Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Jaktorów

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Rejestr Obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaktorów

Podpisane zbiory danych APP

 

L.p Numer uchwały Dziennik urzędowy Nazwa MPZP lub zmiany Powierzchnia (ha) GML Geotif
1 XXII/131/97 z dnia 1997-03-24 Nr 14, poz. 69 z dnia 1997-06-20 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego osiedla "Sade Budy" w gminie Jaktorów. 3,9650    
2 XXIX/173/98 z dnia 1998-03-11 poz. - z dnia - w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów oraz zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego osiedla we wsi Sade Budy gmina Jaktorów 0,6633    
3 XVIII/103/2000 z dnia 2000-06-28 Nr 130, poz. 1239 z dnia 2000 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 2,8053    
4 XXIII/120/2000 z dnia 2000-11-22 Nr 18, poz. 155 z dnia 2001-02-12 w sprawie zmiany miejscowego plany ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 19,9058    
5 XL/226/2002 z dnia 2002-06-27 Nr 233, poz. 5924 z dnia 2002-09-02 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 6,7308    
6 XLII/236/2002 z dnia 2002-09-10 Nr 25, poz. 688 z dnia 2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 7,4296    
7 XLIII/244/2002 z dnia 2002-10-09 Nr 27, poz. 760 z dnia 2003-01-28 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 0,3480    
8 VI/23/2003 z dnia 2003-01-30 Nr 74, poz. 1975 z dnia 2003-03-16 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 3,1334    
9 XII/79/2003 z dnia 2003-06-30 Nr 47, poz. 1299 z dnia 2004-03-05 w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 8,8475    
10 XII/80/2003 z dnia 2003-06-30 Nr 43, poz. 1236 z dnia 2004-03-01 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 3,9650    
11 XII/81/2003 z dnia 2003-06-30 Nr 43, poz. 1237 z dnia 2004-03-01 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 0,6633    
12 XII/82/2003 z dnia 2003-06-30 Nr 47, poz. 1300 z dnia 2004-03-05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów i Budy Grzybek 2,8053    
13 XV/97/2003 z dnia 2003-08-11 Nr 47, poz. 1301 z dnia 2004-03-05 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 19,9058    
14 XVI/104/2003 z dnia 2003-09-08 Nr 43, poz. 1239 z dnia 2004-03-01 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 6,7308    
15 XVIII/118/2003 z dnia 2003-11-24 Nr 43, poz. 1239 z dnia 2004-03-01 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów - wieś Bieganów 7,4296    
16 XIX/126/2003 z dnia 2003-12-08 Nr 43, poz. 1240 z dnia 2004-03-01 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 0,3480    
17 XXII/142/2004 z dnia 2004-03-01 Nr 70, poz. 1741 z dnia 2004-03-28 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 3,1334    
18 XXVIII/184/2004 z dnia 2004-09-27 Nr 52, poz. 1264 z dnia 2005-03-08 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 22,4585    
19 XXVIII/185/2004 z dnia 2004-09-27 Nr 52, poz. 1265 z dnia 2005-03-08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów 1,0109    
20 XXX/204/2004 z dnia 2004-12-13 Nr 167, poz. 5333 z dnia 2005-07-18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów 0,2514    
21 XXXV/254/2005 z dnia 2005-05-16 Nr 179, poz. 5716 z dnia 2005-08-03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów 4,4915    
22 XXXVI/262/2005 z dnia 2005-06-13 Nr 179, poz. 5717 z dnia 2005-08-03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 9,3580    
23 XXXVI/263/2005 z dnia 2005-06-13 Nr 221, poz. 7207 z dnia 2005-08-03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów 35,9104    
24 XXXIX/285/2005 z dnia 2005-10-05 Nr 46, poz. 1494 z dnia 2006-03-08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów 214,8725    
25 XLVI/335/2006 z dnia 2006-04-24 Nr 144, poz. 4769 z dnia 2006-07-26 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów 2,0245    
26 XLVII/341/2006 z dnia 2006-06-12 Nr 184, poz. 7094 z dnia 2006-09-13 w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów 231,1129    
27 LI/374/2006 z dnia 2006-09-25 Nr 249, poz. 8949 z dnia 2006-12-04 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sade Budy gmina Jaktorów 1,1248    
28 LI/375/2006 z dnia 2006-09-25 Nr 216, poz. 8169 z dnia 2006-10-24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bieganów w granicach administracyjnych, gmina Jaktorów, z wyłączeniem terenów objętych granicami miejscowego planu - Uchwała Nr XVIII/118/2003 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 listopada 2003r. 490,1589    
29 IV/23/2007 z dnia 2007-02-19 Nr 78, poz. 1782 z dnia 2007-04-26 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaktorów-Kolonia w granicach administracyjnych, Gmina Jaktorów, z wyłączeniem terenów objętych granicami miejscowych planów: Uchwała Nr XXIII/120/2000 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2000r., Uchwała Nr XXXV/198/2001 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 grudnia 2001r., Uchwała Nr XLII/236/2002 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2002r. 277,3870    
30 XII/77/2007 z dnia 2007-11-05 Nr 253, poz. 7476 z dnia 2007-11-05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budy Grzybek, gmina Jaktorów, w granicach administracyjnych wsi z wyłączeniem terenów objętych granicami następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Uchwała Nr XXIII/120/2000 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 listopada 2000r, Uchwała Nr XL/225/2002 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2002r, Uchwała Nr XXXV/198/2001 Rady Gminy Jaktorów z dnia 18 grudnia 2001r, Uchwała Nr XXVIII/101/2000 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 czerwca 2000r, Uchwała Nr XLII/236/2002 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 września 2002r. 549,6057    
31 XVI/110/2008 z dnia 2008-03-17 Nr 98, poz. 3507 z dnia 2008-06-13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sade Budy, gmina Jaktorów, obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. 159, 160, 161, 163, 170/13, 170/14, 172/12. 172/13 0,5180    
32 XXXIV/212/2009 z dnia 2009-06-22 Nr 122, poz. 3589 z dnia 2009-07-29 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XL/226/2002 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2002 roku dotycz¹cego fragmentu wsi Budy Michałowskie działka nr. ewid. 419 0,9887    
33 XLII/260/2009 z dnia 2009-12-28 Nr 10, poz. 168 z dnia 2010-01-13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005 roku 0,6390    
34 LIV/322/2010 z dnia 2010-10-25 Nr 220, poz. 7556 z dnia 2010-12-30 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/285/2005 Rady Gminy Jaktorów z dnia 5 października 2005 roku 0,7821    
35 IX/48/2011 z dnia 2011-05-16 Nr 110, poz. 3522 z dnia 2011-06-25 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 1,2298    
36 XL/216/2013 z dnia 2013-02-28

