Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych na przeprowadzone w dniu 16.11.2014r referendum gminne w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-04-30 13:30:14.
WYNIK REFERENDUM

Wynik Referendum w sprawie referendum gminnego w sprawie budowy oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-11-17 13:32:47.

Wójt Gminy w Jaktorowie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jaktorów zaprasza Mieszkańców na spotkanie w sprawie referendum gminnego w sprawie budowy oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jaktorów:

  • 4 listopada 2014 roku do OSP Jaktorów na godz. 18.00

  • 5 listopada 2014 roku do OSP Międzyborów na godz. 18.00

Uzasadnienie

Gmina Jaktorów wspólnie z Miastem Żyrardów zrealizowała projekt „Gospodarka wodnościekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”, który był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W Gminie Jaktorów w ramach projektu została wybudowana kanalizacja sanitarna. Ścieki z terenu gminy odprowadzane są do oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z 0.0., której udziałowcem mniejszościowym jest Gmina Jaktorów. Przedsiębiorstwo zarządza i eksploatuje również sieć kanalizacji w gminie Jaktorów.

PGK „Żyrardów” Sp. z 0.0. działając jako spółka Miasta Żyrardów generuje wysokie koszty pośrednie, które mają niebagatelne znaczenie przy ustalaniu taryfy za ścieki dla mieszkańców naszej gminy.

W dalszych latach można się spodziewać presji cenowej na Gminę Jaktorów.

Jedynym rozwiązaniem powstrzymania wzrostu cen za Ścieki, a być może nawet ich obniżenia jest budowa własnej, gminnej oczyszczalni ścieków i uniezależnienie się od spółki PGK „Zyrardów”.

Ważne jest aby wspólnie z mieszkańcami podjąć decyzję w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków, która to inwestycja w przyszłości powinna wpłynąć na obniżenie taryfy za ścieki dla mieszkańców Gminy Jaktorów.

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Jaktorów podjęła inicjatywę o przeprowadzeniu referendum w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków.

Głosowanie odbędzie się w dniu 16 listopada 2014 r. od godziny 7.00 do 21.00.

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum będą zlokalizowane w tych samych budynkach co obwodowe komisje do głosowania w wyborach samorządowych, referendum odbędzie się tego samego dnia co wybory samorządowe.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-10-30 12:42:19 | Data modyfikacji: 2014-10-30 13:07:15.

Protokół Ustalenia Wyniku Referendum Gminnego

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-11-16 23:41:15.

Skład osobowy Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum zarządzonym na dzień 16 listopada 2014r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-11-07 11:17:10.

Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji ds. Referendum w Jaktorowie z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum gminnego w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków zarządzonym na dzień 16 listopada 2014r.

Uchwała Nr LXIII/340/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-11-06 12:12:44.

Uchwała Nr LXII/336/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:56:42.
Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:56:42
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska