Zarządzenie Nr 1 z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie dokonania autopoprawki do projektu budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004

Zarządzenie Nr 2 z dnia 16 stycznia 2004r. w sprawie dokonania autopoprawki do projektu budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Zarządzenie Nr 3 z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Budach Zosinych

Zarządzenie Nr 4 z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Zarządzenie Nr 5 z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do zarządzenia nr 5/2004

Zarządzenie Nr 6 z dnia 8 marca 2004r.w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 7 z dnia 8 marca 2004r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004

Załącznik do zarządzenia nr 7/2004

Zarządzenie Nr 8 z dnia 15 marca 2004rw sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2003

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 8/2004

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 8/2004

Zarządzenie Nr 9 z dnia 22 marca 2004r.w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 10 z dnia 26 marca 2004r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 10/2004

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 10/2004

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 10/2004

Zarządzenie Nr 11 z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony zbioru danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Jaktorów oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi oraz kart

Zarządzenie Nr 12 z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

Zarządzenie Nr 13 z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 13/2004

Zarządzenie Nr 14 z dnia 12 maja 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 14/2004

Zarządzenie Nr 20 z dnia 29 czerwca 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004

Zarządzenie Nr 15 z dnia 17 maja 2004r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 15/2004

Zarządzenie Nr 16 z dnia 21 maja 2004r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych .

Zarządzenie Nr 17 z dnia 9 czerwca 2004r.w sprawie powołania Komitetu Doradczego przy Wójcie Gminy Jaktorów ds. Renowacji Cmentarza Wojennego w Budach Zosinych

Zarządzenie Nr 18 z dnia 15 czerwca 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Zarządzenie Nr 19 z dnia 25 czerwca 2004 r.w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy

Zarządzenie Nr 21 z dnia 5 lipca 2004r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 22 z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za I półrocze 2004r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2004

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 22/2004

Zarządzenie Nr 23 z dnia 1 września 2004r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie .

Zarządzenie Nr 24 z dnia 2 września 2004r.w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Urzędu Gminy w Jaktorowie

Załącznik do zarządzenia nr 24/2004

Zarządzenie Nr 25 z dnia 9 września 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do zarządzenia nr 25/2004

Zarządzenie Nr 26 z dnia 10 września 2004r.w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 27 z dnia 28 września 2004r.zmieniające zarządzenie Nr 22/2004 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2004r w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za I półrocze 2004r.

Zarządzenie Nr 28 z dnia 28 września 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do zarządzenia nr 28/2004

Zarządzenie Nr 29 z dnia 28 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Jaktorów.

Zarządzenie Nr 30 z dnia 29 września 2004r. w sprawie postępowania z dokumentami z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 31 z dnia 12 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do zarządzenia nr 31/2004

Zarządzenie Nr 32 z dnia 12 października 2004r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków stałej komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 33 z dnia 21 października 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004

Załącznik do zarządzenia nr 33/2004

Zarządzenie Nr 34 z dnia 3 listopada 2004r. w sprawie powołania zespołu doradczego Wójta Gminy Jaktorów do spraw przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Kanalizacja Gminy Jaktorów”

Zarządzenie Nr 35/2004 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004

Załącznik do zarządzenia nr 35/2004

Zarządzenie Nr 36 /2004 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2005

Zarządzenie Nr 37 z dnia 17 listopada 2004r.w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitorów ekranowych

Zarządzenie Nr 38 z dnia 26 listopada 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do zarządzenia nr 38/2004

Zarządzenie Nr 39 z dnia 26 listopada 2004r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004

Załącznik do zarządzenia nr 39/2004

Zarządzenie Nr 40 z dnia 26 listopada 2004r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie.

Załącznik do zarządzenia nr 40/2004

Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 grudnia 2004r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do zarządzenia nr 41/2004

Zarządzenie Nr 42 z dnia 17 grudnia 2004r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2004..

Załącznik do zarządzenia nr 42/2004

Zarządzenie Nr 43 z dnia 22 grudnia 2004r.w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie. Oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 44 z dnia 28 grudnia 2004r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załączniki do zarządzenia nr 44/2004

Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 grudnia 2004r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2004.

Załącznik do zarządzenia nr 45/2004

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-10 13:55:46.
Data wprowadzenia: 2008-07-10 13:55:46
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska