Składy komisji Rady
 
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą następujące osoby:
1)  Elżbieta Wyderka - Przewodnicząca
2)  Jan Stokowski
3)  Paweł Dyra

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą następujące osoby:
1)  Szymon Fatalski - Przewodniczący
2)  Adam Banaszek
3)  Elżbieta Wyderka

W skład Komisji Finansów wchodzą następujące osoby:
1)  Krystyna Ficner - Przewodnicząca
2)  Iwona Barańska
3)  Elżbieta Wyderka
4)  Mirosław Byczak
5)  Leszek Sierociński

W skład Komisji Spraw Społecznych, Oświaty wchodzą  następujące osoby:
1)  Iwona Barańska - Przewodnicząca
2)  Dawid Owczarek
3)  Krystyna Ficner
4)  Jerzy Ciacharowski
5)  Beata Kapuścińska

W skład Komisji Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa wchodzą następujące osoby:
1)  Andrzej Klimiuk - Przewodniczący
2)  Jan Stokowski
3)  Jerzy Ciacharowski
4)  Beata Kapuścińska
5)  Paweł Dyra

W skład Komisji Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ekologii wchodzą następujące osoby:
1)  Dawid Owczarek - Przewodniczący
2)  Szymon Fatalski
3)  Andrzej Klimiuk
4)  Adam Banaszek
5)  Krzysztof Jarosz
 

Opublikowane przez: Danuta Mysiorska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:53:47 | Data modyfikacji: 2018-12-11 13:59:05.
Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:53:47
Data modyfikacji: 2018-12-11 13:59:05
Opublikowane przez: Danuta Mysiorska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl