Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Jaktorów

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Rok 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gminy Jaktorów (140505_2) 2023-12-28 16:25:33
Obwieszczenie - GPN.6733.9.2023 - Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a, ze w dniu 21 listopada 2023 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S. A. - postępowanie w sprawie wydania decyzji o _ustaleniu_lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w działce o nr ewid. 471/1 we wsi Chylice, gm. Jaktorów. 2023-12-20 09:15:28
Obwieszczenie GPN.6733.8.2023 - Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, ze w dniu 7 listopada 2023 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S. A. - postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej Średniego napięcia w dziatkach o nr ewid. 574/2, 574/1, 411/3 we wsi Jaktorów, gm. Jaktorów, w działkach o nr ewid. 2/6, 2/7, 23, 24, 25, 26/11, 26/7, 26/5, 27, 28/5, 28/9, 28/8, 28/7, 28/6, 28/2, 31/3, 33/1, 33/2, 34, 107/3, 22/1, 21/2, 19/1, 18/1, 17/3, 17/5, 16/1, 15/2, 13/1, 11/1, 10/1, 9/1, 8/1, 7/1, 6/1 we wsi Chyliczki, gm. Jaktorów, w dziatkach o nr ewid. 38/3, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/10, 7/10, 7/18, 7/25, 8/10, 510/6, 510/10, 95/18, 95/19, 95/17, 95/16, 95/15, 95/11, 95/21, 30/17, 32/1, 38/5, 36/5, 36/13, 36/7, 35/1 we wsi Chylice, gm. Jaktorów, w dziatkach o nr ewid. 48/1, 95, 134/6, 134/5, 134/11, 160/1, 49/10, 501, 502, 160/3, 159/2 we wsi Chylice — Kolonia, gm. Jaktorów. 2023-12-20 09:20:02
WA.ZUZ.5.4210.423.2023.PM Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzącyhc z myjni samochodowej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 118/5 we wsi Międzyborów, gm. Jaktorów 2023-12-07 15:52:29
PE-I.7440.8.2023.KP z dnia 06.12.2023 Obwieszczenie dot. wniosku spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanego układu drogowego łączącego teren lotniska CPK z siecią dróg publicznych 2023-12-07 15:35:25
PE-I.7440.8.2023.KP z dnia 05.12.2023 Obwieszczenie dot. wniosku spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanego układu drogowego łączącego teren lotniska CPK z siecią dróg publicznych, 2023-12-06 15:47:45
GPN.6733.7.2023 - Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a., że w dniu 21 września 2023 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Jaktorów - postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie. 2023-11-28 09:56:02
PZ-IV.7033.2.2023.AC - Zawiadomienie o nowym materiale dowodowym oraz o niezałatwieniu sprawy w terminie - dot. nałożenia na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązku polegającego na ograniczeniu skumulowanego oddziaływania na środowisko linii kolejowej nr 1 oraz linii kolejowych nr 3, 4, 19, 447 i 457 na odcinku Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) od km 6+875 do km 57+600 wg kilometrażu linii kolejowej nr 1, 2023-11-21 18:45:06
DOOŚ-WDŚZOO.420.27.2023.KN-AL.27 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2023r. znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.278 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania". 2023-11-13 16:50:37
GP. 6721.6.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Chylice. 2023-11-13 16:28:39
GP. 6721.3.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Jaktorów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów, dla fragmentu wsi Henryszew 2023-11-13 16:28:02
 PE-I.7440.8.2023.KP Obwieszczenie dotyczące wniosku spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o 2023-11-03 08:54:32
PZ-IV.7033.2.2023.AC - Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o niezałatwieniu sprawy w terminie. 2023-10-24 15:49:49
Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS 2023-10-18 11:39:52
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 20 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2023-10-12 11:43:45
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 41 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023-10-12 11:43:28
PZ-IV.7033.2.2023.AC - Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie nałożenia na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązku polegającego na ograniczeniu skumulowanego oddziaływania na środowisko linii kolejowej nr 1 oraz linii kolejowych nr 3, 4, 19, 447 i 457 na odcinku Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) od km 6+875 do km 57+600, wg kilometrażu linii kolejowe nr 1, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasi w środowisku na terenach chronionych akustycznie 2023-10-12 11:43:13
DOOŚ-WDŚZOO.420.27.2023.KN.20 - Zawiadomienie Genralnego Dyrektora Ochrony Środowiska  o przedłużeniu terminu postępowania odwoławczego w sprawie wydanej decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania" do dnia 30 grudnia 2023 r 2023-10-12 11:42:58
WOOŚ-II.420.85.2022.MP.297 - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 września 2023r. w sprawie odwołania wniesionego przez Towarzystwo Ochrony Przyrody od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania" 2023-10-12 11:42:31
Poprzednie ogłoszenia i obwieszczenia w 2023 roku 2023-10-12 11:41:40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Kowalski

Data wytworzenia:
11 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Kowalski

Data publikacji:
11 paź 2023, godz. 18:30

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Kowalski

Data aktualizacji:
12 paź 2023, godz. 11:40