Składy komisji Rady
 

W skład Komisji Finansów i Inwestycji wchodzą następujące osoby:

 • Hanna Regulska - przewodnicząca
 • Mirosław Byczak - członek

 • Grzegorz Aliszewski - członek

 • Wiesław Świderski - członek

W skład Komisji Spraw Społecznych, Oświaty wchodzą następujące osoby:

 • Elżbieta Idrian - przewodnicząca

 • Leszk Peryt - członek

 • Sylwester Drązikowski - członek

 • Jan Stokowski - członek

 • Iwona Barańska - członek

 • Beata Kapuścińska- członek

 • Jerzy Ciacharowski - członek

W skład Komisji Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa wchodzą następujące osoby:

 • Leszek Peryt - przewodniczący

 • Wiesław Świderski -członek

 • Jerzy Ciacharowski - członek

 • Iwona Barańska - członek

 • Krzysztof Jarosz- członek

W skład Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ekologii wchodzą następujące osoby:

 • Andrzej Klimiuk - przewodniczący

 • Krzysztof Jarosz - członek

 • Krystyna Ficner - członek

 • Szymon Fatalski - członek

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą następujące osoby:

 • Sylwester Drązikowski - przewodniczący

 • Jan Stokowski - zastępca przewodniczącego

 • Krystyna Ficner - członek

W skład Komisji Doraźnej do spraw oceny celowości budowy linii energetycznej o mocy 400 kV na terenie Gminy Jaktorów wchodzą następujące osoby:

 • Mirosław Byczak -  zastępca przewodniczącego
 • Beata Kapuścińska - członek

 • Leszek Peryt - członek

 

Opublikowane przez: Mariusz Peryt | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:44:50 | Data modyfikacji: 2018-04-23 12:16:21.
Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:44:50
Data modyfikacji: 2018-04-23 12:16:21
Opublikowane przez: Mariusz Peryt
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
Kierownik Jednostki
inż. Maciej Śliwerski
Kontakt:
Tel: (+48 46) 855-21-88
Fax: (+48 46) 856-40-26
e-mail: gmina@jaktorow.pl