Zarządzenie Nr 1 z dnia 6 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Zarządzenie Nr 2 z dnia 6 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie.

Załącznik do zarządzenia nr 2/2006

Zarządzenie Nr 3 z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 4 z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załącznik do zarządzenia nr 4/2006

Zarządzenie Nr 5 z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załącznik do zarządzenia nr 5/2006

Zarządzenie Nr 6 z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej spo

Zarządzenie Nr 7 z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 7/2006

Zarządzenie Nr 8 z dnia 6 marca 2006r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2006.

Zarządzenie Nr 9 z dnia 15 marca 2006r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 10 z dnia 20 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2005.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 10/2006

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 10/2006

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 10/2006

Zarządzenie Nr 11 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 12 z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 12/2006

Zarządzenie Nr 13 z dnia 12 maja 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 13/2006

Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 14/2006

Zarządzenie Nr 15 z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załącznik do zarządzenia nr 15/2006

Zarządzenie Nr 16 z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie.

Zarządzenie Nr 17 z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 17/2006

Zarządzenie Nr 18 z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Zarządzenie Nr 18 z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 18/2006

Zarządzenie Nr 19 z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załącznik do zarządzenia nr 19/2006

Zarządzenie Nr 20 z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 21 z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 22 z dnia 3 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 23 z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze 2006r.

Załącznik do zarządzenia nr 23/2006

Zarządzenie Nr 24 z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 25 z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 25/2006

Zarządzenie Nr 26 z dnia 18 września 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 26/2006

Zarządzenie Nr 27 z dnia 6 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 27/2006

Zarządzenie Nr 28 z dnia 24 października 2006r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 29 z dnia 24 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006

Załączniki do zarządzenia nr 29/2006

Zarządzenie Nr 30 z dnia 24 października 2006r. Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jaktorów w sprawie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Jaktorów

Zarządzenie Nr 31 z dnia 27 października 2006r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 32 z dnia 7 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 32/2006

Zarządzenie Nr 33 z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2007.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 33/2006

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 33/2006

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 33/2006

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 33/2006

Zarządzenie Nr 34 z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006

Załącznik do zarządzenia nr 34/2006

Zarządzenie Nr 35 z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 35/2006

Zarządzenie Nr 36 z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 36/2006

Zarządzenie Nr 37 z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie powołania Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego przy opracowaniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaktorów.

Zarządzenie Nr 38 z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 39 z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załącznik do zarządzenia nr 39/2006

Zarządzenie Nr 40 z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Jaktorów.

Załącznik do zarządzenia nr 40/2006

Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006

Załącznik do zarządzenia nr 41/2006

Zarządzenie Nr 42 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 42/2006

Zarządzenie Nr 43 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2006.

Załączniki do zarządzenia nr 43/2006

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2008-07-11 11:05:05.
Data wprowadzenia: 2008-07-11 11:05:05
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska