Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2012r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2012.

Załącznik

Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 stycznia 2012r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2012.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-03-08 12:37:12.

Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-01-05 16:04:34.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 stycznia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załącznik

Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowego harmonogramu realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ustalonych i zapisanych jako plan pracy na rok 2012

Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie wdrożenia Gminnego programu w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz innych osób

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 lutego 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Załącznik

Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lutego 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lutego 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załącznik

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2012r w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 marca 2012r w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-03-08 09:08:28.

Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 marca 2012r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-04-23 11:37:29.

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 marca 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załącznik

Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaktorów na rok szkolny 2012/2013.

Załącznik

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 kwietnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-05-08 12:15:15.

Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 maja 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie nr 27/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-05-29 13:09:55.

Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-01 09:36:29.

Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie realizacji projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów” realizowanego przez gminę Jaktorów

Zał. nr 1 do zarządzenia Nr 36/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2012r. - Zakres czynności członków Zespołu w celu realizacji projektu.

Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2012r. - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów”.

Zał. do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów” -

Zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2012r. - Skład Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru grupy Beneficjentów do uczestnictwa w projekcie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-07-12 12:56:49 | Data modyfikacji: 2012-08-01 09:43:08.

Zarządzenie Nr 36A/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lipca 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lipca 2012r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lipca 2012r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 lipca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 lipca 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 lipca 2012r w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2012r. pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-01 09:43:14.

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie: realizacji projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów ” realizowanego przez gminę Jaktorów

Załącznik

Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Gminy Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-07 15:21:40.

Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 sierpnia 2012r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządo

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-09-25 08:54:57.

Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-09-10 11:59:37.

Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2012 roku w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na stanowiska

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-08-13 10:51:24 | Data modyfikacji: 2012-09-10 12:04:35.


Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2012r w sprawie : zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2012-12-12 14:58:13 | Data modyfikacji: 2013-04-24 08:22:29.

Zarządzenie nr 50/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.

Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 53 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 września 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jaktorowie

Załącznik

Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 03 września 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 września 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 września 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie nr 57/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2012r w sprawie przyjecia zasad (polityki) rachunkowości i planu kont w Urzędzie Gminy Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-09-10 12:00:57.

Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 września 2012r w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 września 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 września 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 września 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 25 września 2012r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 października 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 października 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-09-25 08:53:49.

Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolont

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku - Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2013r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku public

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2012 roku - WZÓR FORMULARZA ZGŁASZANIA OPINII

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2012-10-26 14:41:16.

Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2012 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 listopada 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 listopada 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 listopada 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2022.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-12-11 10:32:59.

Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 istopada 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie: realizacji projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 listopada 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-12-11 10:54:09.

Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-28 17:05:24.


Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zarządzenie Nr 95/ 2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 97/ 2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2012

Załącznik

Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2012.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 99 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jaktorowie

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2013-04-23 13:09:38.
Data wprowadzenia: 2013-04-23 13:09:38
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska