bip.jaktorow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.jaktorow.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 grudnia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-01-02 15:01:54.

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Jaktorów Nr 35/2016 z dnia 10 sierpnia 2016. na podstawie § 3 ust.4.Regulaminu samorządowych stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznania wypłacania stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-12-21 09:21:23 | Data modyfikacji: 2016-12-21 09:22:07.

Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 listopada 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-01-02 15:01:09.

Zarządzenie nr 46/2016 z dnia 16.11.2016 Wójta Gminy Jaktorów w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Jaktorów i jej jednostkach i zakładach budżetowych

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2017-01-11 12:14:12.

Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendanta Straży Gminnej w Urzędzie Gminy w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-11-22 08:19:11.

Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2017.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-12-08 16:05:01.

Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:00:55.

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 roku w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 r. - Program współpracy Gminy Jaktorów w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2016 r. - Wzór formularza zgłaszania opinii.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-10-26 15:45:31.

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów: w sprawie Statutów Sołectw

Załącznik Nr 1 - Projekt Uchwały w sprawie Statutów Sołectw Gminy Jaktorów z zał. /zip/

Załącznik Nr 2 - Formularz zgłaszania opinii

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-09-05 14:31:48.

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 sierpnia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-09-29 11:58:57.

Zarządzenie Nr 35A/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-09-06 12:06:12.

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2016 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-08-23 13:44:57.

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2016r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2016r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-08-12 12:54:48.

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2016r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządow

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-09-15 09:28:57.

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 lipca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-08-03 15:24:56.

Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru uczestników i partnerów w celu realizacji projektu w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Odnawia

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-08-08 17:16:05.

Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 lipca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załącznik

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-08-03 15:08:46.

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Karty Audytu Wewnętrznego”, „Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego” oraz „Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego” w Urzędzie Gminy Jaktorów

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-07-01 10:35:55.

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2018-02-27 09:41:38.

Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 czerwca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-06-29 09:03:22.

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru do projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii planowanych do realizacji przez Gminę Jaktorów w ramach działania 4.1

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-06-07 13:03:42.

Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 maja 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-08-03 15:12:35.

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych występujących w gminie Jaktorów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-10 12:37:32.

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2016r w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-17 12:29:24.

Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2016r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-10 12:35:04.

Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015 roku. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-03-21 17:04:35.

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 lutego 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-10 13:54:07.

Zarządzenie nr 11a/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-06-22 10:37:43 | Data modyfikacji: 2016-06-22 10:39:51.

Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Jaktorów.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-02-23 08:21:39.

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 lutego 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-10 13:21:00.

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Załącznik Nr 1 - PROJEKT Programu

Załącznik Nr 2 - Wzór formularza zgłaszania opinii

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:20:43.

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Jaktorów Z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-05-10 12:33:03.

Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli i szkół

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-03-21 17:09:11.

Zarządzenie Nr 4 /2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ustalony i zapisany jako plan pracy na rok 2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-06-22 11:01:08.

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2016-01-05 14:45:38.

Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 stycznia 2016r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2016.

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 04 stycznia 2016r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2016.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2016-01-25 12:51:14.

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  2012 r. .  2011 r. .  2010 r. .  2009 r. .  2008 r. .  2007 r. .  2006 r. .  2005 r. .  2004 r. . 
Data wprowadzenia: 2016-01-25 12:51:14
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jaktorow.pl