Harmonogram zebrań wiejskich zwołanych w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-01-28 09:35:02.

Obwieszczenie z dn. 7.02.2011 - GP.7328/K-76/11

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-02-11 10:03:26.

Obwieszczenie z dn. 7.02.2011 - GP.7328/K-103/11

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-02-15 08:10:26 | Data modyfikacji: 2011-02-23 15:46:25.

Ogłoszenie z dnia 23.02.2011r. w sprawie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: ul. Kukuczki, ul. Alpejska, ul. Cicha.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-02-23 15:46:52 | Data modyfikacji: 2011-03-30 13:07:10.
Otwarte konsultacje z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jaktorów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sprawie projektu dokumentu pn. „Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

Zarządzenie 10/2011

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-03-08 20:54:16 | Data modyfikacji: 2011-03-30 13:08:33.

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-03-09 08:36:58 | Data modyfikacji: 2011-03-30 13:07:39.

Obwieszczenie z dn. 4.03.2011 - GP.6721.51.2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-03-09 09:29:05.

Obwieszczenie z dn. 2.03.2011 - GP.6733.1.2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:15:39.

Obwieszczenie z dn. 2.03.2011 - GP.6733.2.2011

Obwieszczenie z dn. 2.03.2011 - GP.6733.3.2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-03-10 11:49:23.

Decyzja z dn. 16.03.2011 - GP.6733.1.2011

Decyzja z dn. 16.03.2011 - GP.6733.2.2011

Decyzja z dn. 2.02.2011 - GP.7331/151/10/11

Decyzja z dn. 9.03.2011 - GP.7331/5/11

Decyzja z dn. 21.02.2011 - GP.7331/168/10/11

Decyzja z dn. 28.02.2011 - GP.7331/173/10/11

Postanowienie do decyzji z dn. 28.02.2011 - GP.7331/173/10/11

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-03-24 11:08:10.

Decyzja z dn. 5.05.2011 - GP.7331/194/11

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-04-07 12:08:20.

Obwieszczenie z dn. 11.04.2011 - GP.6733.4.2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-04-18 14:06:02.

Obwieszczenie z dn. 9.05.2011 - GP.6733.6.2011

Obwieszczenie z dn. 18.05.2011 - GP.6733.7.2011

Obwieszczenie z dn. 9.05.2011 - GP.6733.9.2011

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-05-20 09:26:16.

Obwieszczenie z dn. 23.05.2011 - GP.6733.8.2011

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-05-26 12:34:27.

Obwieszczenie z dn. 16.05.2011 - GP.6733.5.2011

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-06-06 10:08:31.

Obwieszczenie z dn. 1.06.2011 - GP.6733.3.2011

Obwieszczenie z dn. 1.06.2011 - GP.6733.4.2011

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-06-10 12:55:54.

Obwieszczenie z dn. 14.06.2011 - GP.6733.6.2011

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-06-14 12:12:51.

Obwieszczenie z dn. 13.06.2011 - GP.6733.10.2011

Obwieszczenie z dn. 13.06.2011 - GP.6733.11.2011

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-06-16 14:23:55.

Decyzja z dn. 15.06.2011 - GP.6733.8.2011

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-06-21 13:58:33.

Decyzja z dn. 27.06.2011 - GP.6733.7.2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-06-29 12:47:47 | Data modyfikacji: 2011-09-30 11:22:18.

Obwieszczenie z dn. 16.05.2011 - GP.6721.24.2010

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-07-11 09:37:38.
 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-08-22 13:35:24.

Obwieszczenie z dn. 8.07.2011 - GP.6733.13.2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-07-18 17:32:25 | Data modyfikacji: 2011-08-22 13:36:04.

Obwieszczenie z dn. 8.08.2011 - GP.6733.12.2011

Obwieszczenie z dn. 8.08.2011 - GP.6733.15.2011

Obwieszczenie z dn. 8.08.2011 - GP.6733.17.2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-08-22 13:36:18.

Decyzja z dn. 1.09.2011 - GP.6733.12.2011

Obwieszczenie z dn. 1.09.2011 - GP.6733.20.2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-09-09 13:41:35.

Obwieszczenie z dn. 12.09.2011 - GP.6733.21.2011

Obwieszczenie z dn. 12.09.2011 - GP.6733.22.2011

Obwieszczenie z dn. 12.09.2011 - GP.6733.23.2011

Obwieszczenie z dn. 26.09.2011 - GP.6733.24.2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-09-30 11:16:48.

Obwieszczenie z dn. 26.09.2011 - GP.6733.14.2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-10-11 10:06:44.

Obwieszczenie z dn. 18.11.2011 - GP.6733.18.2011

Obwieszczenie z dn. 18.11.2011 - GP.6733.27.2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-05 16:35:20.

Obwieszczenie z dn. 7.11.2011 - GP.6733.26.2011

Obwieszczenie z dn. 4.11.2011 - GP.6733.28.2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-12-14 12:28:39.

Obwieszczenie z dnia 28.12.2011r. - WIŚ-II.747.1.324.2011.BG1

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2011-12-30 09:46:37 | Data modyfikacji: 2011-12-30 09:59:03.
Data wprowadzenia: 2011-12-30 09:46:37
Data modyfikacji: 2011-12-30 09:59:03
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska