opinii

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-10-29 15:30:45.

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-07 15:08:15.

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2015 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolo

Załącznik Nr 1 - Roczny program współpracy

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza zgłaszania opinii

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-10-23 08:52:51.

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 października 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-07 15:10:03.

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-10-05 16:49:46.

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 października 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-07 15:12:13.

Zarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 października 2015 roku. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-06 10:10:32.

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 września 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki i uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-07 15:13:29.

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 7 września 2015r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-09-28 14:39:16.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-09-21 12:01:05.

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2015r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-09-07 09:52:24.

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego  

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-06 10:07:44.

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-08-12 08:02:20.

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załącznik

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-09-21 13:19:01 | Data modyfikacji: 2015-09-21 13:22:04.

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 czerwca 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-09-21 13:22:14.

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-06-19 12:29:28.

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 maja 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-09-21 13:14:02.

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-04-21 13:30:16.

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 kwietnia 2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-29 12:57:04.

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-09-28 14:38:00.

Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-04-09 09:14:42.

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-09-21 13:12:08.

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-03-26 14:39:12.

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2015r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-04-30 09:30:26.

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 lutego 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2015

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-03-24 08:56:13 | Data modyfikacji: 2015-04-30 09:30:15.

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do prowadzonego przez Gminę Jaktorów publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-02-27 12:12:02.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmin

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-02-16 14:46:31.

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 13:30:47.

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-09-28 14:34:32 | Data modyfikacji: 2015-10-29 13:01:47.

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-01-07 15:01:40 | Data modyfikacji: 2015-01-08 10:11:42.

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2015. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:29:26 | Data modyfikacji: 2015-01-08 09:29:48.

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-01-15 09:20:09.

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2015r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2015.

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 02 stycznia 2015r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2015.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-01-29 11:07:00.
Data wprowadzenia: 2015-01-29 11:07:00
Opublikowane przez: Mariusz Peryt