Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego lub osobiście.


Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl.


Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Jaktorów: ePUAP.gov.pl > Katalog usług (lista usług)> wg podziału terytorialnego > województwo mazowieckie > powiat grodzisk > Jaktorów (gmina wiejska).

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-09-10 14:35:26 | Data modyfikacji: 2011-03-22 09:57:41.
Data wprowadzenia: 2010-09-10 14:35:26
Data modyfikacji: 2011-03-22 09:57:41
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska