Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014.

Załączniki

Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2015-01-15 09:14:43.

Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 grudnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-12-23 13:55:44.

Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2015.

Załączniki

Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-12-19 12:55:54.

Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 listopada 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-12-23 14:03:33.

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wol

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2015r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2014 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:48:27.

Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 października 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-12-23 14:05:08.

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 października 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załącznik

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jaktorów regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-11-03 09:45:09.

Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 sierpnia 2014 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 sierpnia 2014r w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2014r. pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r - „Wyprawka szkoln

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-08-28 13:53:14.

Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:02:43.

Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-11-03 09:40:36 | Data modyfikacji: 2014-11-03 09:42:53.

Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 lipca 2014r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządowyc

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-09-19 13:55:00.

Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca  2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca  2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca  2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lipca  2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-08-13 15:00:32.

Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-08-05 14:51:46.

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2014 roku Zmieniające Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie: realizacji projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktor

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:59:35.

Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. szacowania ryzyka

Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Jaktorów

Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 czerwca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22.05.2014 r. w sprawie przyjęcia „Karty Audytu Wewnętrznego”, „Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego” oraz „Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego” w Urzędzie Gminy Jaktorów

Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 maja 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:33:40.

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załącznik

Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 kwietnia 2014r zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 33A/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załącznik

Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 kwietnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-07-14 15:21:09 | Data modyfikacji: 2014-08-04 12:41:03.

Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaktorów na rok szkolny 2014/2015

Załącznik

Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie powołania członka zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 26A/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załącznik

Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 marca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-04-10 13:54:20.

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2014r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-03-10 15:54:10.

Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-03-06 15:40:18.

Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Zarządzenie Nr 15A/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załącznik

Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

Załączniki

Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do prowadzonego przez Gminę Jaktorów publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-02-26 13:23:02 | Data modyfikacji: 2014-03-03 12:04:20.

Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie nie wykonania pierwokupu

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 lutego 2014r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014.

Załączniki

Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2014r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-03-03 12:08:06.

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-01-31 09:56:48 | Data modyfikacji: 2014-01-31 09:58:18.

Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2014r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-03-03 12:06:52.

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-01-31 09:22:46 | Data modyfikacji: 2014-03-03 12:04:02.

Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 stycznia 2014r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2014.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-03-03 12:05:19.

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 stycznia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-02-28 14:20:20 | Data modyfikacji: 2014-03-03 12:03:36.

Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ustalonych i zapisanych jako plan pracy na rok 2014

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2014r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2014.

Załączniki

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 02 stycznia 2014r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2014.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-03-03 17:30:17.

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-01-02 17:04:27 | Data modyfikacji: 2014-03-03 12:03:25.
Data wprowadzenia: 2014-01-02 17:04:27
Data modyfikacji: 2014-03-03 12:03:25
Opublikowane przez: Mariusz Peryt