Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Jaktorów

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Za rok 2022

Szanowni Mieszkańcy,
Niniejszym przekazuję Państwu opracowanie pt. „Raport o stanie gminy Jaktorów za 2022 rok”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
W związku z tym, że w czasie jego opracowywania wygaszony został mandat Wójta Gminy Jaktorów i do dnia dzisiejszego Prezes Rady Ministrów nie wyznaczył żadnej osoby do pełnienia funkcji Wójta Gminy Jaktorów, załączony raport nie jest podpisany.

Przepisy w zakresie sporządzenia raportu obowiązują dopiero od kilku lat. Nie dysponujemy bogatym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie jego opracowywania oraz zasad jego przekazywania Radnym w okresie kiedy w gminie nie jest obsadzone stanowisko wójta. Faktem bezsprzecznym i niebudzącym wątpliwości jest to, że opracowanie raportu to wyłączna kompetencja wójta, która w drodze upoważnienia lub pełnomocnictwa może zostać delegowana zastępcy, konkretnemu pracownikowi urzędu lub podmiotowi zewnętrznemu.
Pan Maciej Śliwerski w czasie pełnienia funkcji Wójta Gminy Jaktorów nie delegował swoich obowiązków związanych ze sporządzeniem raportu na żadną z w/w osób, dlatego też żaden z pracowników tut. urzędu nie ma stosownego upoważnienia do jego podpisania. Raport w przeważającej części sporządzony został pod nadzorem Pana Macieja Śliwerskiego – byłego Wójta Gminy Jaktorów. Jego skompletowanie i ostateczne sformatowanie odbyło się już pod moim nadzorem.

Z poważaniem
Kamil Cegliński
Sekretarz Gminy Jaktorów

Raport o stanie gminy Jaktorów za 2022 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2022 rok


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Kowalski

Data wytworzenia:
05 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Maciej Kowalski

Data publikacji:
05 paź 2023, godz. 08:59

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Peryt

Data aktualizacji:
05 lut 2024, godz. 14:43