Załącznik
poz. 2738 z dnia 2013-03-08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 0,0907    
37 L/258/2013 z dnia 2013-10-28

Załącznik
poz. 13523 z dnia 2013-12-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 29,8250    
38 LIX/303/2014 z dnia 2014-06-09

Załącznik
poz. 6667 z dnia 2014-07-09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 2,9304    
39 XLI/313/2017 z dnia 2017-08-10

Załączniki
poz. 6961 z dnia 2017-08-23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 2,8395    
40 XLI/314/2017 z dnia 2017-08-10

Załączniki
poz. 6962 z dnia 2017-08-23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 10,0205    
41 XLIX/374/2018 z dnia 2018-01-29

Załączniki
poz. 1561 z dnia 2018-02-15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 11,2637    
42 LIX/451/2018 z dnia 2018-10-08

Załączniki
poz. 9969 z dnia 2018-10-22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 2,3323    
43 XVIII/123/2019 z dnia 2019-11-25

Załączniki
poz. 13763 z dnia 2019-12-02 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 0,6240    
44 XVIII/124/2019 z dnia 2019-11-25

Załączniki
poz. 13764 z dnia 2019-12-02 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 5,7744    
45 XXIV/160/2020 z dnia 2020-04-23

Załączniki
poz. 5445 z dnia 2020-05-13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 33,4151    
46 XXVII/174/2020 z dnia 2020-08-03

Załączniki
poz. 9514 z dnia 2020-09-11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów 5,6491    
47  XLII/308/2021 z dnia 14-10-2021

Załączniki
poz. 9634 z dnia 9-11-2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów dla fragmentu wsi Henryszew 15,2000 gml Mapa

Legenda
 48 L/360/2022 z dnia 10-02-2022

Uzasadnienie uchwały

Załączniki
poz.2153 z dnia 24-02-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów (fragment wsi Bieganów, dz. 228/1, 228/2) 0,6000  gml Mapa

Legenda
49 L/361/2022 z dnia 10-02-2022

Uzasadnienie uchwały

Załączniki
poz. 2154 z dnia 24-02-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów (fragment wsi Henryszew, dz. nr ewid. 213/2, 202/14, 202/15) 0,7000  gml Mapa

Legenda
 50 L/362/2022 z dnia 10-02-2022

Uzasadnienie uchwały

Załączniki
poz. 2155 z dnia 24-02-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów (fragment wsi Chylice) 17,9000  gml Mapa

Legenda
51 L/359/2022 z dnia 10-02-2022

Uzasadnienie uchwały

Załączniki
poz. 2152 z dnia 24-02-2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów (fragment wsi Budy Zosine) 2,2000 gml  Mapa

Legenda
52 LV/415/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Załączniki
 Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 4.07.2022 r. poz. 7088 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów (fragment wsi Jaktorów-Kolonia) 64,5000 gml Mapa

Legenda
53      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów (fragment wsi Chylice) 1,7000   Mapa

Legenda
54 LXX/503/2023 z dnia 29 czerwca 2023r.

Uzasadnienie uchwały

Załączniki
Dz. Urz. Woj. Maz. z 25.07.2023 r. poz. 8636 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów (fragment wsi Chylice) 2,1000   Mapa

Legenda
     

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chylice, gmina Jaktorów

3,5000  

Mapa

Legenda

      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy-Grzybek. gm. Jaktorów 115,6000  

Mapa

Legenda


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Budy Grzybek mapa nowy (TIF, 236.58Mb) 2024-06-12 10:19:01 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Kowalski

Data wytworzenia:
04 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Kowalski

Data publikacji:
04 paź 2023, godz. 14:24

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Peryt

Data aktualizacji:
12 cze 2024, godz. 10:20