Zarządzenie Nr 91/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 90/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 89A/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 86/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 grudnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 grudnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-03-03 10:44:11.

Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-01-10 09:26:51.


Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 79A/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2013r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 73A/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-11-19 10:47:37.


Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2013 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolo

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 października 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 października 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie: realizacji projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie ...

Załączniki

Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-10-29 12:28:52.


Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2013r. w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów.

Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 września 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 września 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 września 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-10-16 08:52:48.

Zarządzenie nr 58/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2013 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-09-16 10:23:27.


Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-09-02 16:09:35.


Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 sierpnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2013r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządow

Załączniki

Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 51/ 2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lipca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-08-29 14:55:36.


Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2013r. pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkoln

Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-07-23 15:13:18.


Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013

Załącznik

Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik

Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 czerwca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1

Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 czerwca 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uzasadnienie

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Jaktorów - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 21 maja 2013r. w sprawie Planu Obrony Cywilnej

Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 maja 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik

Uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-07-17 09:44:39.

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik

Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie powołania członka do składu Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 maja 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-05-17 19:36:25.


Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-05-09 08:39:38.


Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaktorów na rok szkolny 2013/2014.

Załącznik

Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 05 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 marca 2013r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów–Kolonia, obejmującego działki nr ewid. 317/1, 318/1, 3

Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 marca 2013r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013.

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2013 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-04-23 10:34:02.

Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2013 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2013.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-02-19 13:00:27.

Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2013r w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendanta Straży Gminnej w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-02-21 09:11:07.


Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013-2022.

Załącznik

Zarządzenie Nr 5 /2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego harmonogramu realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ustalony i zapisany jako plan pracy na rok 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie wdrożenia Gminnego programu w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz innych osób

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-04-23 10:29:45.

Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-07 17:07:11.


Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2013.

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2013.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-04-23 13:24:34.
Data wprowadzenia: 2013-04-23 13:24:34
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska