Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Jaktorów

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Rok 2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 58/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 lipca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2024-07-16 10:25:41
Zarządzenie Nr 57/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 lipca 2024 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-07-12 15:19:53
Zarządzenie nr 55/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 lipca 2024 roku. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2024 roku. 2024-07-09 12:20:47
Zarządzenie Nr 53/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2024 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-07-12 14:05:35
Zarządzenie Nr 51/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2024 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-07-12 14:01:48
Zarządzenie Nr 47/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 7 czerwca 2024 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-06-17 13:17:26
Zarządzenie Nr 45/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 2024r w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 2024-06-24 16:59:33
Zarządzenie Nr 44/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 maja 2024 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-06-12 13:11:03
Zarządzenie nr 42/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkoli, dla których Gmina Jaktorów jest organem prowadzącym 2024-05-27 13:12:28
Zarządzenie nr 41/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie konsultacji projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031” 2024-05-27 10:50:23
Zarządzenie Nr 40/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2024 roku określające zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej staży pożarnej z terenu Gminy Jaktorów . 2024-07-16 10:26:00
Zarządzenie Nr 38/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2024 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-05-07 08:52:10
Zarządzenie Nr 36/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 kwietnia 2024 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na rok 2024. 2024-04-25 11:59:02
Zarządzenie nr 35/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gmina Jaktorów 2024-04-17 16:16:15
Zarządzenie nr 34/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy-Grzybek, gmina Jaktorów 2024-04-17 16:15:26
Zarządzenie Nr 33/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jaktorów 2024-04-11 15:11:20
Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2024-04-11 13:28:05
Zarządzenie Nr 31/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 kwietnia 2024r w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 2024-04-25 14:50:33
Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 kwietnia 2024 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-04-16 10:57:06
Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2024 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-04-11 15:15:36
Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2023 2024-04-24 09:49:43
Zarządzenie Nr 26/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 28 marca 2024 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-04-10 13:49:49
Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 lutego 2024r w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 2024-04-25 14:47:17
Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 lutego 2024 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-03-08 11:54:08
Zarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2024 r.w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborami do w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 2024-03-20 12:21:30
Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2024 w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych dla uczniów 2024-02-28 10:23:55
Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2024 roku. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w 2023 roku. 2024-02-28 10:24:26
Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lutego 2024r w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 2024-04-11 15:18:15
Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-03-04 15:12:02
Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2024-02-12 17:26:13
Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 09 lutego 2024 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaktorowie realizacji Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 2024-02-12 09:36:24
Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 09 lutego 2024 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie do zaciągania zobowiązań 2024-02-12 09:36:01
Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 06 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Jaktorów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku. 2024-02-07 09:15:49
Zarządzenie Nr 12/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2024 r. 2024-02-06 15:51:23
Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 02 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 2024-02-05 16:39:36
Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2024-02-08 13:07:58
Zarządzenie nr 9/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2024-02-08 13:07:00
Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów. 2024-01-31 10:03:23
Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 stycznia 2024 roku W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów. 2024-01-31 09:58:47
Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2024r w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy 2024-03-18 18:13:04
Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 stycznia 2024 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-02-07 09:13:13
Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 stycznia 2024 roku. w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/2014 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Powołania Komisji Socjalnej 2024-01-11 15:37:36
Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2024-01-11 15:39:45
Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 stycznia 2024 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2024 2024-01-17 14:38:23
Zarządzenie Nr 1/2024 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 03 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Jaktorowie 2024-01-11 15:37:02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Peryt

Data wytworzenia:
11 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Mariusz Peryt

Data publikacji:
11 sty 2024, godz. 15:36

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Peryt

Data aktualizacji:
11 sty 2024, godz. 15:36