Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Jaktorów

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Rok 2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Budżetowa na rok 2024 Nr LXXVII/541/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2023 roku 2024-02-05 14:50:39
Uchwała Nr LXXVII/540/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów 2024-02-05 16:23:11
Uchwała Nr LXXVII/538/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2023 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2023 2024-01-18 13:12:07
Uchwała Nr LXXVII/537/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2023 r w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024-01-18 13:08:09
Uchwała Nr LXXVI/536/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 2023-12-06 15:04:13
Uchwała Nr LXXVI/535/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze 2023-12-06 15:03:51
Uchwała Nr LXXVI/534/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze 2023-12-06 15:03:30
Uchwała Nr LXXVI/533/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze 2023-12-06 15:03:09
Uchwała Nr LXXVI/532/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze 2023-12-06 15:02:23
Uchwała Nr LXXVI/531/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze 2023-12-06 15:02:00
Uchwała Nr LXXVI/530/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 2023-12-06 15:01:40
Uchwała Nr LXXVI/529/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego, warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2023-12-06 15:01:13
Uchwała Nr LXXVI/528/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat lokalnych, podatków i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Jaktorów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 2023-12-06 14:54:08
Uchwała Nr LXXVI/527/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 2023-12-06 14:53:45
Uchwała Nr LXXVI/526/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 2023-12-06 14:51:57
Uchwała Nr LXXVI/525/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-12-06 14:50:28
Uchwała Nr LXXVI/521/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2023 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2023 2023-11-29 15:49:53
Uchwała Nr LXXV/520/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 października 2023 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2023 2023-11-13 16:10:20
Uchwała Nr LXXIV/ 519 / 2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia  28 września 2023 r. w sprawie: wyboru ławników 2023-10-12 11:31:02
Uchwała Nr  LXXIV / 518 / 2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2023 r. w sprawie:  ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych 2023-10-12 11:30:49
Uchwała Nr  LXXIV / 517 / 2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego 2023-10-12 11:30:31
Uchwała Nr LXXIV/515/2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2023 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2023 2023-10-26 09:18:36
Uchwała Nr  LXXIV / 514 / 2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze 2023-10-12 11:30:02
Uchwała Nr  LXXIV / 513 / 2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze 2023-10-12 11:29:40
Uchwała Nr  LXXIV / 512 / 2023 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze 2023-10-12 11:29:17
Poprzednie uchwały w 2023 roku 2023-10-12 11:29:03

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Kowalski

Data wytworzenia:
10 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Kowalski

Data publikacji:
10 paź 2023, godz. 16:54

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Kowalski

Data aktualizacji:
12 paź 2023, godz. 11:28