Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023r.

Otwarty nabór do komisji konkursowej

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Zarządzenie Nr 94/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Ogłoszenie wyników konkursu

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-12-06 15:27:02.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi i innymi programami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2022-05-23 12:22:53.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022r.

Otwarty nabór do komisji konkursowej

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 

Opublikowane przez: Sylwia Kwas | Data wprowadzenia: 2021-12-07 14:54:17.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Otwarty nabór do komisji konkursowej

Wzór oferty (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Informacja o wynikach konkursu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2021-01-04 16:14:32.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2020-01-23 15:30:01 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:03:31.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-12-23 18:16:39 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:03:54.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-05-30 18:46:38 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:04:11.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2019 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-02-14 11:37:53 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:04:42.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2019 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-02-11 11:39:05 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:05:01.

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2019 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-16 12:43:27 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:05:21.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2019-01-15 14:30:46 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:05:41.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2018 roku.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2018 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:24:35 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:06:04.

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-21 12:34:12 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:06:23.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r.

Wzór oferty (.doc)

Harmonogram zajęć (.doc)

Plan startów w zawodach i rozgrywkach (.doc)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-12-13 08:58:33 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:06:43.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2017 roku.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2017 roku

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-02-06 13:49:05 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:07:00.

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-01-30 14:43:45 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:07:19.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Wzór oferty

Harmonogram zajęć

Plan startów w zawodach i rozgrywkach

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-01-11 15:48:49 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:07:40.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-06-06 11:13:36 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:08:00.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-02-09 10:51:26 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:08:20.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-02-02 13:58:34 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:08:39.

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2016 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-05 15:18:15 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:08:59.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2016 roku

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-05 15:06:37 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:09:15.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jaktorów w 2015 roku

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jaktorów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-02-10 16:50:37 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:09:34.

Otwarty nabór do komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-01-16 12:02:46 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:09:53.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2015 roku

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-01-07 15:05:29 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:10:12.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-02-11 13:02:39 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:10:30.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:16:52 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:10:58.

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-01-13 10:35:51 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:11:15.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2014 roku

Wzór oferty

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-01-02 17:26:12 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:11:54.

Otwarty nabór do komisji konkursowej 2013

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2013 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2013-01-07 17:10:46 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:12:12.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2012 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-02-08 12:43:02 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:12:29.

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-04-27 13:27:17 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:12:53.

Wykaz podmiotów biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-04-21 13:59:47 | Data modyfikacji: 2021-01-04 16:13:15.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jaktorów w 2011 roku

Wzór oferty

Otwarty nabór do komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-03-30 14:42:17.
Data wprowadzenia: 2011-03-30 14:42:17
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska