2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:07:47.

11/2016


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji folii z materiałów PS, PP, Pet na terenie działki nr 323/1 przy ulicy Fabrycznej, gm. Jaktorów

Treść wniosku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:15:45.

8/2016


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kładki przez rz. Pisia Tuczna w ciągu ulicy Ostatniego Tura i Jazdy Polskiej w Jaktorowie

Treść wniosku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:14:55.

6/2016


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Generała Skokowskiego we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów

Treść wniosku

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:07:55 | Data modyfikacji: 2017-03-02 15:16:29.

2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-02-23 13:08:03 | Data modyfikacji: 2016-02-23 13:08:30.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja folii LDPE) o wydajności ok. 250 kg/h na terenie działki o nr ewid. 448 położonej przy ulicy Szymanowskiego we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce oznaczonej nr ewid. 80/3 we wsi Budy Michałowskie, gm. Jaktorów

Wniosek_Karta_15-2015.doc

Wniosek_Karta_14-2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-02-23 13:08:48 | Data modyfikacji: 2016-02-23 13:16:56.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo – usługowego, dwustanowiskowej myjni bezdotykowej dla samochodów osobowych oraz stacji paliw (jeden dystrybuto

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Etap II – Przebudowa i rozbudowa ul. Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew i Grądy na terenie Gminy Jaktoró

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu na działce o nr ewid. 406 położonej przy ulicy Kościuszki we wsi Międzyborów, gm. Jaktorów

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbiorze i składowaniu odpadów na działce oznaczonej nr ewid. 307/1 położonej we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-10-07 13:52:33 | Data modyfikacji: 2016-02-23 13:07:43.

2014

Wniosek o wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów poprzez produkcję gotowej karmy dla psów na działkach nr ewid. 1/5, 1/7, 1/2 położonych przy ul. Gen. Skokowskiego

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 42 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 488, 776, 777 położonych we wsi Stare Budy, gm. Jaktorów

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych: ulicy Armii Krajowej, Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej w miejscowości Międzyborów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2015-03-23 10:02:52.

2010

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-05 13:24:56 | Data modyfikacji: 2010-08-05 13:25:37.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie kompleksu biurowo – magazynowo – warsztatowego na działce oznaczonej nr ewid. 327/2 położonej we wsi Jaktorów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-05 13:23:29 | Data modyfikacji: 2015-03-23 10:11:58.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowa 1,76 km ulicy Parkowej w Jaktorowie” polegającego na przebudowie nawierzchni ulicy Parkowej począwszy od ulicy Pomorsk

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2009-08-26 11:40:33 | Data modyfikacji: 2015-03-23 09:55:31.

2009

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w miejscowości Jaktorów w km 40 + 272 drogi wojewódzkiej nr 719

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej - ul. Parkowej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Bieganów – Międzyborów Nr 150302W

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie drogi gminnej Nr 150302W i 150303W Bieganów-Międzyborów o długości 2,46km

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2009-03-09 17:52:50 | Data modyfikacji: 2015-03-23 09:52:59.

2008

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Żyrardów na odcinku 39+830 do km 40+183.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : na przebudowie drogi powiatowej nr 1516 Stare Budy - Baranów i drogi powiatowej nr 1514 Jaktorów – Budy Zosine.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie drogi powiatowej nr 4701 we wsi Międzyborów – Henryszew - Grądy - Oryszew na terenie gminy Jaktorów.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : modernizacji stawów rybnych i budowy zbiornika retencyjnego dla Rybackiej Stacji Doświadczalnej „Łąki Jaktorowskie” SGGW.

Wniosek w formie zapytania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie sieci wodociągowej w miejscowości Jaktorów gm. Jaktorów w ul. Ułanów (dz. nr. ewid. 3)

Wniosek w formie zapytania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie sieci wodociągowej w miejscowości Sade Budy gm. Jaktorów w ul. Królowej Marysieńki.

Wniosek w formie zapytania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Budy Grzybek gm. Jaktorów w ul.Nowiny i ul. Świderskiego.

Wniosek w formie zapytania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Jaktorów – Kolonia gm. Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2008-10-15 09:27:12 | Data modyfikacji: 2015-03-23 09:52:49.

Zobacz:
 A - Wnioski .  B - Decyzje i postanowienia .  C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów .  D - Polityki, strategie lub programy .  E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .  F - Prognozy oddziaływania na środowisko .  G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska .  H - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia .  I - Inne dokumenty . 
Data wprowadzenia: 2008-10-15 09:27:12
Data modyfikacji: 2015-03-23 09:52:49
Opublikowane przez: Mariusz Peryt