Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.jaktorow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2021-04-07 16:43:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 16:43
Dodano
wniosek_o_wydanie_wypisu__ze_Studium_Uwarunkowań_i_Kierunk
w_Zagospodarowania_Przestrzennego_Gminy_Jaktorów_2021_04.d
oc  więcej >
2021-04-07 16:42:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 16:43
Usunięto
wniosek_o_wydanie_informacji_o_planie_zagospodarowania_przes
trzennego_2020.doc  więcej >
2021-04-07 16:41:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 16:41
Dodano
wniosek_o_wydanie_informacji_o_planie_zagospodarowania_przes
trzennego_2021_04.doc  więcej >
2021-04-07 16:40:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 16:40
Usunięto
wniosek_o_wydanie_wypisu_z_planu_ogolnego_zagospodarowania_2
020.doc  więcej >
2021-04-07 16:40:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 16:40
Dodano
wniosek_o_wydanie_wypisu_z_miejscowego_planu_zagospodarowani
a_przestrzennego_2021_04.doc  więcej >
2021-04-07 15:55:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 15:55
Wydział Spraw Obywatelskich
Aktualizacja 130,   więcej >
2021-04-07 15:55:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 15:55
Wydział Spraw Obywatelskich
Aktualizacja 120,   więcej >
2021-04-07 15:54:52

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 15:54
Wydział Spraw Obywatelskich
Aktualizacja 110,   więcej >
2021-04-07 15:54:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 15:54
Wydział Spraw Obywatelskich
Aktualizacja 100,   więcej >
2021-04-07 15:54:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 15:54
Wydział Spraw Obywatelskich
Aktualizacja 16,   więcej >
2021-04-07 15:54:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 15:54
Wydział Spraw Obywatelskich
Aktualizacja 7,   więcej >
2021-04-07 15:40:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 15:40
Wydział Spraw Obywatelskich
Dodano
Wniosek_o_udost._danych_jednostkowych_z_rejestru_mieszkancó
w_oraz_rejestru_PESEL.pdf  więcej >
2021-04-07 15:39:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 15:39
Wydział Spraw Obywatelskich
Dodano Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf  więcej >
2021-04-07 15:38:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 15:38
Wydział Spraw Obywatelskich
Dodano Zgłoszenie_pobytu_czasowego.pdf  więcej >
2021-04-07 15:38:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 15:38
Wydział Spraw Obywatelskich
Dodano Zgłoszenie_pobytu_stałego.pdf  więcej >
2021-04-07 15:07:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 15:07
Ewidencja Ludności
Usunięto glosowanie_korespondencyjne_II_tura.docx  więcej >
2021-04-07 15:06:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 15:06
Ewidencja Ludności
Usunięto wniosek_o_dop_do_spisu_wyb.docx  więcej >
2021-04-07 15:05:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 15:05
Ewidencja Ludności
Usunięto Wniosek_skres_Rejestr_Wyborc.rtf  więcej >
2021-04-07 15:03:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Druki i formularze

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 15:03
Ewidencja Ludności
Usunięto wniosek-o-wpisanie-do REJESTRU +
deklaracja_2018.doc  więcej >
2021-04-07 13:02:20

Aktualizacja informacji w dziale:
2021 r.

Mariusz Peryt
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 13:02
Usunięto Zarz.nr 16 nagrody za sport.doc  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 19581
< poprzednie     następne >     100>>     300>>