2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-02-23 13:23:49 | Data modyfikacji: 2016-02-23 13:24:06.

7/2016

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250 kg/h na terenie działki o nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów


Treść raportu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-03 09:52:20 | Data modyfikacji: 2017-03-03 09:52:50.

5/2016

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250 kg/h na terenie działki o nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów


Treść raportu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-08-08 17:25:16 | Data modyfikacji: 2017-03-03 09:50:57.

3/2016

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250 kg/h na terenie działki o nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów

Treść raportu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-02-23 13:20:49 | Data modyfikacji: 2017-03-03 09:49:41.

2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-07 14:07:41 | Data modyfikacji: 2015-10-07 14:08:09.

17/2015


Raport o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 488, 776, 777 położonych we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów

Treść raportu

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:29:18 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:30:10.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu budowie budynku handlowo – usługowego, dwustanowiskowej myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych oraz stacji paliw (jeden dystrybutor), na działce oznaczonej n

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-07 14:08:18.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów poprzez produkcję gotowej karmy dla psów na działkach nr ewid. 1/5, 1/7, 1/2 położonych przy ulicy Gen. Skokowskiego we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-12-21 14:27:41.

2010

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-05 13:28:10 | Data modyfikacji: 2010-08-05 13:28:33.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze inwestycji polegającej na: budowie kompleksu biurowo – magazynowo – warsztatowego na działce oznaczonej nr ewid. 327/2 położonej we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-05 13:28:41.

2008

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2008-10-15 10:18:19 | Data modyfikacji: 2015-10-07 14:07:08.
 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze inwestycji polegającej na modernizacji stawów rybnych i budowy zbiornika retencyjnego dla Rybackiej Stacji Doświadczalnej „Łąki Jaktorowskie” SGGW.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2008-10-15 10:15:26 | Data modyfikacji: 2015-10-07 14:07:14.

Zobacz:
 A - Wnioski .  B - Decyzje i postanowienia .  C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów .  D - Polityki, strategie lub programy .  E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .  F - Prognozy oddziaływania na środowisko .  G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska .  H - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia .  I - Inne dokumenty . 
Data wprowadzenia: 2008-10-15 10:15:26
Data modyfikacji: 2015-10-07 14:07:14
Opublikowane przez: Mariusz Peryt