Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 stycznia 2011r w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:31:13.

Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jaktorów

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-03-23 11:04:42 | Data modyfikacji: 2011-06-16 08:38:27.

Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych.

Załącznik

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Jaktorów

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 08:40:49.

Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 lutego 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-05-05 09:57:28 | Data modyfikacji: 2011-05-05 09:58:49.

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-03-08 20:07:43.

Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 marca 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2011 r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2011r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2010

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - część opisowa

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011.

Załącznik

Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 kwietnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 kwietnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 kwietnia 2010r W sprawie postępowania z dokumentami z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-05-05 09:58:55.

Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załącznik

Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

Zarządzenie Nr 27 /2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Jaktorów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie wdrożenia Gminnego programu w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz innych osób

Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, wprowadzam: Regulamin Organizacyjny Zes

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 08:31:17 | Data modyfikacji: 2011-07-22 12:17:28.

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca 2011r w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Jaktorów

Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 czerwca 201lr w sprawie : zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-07-22 12:17:38.

Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 lipca 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 39/2011 Wojta Gminy Jaktorów z dnia 20 lipca 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-08-16 11:43:32.

Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 lipca 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-08-17 09:29:01.

Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie ul. Warszawska 88, 96-313 Jaktorów

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-07-29 08:55:51 | Data modyfikacji: 2011-08-17 09:28:28.

Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 sierpnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 sierpnia 2011r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządow

Załączniki

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 sierpnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-08-17 09:30:20.

Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-08-29 12:46:11.

Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 sierpnia 2011 rokuw sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 września 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-09-14 09:39:37.
 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-10-06 08:46:04.

Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 września 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 września 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 września 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 września 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 września 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2011r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie odwołania z pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 października 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 października 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-13 15:03:10.

Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 października 2011 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród samorządowych nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-01-12 11:11:01.

Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 października 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-14 11:14:43.

Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-01-12 09:15:39.

Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontari

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012.

Załączniki

Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2012.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-14 12:39:52.

Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 listopada 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 listopada 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaktorów

Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 listopada 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 listopada 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 listopada 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 grudnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 94/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 grudnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 grudnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 98/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 99/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 100/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 101/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2011

Załączniki

Zarządzenie Nr 102/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2012-01-12 08:57:08.
Data wprowadzenia: 2012-01-12 08:57:08
Opublikowane przez: Mariusz Peryt