bip.jaktorow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.jaktorow.pl
WYBORY I REFERENDA strona główna 

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie - Radni Gminy Jaktorów wybrani w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie o wynikach głosowania w wyborach do Rady Gminy Jaktorów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie o ilości głosów oddanych na kandydatów na Wójta Gminy Jaktorów w wyborach wójta w dniu 16 listopada 2014r.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-11-17 11:10:51.
Obwodowe Komisje Wyborcze informują się, że w dniu wyborów tj. 16 listopada 2014 roku rozpoczynają pracę w lokalach wyborczych od godziny 6.00. 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-11-10 14:40:13 | Data modyfikacji: 2014-11-10 14:45:35.

Uchwała Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 27 października 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Jaktorów w okręgu wyborczym nr 11

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 27 października 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Jaktorów w okręgu wyborczym nr 12

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 27 października 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów do Rady Gminy Jaktorów w okręgu wyborczym nr 13

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jaktorów

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Jaktorów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrz

Wykaz zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 21 października 2014r. dot. publicznego losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 20 października 2014r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów do Rady Gminy Jaktorów w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 października 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 8 października 2014r. dot. przedłużenia terminu dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie z dnia 23 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 września 2014r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach Wójta oraz Rady Gminy J

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:25:11.

Zobacz:
 Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023r. .  Przedterminowe wybory Wójta Gminy Jaktorów .  Wybory Ławników Sądowych 2023 .  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ponowne głosowanie zarządzone na dzień 12 lipca 2020 r. .  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. .  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. .  Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r. .  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 .  Wybory Samorządowe 2018 .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaktorów 2017 r. .  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaktorów 2016 r. .  Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r. .  Referendum Ogólnokrajowe 2015  .  Wybory Ławników Sądowych 2015 .  Wybory Prezydenckie 2015 .  Wybory Samorządowe 2014 .  Referendum Gminne 2014 .  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 .  Wybory Ławników Sądowych 2011 .  Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011 r. .  Wybory Samorządowe 2010 .  Wybory Prezydenckie 2010 .  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 . 
Data wprowadzenia: 2014-09-05 13:25:11
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jaktorow.pl