bip.jaktorow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.jaktorow.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Załącznik

Zarządzenie Nr 2 / 2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-01-12 09:19:39.

Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11.01.2010r. w sprawie: Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. eur

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-02-09 15:32:16.

Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 stycznia 2010 r w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2010.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-02-18 08:28:44.

Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15.02.2010 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jaktorów regulaminu udzielenie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-03-05 14:51:25.

Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 22 lutego 2010 r w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2010 r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 marca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 marca 2010 r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej rok 2010.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-03-15 14:09:49.

Zarządzenie Nr 11 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2010r w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za rok 2009r.

Załączniki

Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 14 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2010r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-04-22 09:41:18.

Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 kwietnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-04 08:49:05.

Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-05 12:10:54.

Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-05-19 08:32:52.

Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 maja 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 czerwca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-06-14 16:40:12.
 Zarządzenie nr 29/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-06-07 16:55:11 | Data modyfikacji: 2010-07-08 12:09:05.

Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-07-08 12:09:20.

Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kandydata na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie ul. Warszawska 88, 96-313 Jaktorów

Załącznik

 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2010-06-14 17:42:07 | Data modyfikacji: 2010-07-08 11:24:43.

Zarządzenie Nr 32 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 czerwca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załącznik

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr 30/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 czerwca w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

Zarządzenie Nr 38 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załącznik

Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 czerwca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-07-08 11:34:07 | Data modyfikacji: 2010-08-04 14:12:05.

Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-04 14:12:15 | Data modyfikacji: 2010-08-05 11:54:25.

Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Jaktorów dnia 19 lipca 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-04 14:11:17 | Data modyfikacji: 2010-08-05 11:51:58.

Zarządzenie Nr 44 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-08-05 11:48:03 | Data modyfikacji: 2010-08-05 11:51:53.

Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 lipca 2010r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 48 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 sierpnia 2010r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za I półrocze 2010r.

Załączniki

Zarządzenie Nr 49 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 sierpnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 sierpnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 51/ 2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 sierpnia 2010r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 sierpnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 sierpnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 55 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 sierpnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 września 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie.

Zarządzenie nr 58/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 września 2010 r.w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 59/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 września 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-09-13 16:00:18.

Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 września 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 61/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 63/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 października 2010 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród samorządowych nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Jaktorów

Załączniki

Zarządzenie Nr 64/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 października 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 października 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2010r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Jaktorów.

Zarządzenie nr 68/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i planu kont budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urząd Gminy Jaktorów.

Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 70/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 października 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 71/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 października 2010r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-12-08 10:13:04.

Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 listopada 2010r w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 73 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 74/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011.

Załączniki

Zarządzenie Nr 75 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2010r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 77/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 listopada 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 78 /2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 79/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.

Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2010-12-14 15:24:00.

Zarządzenie Nr 82/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010

Załączniki

Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 20 grudnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 grudnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 87/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 88/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

Zarządzenie Nr 89/2010 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 grudnia 2010r w sprawie zmian w planie finansowym jednostki budżetowej na rok 2010.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:07:15.

Zobacz:
 2021 r. .  2020 r. .  2019 r. .  2018 r. .  2017 r. .  2016 r. .  2015 r. .  2014 r. .  2013 r. .  2012 r. .  2011 r. .  2010 r. .  2009 r. .  2008 r. .  2007 r. .  2006 r. .  2005 r. .  2004 r. . 
Data wprowadzenia: 2011-02-24 11:07:15
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jaktorow.pl