Zarządzenie Nr 1 z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

Zarządzenie Nr 2 z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

Załącznik do zarządzenia nr 2/2005

Zarządzenie Nr 3 z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zarządzenie Nr 4 z dnia 10 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2004.

Załącznik Nr.1 do zarządzenia nr 4/2005

Załącznik Nr.2 do zarządzenia nr 4/2005

Zarządzenie Nr 5 z dnia 15 marca 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2005.

Zarządzenie Nr 6 z dnia 17 marca 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 7 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.

Załącznik Nr.1 do zarządzenia nr 7/2005

Załącznik Nr.2 do zarządzenia nr 7/2005

Załącznik Nr.3 do zarządzenia nr 7/2005

Załącznik Nr.4 do zarządzenia nr 7/2005

Załącznik Nr.5 do zarządzenia nr 7/2005

Załącznik Nr.6 do zarządzenia nr 7/2005

Załącznik Nr.7 do zarządzenia nr 7/2005

Zarządzenie Nr 8 z dnia 22 marca 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 8/2005

Zarządzenie Nr 9 z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie powołania i ustalenia trybu pracy Gminnej Komisji Stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkól i słuchaczy kolegiów.

Zarządzenie Nr 10 z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Załącznik do zarządzenia nr 10/2005

Zarządzenie Nr 11 z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie przyznania pracownikom środków higieny osobistej

Zarządzenie Nr 12 z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 12/2005

Zarządzenie Nr 13 z dnia 6 maja 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 13/2005

Zarządzenie Nr 14 z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

Załączniki do zarządzenia nr 14/2005

Zarządzenie Nr 15 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 15/2005

Zarządzenie Nr 16 z dnia 1 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 17 z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 18 z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za I półrocze 2005r

Załącznik Nr.1 do zarządzenia nr 18/2005

Załącznik Nr.2 do zarządzenia nr 18/2005

Załącznik Nr.3 do zarządzenia nr 18/2005

Zarządzenie Nr 19 z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 19/2005

Zarządzenie Nr 20 z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 21 z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 22 z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 23 z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 24 z dnia 2 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych .

Zarządzenie Nr 25 z dnia 6 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

Załączniki do zarządzenia nr 25/2005

Zarządzenie Nr 26 z dnia 14 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załącznik do zarządzenia nr 26/2005

Zarządzenie Nr 27 z dnia 19 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 28 z dnia 23 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 28/2005

Zarządzenie Nr 29 z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 29/2005

Zarządzenie Nr 30 z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3.

Zarządzenie Nr 31 z dnia 6 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 31/2005

Zarządzenie Nr 32 z dnia 14 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 32/2005

Zarządzenie Nr 33 z dnia 21 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 33/2005

Zarządzenie Nr 34 z dnia 27 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 34/2005

Zarządzenie Nr 35 z dnia 27 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załącznik do zarządzenia nr 35/2005

Zarządzenie Nr 36 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2006.

Załącznik Nr.1 do zarządzenia nr 36/2005

Załącznik Nr.2 do zarządzenia nr 36/2005

Załącznik Nr.3 do zarządzenia nr 36/2005

Załącznik Nr.4 do zarządzenia nr 36/2005

Załącznik Nr.5 do zarządzenia nr 36/2005

Zarządzenie Nr 37 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 37/2005

Zarządzenie Nr 38 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 39 z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

Zarządzenie Nr 40 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załącznik do zarządzenia nr 40/2005

Zarządzenie Nr 41 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie.

Zarządzenie Nr 42 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie

Zarządzenie Nr 43 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załączniki do zarządzenia nr 43/2005

Zarządzenie Nr 44 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005

Załącznik do zarządzenia nr 44/2005

Zarządzenie Nr 45 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2005.

Załącznik do zarządzenia nr 45/2005

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-14 09:35:30.
Data wprowadzenia: 2008-07-14 09:35:30
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska