2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-02-23 13:27:25 | Data modyfikacji: 2016-02-23 13:27:53.

15/2016

Decyzja odmawiająca zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250kg/h na terenie działki nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów


Treść decyzji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:38:19 | Data modyfikacji: 2017-03-02 15:40:44.

14/2016

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na produkcji folii z materiałów PS, PP, Pet na terenie działki nr 323/1 przy Fabrycznej, gm. Jaktorów


Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:25:55 | Data modyfikacji: 2017-03-02 15:26:22.

13/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki przez rz. Pisia Tuczna w ciągu ulicy Ostatniego Tura i Jazdy Polskiej w Jaktorowie


Treść decyzji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:41:17 | Data modyfikacji: 2017-03-02 15:42:36.

12/2016

Postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki przez rz. Pisia Tuczna w ciągu ulicy Ostatniego Tura i Jazdy Polskiej w Jaktorowie


Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:27:15 | Data modyfikacji: 2017-03-02 15:27:35.

10/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Generała Skokowskiego we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów


Treść decyzji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:43:21 | Data modyfikacji: 2017-03-02 15:44:09.

9/2016

Postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Generała Skokowskiego we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów


Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:28:19 | Data modyfikacji: 2017-03-02 15:28:33.

4/2016

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo – usługowego, dwustanowiskowej myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych oraz stacji paliw (jeden dystrybutor) na działce oznaczonej nr ewid. 324/7 we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów

Treść decyzji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:46:17 | Data modyfikacji: 2017-03-02 15:47:16.

2/2016

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250 kg/h na terenie działki o nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. JaktorówTreść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:29:16 | Data modyfikacji: 2017-03-02 15:29:58.

1/2016

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 80/3 we wsi Budy Michałowskie, gm. Jaktorów


Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:31:15 | Data modyfikacji: 2017-03-02 15:31:58.

2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-08 14:00:16 | Data modyfikacji: 2017-03-08 14:00:28.

18/2015


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 488, 776, 777 położonych we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów

Treść decyzji

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-08 14:01:07 | Data modyfikacji: 2017-03-08 14:02:13.
Decyzje

Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegającej na przetwarzaniu odpadów poprzez produkcję gotowej karmy dla psów na działkach oznaczonych nr ewid. 1/5, 1/7, 1/2 położonych przy ulicy Gen. Skokowskiego we wsi Jaktorów,

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przetwarzaniu odpadów poprzez produkcję gotowej karmy dla psów na działkach nr ewid. 1/5, 1/7, 1/2 położonych przy ul.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-07 14:01:14 | Data modyfikacji: 2017-03-08 14:00:04.

Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji polegającej na „Etap II – Przebudowa i rozbudowa ul. Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew i Grądy na terenie Gminy Jaktorów”.

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na odbiorze i składowaniu odpadów na działce nr ewid. 307/1 położonej we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-07 14:04:55.

16/2015


Postanowienie o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 488, 776, 777 położonych we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów
Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:34:53 | Data modyfikacji: 2017-03-08 14:02:53.
Postanowienia

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo – usługowego, dwustanowiskowej myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych oraz stacji paliw (j

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na „Etap II – Przebudowa i rozbudowa ul. Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew i Grądy na tere

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na prowadzeniu punktu skupu złomu na działce o nr ewid. 406 położonej przy ulicy Kościuszki we wsi Międzyborów, gm. Jakt

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-07 14:02:17 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:41:00.

2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:29:01 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:29:10.
Decyzje

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych: ulicy Armii Krajowej, Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów, ulicy Jaworowej w miejscowości Henryszew

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:30:02 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:30:41.
Postanowienia

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych: ulicy Armii Krajowej, Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej w miejscowo

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:31:00.

2010

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-05 13:26:28 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:26:59.

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie kompleksu biurowo – magazynowo – warsztatowego na działce oznaczonej nr ewid. 327/2

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-05 13:27:03 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:28:04.

2009

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-03-30 11:51:01.
Decyzje

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: przebudowie mostu w miejscowości Jaktorów w km 40 + 272 drogi wojewódzkiej nr 719 Grodzisk Maz. – Żyrardów wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu na

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej – ul. Parkowej w Jaktorowie wraz z infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej Bieganów-Międzyborów Nr 150302W obejmującej budowę dwóch parkingów samochodowych przy drogach gminnych ul. Kopernika i ul. Staszica

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-03-30 11:51:18.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej Nr 150302W i 150303W Bieganów-Międzyborów o długości 2,46km

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-08-26 11:32:19 | Data modyfikacji: 2009-08-26 11:38:43.
Postanowienia
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-08-18 12:53:36 | Data modyfikacji: 2009-08-27 14:16:50.

Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej Nr 150302W i 150303W Bieganów-Międzyborów o długości 2,46km

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2009-08-27 14:16:56.

2008

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2008-10-15 09:51:36 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:26:13.
Postanowienia

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Żyrardów na odcinku 39+830 do km 40+183.

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1516 Stare Budy - Baranów i drogi powiatowej nr 1514 Jaktorów – Budy Zosine.

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4701 we wsi Międzyborów – Henryszew - Grądy - Oryszew na terenie gminy Jaktorów.

Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na modernizacji stawów rybnych i budowy zbiornika retencyjnego dla Rybackiej Stacji Doświadczalnej „Łąki Jaktorowskie”.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2008-10-15 09:53:36 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:25:28.
Decyzje

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Żyrardów na odcinku 39+830 do km 40+183.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1516 Stare Budy - Baranów i drogi powiatowej nr 1514 Jaktorów – Budy Zosine.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 4701 we wsi Międzyborów – Henryszew - Grądy - Oryszew na terenie gminy Jaktorów.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na modernizacji stawów rybnych i budowy zbiornika retencyjnego dla Rybackiej Stacji Doświadczalnej „Łąki Jaktorowskie” SGGW.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2008-10-15 09:53:14 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:25:06.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:29:57.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:31:11.

Zobacz:
 A - Wnioski .  B - Decyzje i postanowienia .  C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów .  D - Polityki, strategie lub programy .  E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .  F - Prognozy oddziaływania na środowisko .  G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska .  H - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia .  I - Inne dokumenty . 
Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:31:11
Opublikowane przez: Mariusz Peryt